Հասմիկ Ավետիքի Շիլաջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2010-2015 թթ. Հայցորդ, Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածուի, “Էլեկտրոլիտների ազդեցությունը շիճուկային ալբումիններ – ջուր – դիալկիլսուլֆօքսիդ համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա”, 19.06.2015, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, քիմիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 2009 թ.

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆիզիկական քիմիա, միջմոլեկուլային փոխազդեցություններ, էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենց սպեկտրոսկոպիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hshilajyan@ysu.am
(+374 10) 55-51-72

Հասմիկ Ավետիքի Շիլաջյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Վ. Ա. Հովհաննիսյան

Bovine serum albumin fluorescence quenching by tannic acid in dimethylsulfoxide containing solutions (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի մարումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ դիմեթիլսուլֆօքսիդ պարունակող լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-104 |

Հ. Ա. Շիլաջյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

Fluorescence study on tryptophan–potassium iodide interaction (Տրիպտոֆանի հետ կալիումի յոդիդի փոխազդեցության ֆլուորեսցենտային հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 75-79 |

Grigoryan K. R., Shilajyan H. A.

Analysis of the Interaction of Gallic Acid and Myoglobin by UV-vis Absorption Spectroscopy | Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2017, 43, pp. 257-260

Կ. Ռ. Գրիգորյան , Հ. Ա. Շիլաջյան

Fluorescence 2D and 3D spectra analysis of tryptophan, tyrosine and phenylalanine (Տրիպտոֆանի, թիրոզինի և ֆենիլալանինի ֆլուորեսցենտային 2D և 3D սպեկտրների վերլուծությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7 |

K. R. Grigoryan, A. A. Shilajyan, A. L. Zatikyan

Experimental and theoretical studies on the solvation of potassium and chlorine ions in aqueous dimethylsulfoxide solutions | Journal of Structural Chemistry. 2015, 56(4), p. 662-666 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

К. Григорян, А. Шиладжян

Взаимодействие три-иодид иона с бычьим сывороточным альбумином в водно диметилсульфоксидных растворах | VI конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», Иваново, 8-12 ноября 2011, с. 151 - 152