Հայարփի Մանթաշի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ, Էկոլոգիական քիմիայի բաժին`ուսանող
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի, Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու – «Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ», 2014 թ., ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս սկզբում ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016 թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գործավարուհի
2009 - 2014 թթ. Դեղագիտության ամբիոնի դասախոս
2014 - 2017 թթ. սկզբում ԵՊՀ դեղագիտության, իսկ 2016 թ-ից` ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիաւյի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի վարիչ
2007 - 2013 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի կրտսեր գիտաշխատող
2013 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտաշխատող
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ
2009 - 2014 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի կրտսեր գիտաշխատող
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնական միացությունների քիմիա
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ բիոմիմետիկ սինթեզ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ISTC # A-1247 (2006-2009)
ISTC # A-1677 (2009-2012)
VolkswagenStiftung Az 86 223 (2012-2014)
YSSP-13-40 (2013-2014)
13RF-054 (2013-2015)
IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016)
16АА-07 State Committee of Science RA (2016-2018)
Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր 16AA-07-գիտական թեմայի ղեկավար (2016-2018)
ISTC #A- 2289(2017-2020)

Որակավորման դասընթացներ
ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ (2016 - 2021 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
Երիտասարդ քիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ
ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի քննական կենտրոնի անդամ

Պարգևներ
Երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարքերի եվ/կամ նյութերի ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրում, 2015թ.
Պետական մրցանակ Ճշգրիտ և բնական գիտությունների բնագավառում «Նոր սերնդի ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների արդյունավետ փոքրածավալ արտադրական տեխնոլոգիա» աշխատանքի համար, 2015թ.

hayarpi.simonyan@ysu.am

Հայարփի Մանթաշի Սիմոնյան

Ամբիոնի վարիչ, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Մ. Սիմոնյան, Ա. Ֆ. Մկրտչյան

Ամինաթթուների ֆիզիկաքիմիական, օպտիկական հատկությունները և ստացման եղանակները | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2018, 40 էջ
 

Հոդված/Article

А. С. Сагиян, С. Г. Петросян, А. В. Геолчанян, А. Ф. Мкртчян, А. М. Симонян, Е. Г. Пароникян, П. Лангер

Асимметрический синтез энантиомерно обогащенных аналогов (R)-цистеина | Химический журнал Армении, 2014, т. 67, №4, сс. 397-404

A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, S. G. Petrosyan , A. F. Mkrtchyan, L. V. Khachatryan, A. V. Geolchanyan, M. A. Samvelyan, T. V. Ghochikyan, N. Kelzhanova, A. T. Saginayev, P. Langer

Asymmetric Synthesis of Enantiomerically Enriched α-Amino Acids Containing Furans, Thiophenes and 1,2,4-Triazoles in the Side-Chain | Z. Naturforsch, 2014, 69b, 451 – 460

A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, S. G. Petrosyan, A. V. Geolchanyan, G. N. Roviello, D. Musumeci, V. Roviello

Thiophenyl-substituted triazolyl-thione L-alanine: asymmetric synthesis, aggregation and biological properties | Amino Acids, 2014, 46, 2325–2332

Ashot S. Saghyan, Gnel M. Mkrtchyan, Ani S. Dadayan, Satenik G. Petrosyan, Arpine V. Geolchanyan, Hayarpi M. Simonyan, Anna F. Mkrtchyan, Satenik Mkrtchyan, Ashot Gevorgyan, Viktor O. Iaroshenko, Peter Langer

Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched (S)-a-aminopropionic acids containing heterocyclic side chains | Tetrahedron: Asymmetry 24 (2013) 229–232

A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, L. A. Stepanyan, S. G. Ghazaryan, A. V. Geolchanyan, L. L. Manasyan, V. T. Ghochikyan, T. V. Ghochikyan, N. A. Hovhannisyan, A. Gevorgyan, V. O. Iaroshenko, P. Langer

Asymmetric synthesis of new β-heterocyclic (S)-α-aminopropionic acids | Tetrahedron: Asymmetry, 2012, v. 23, 891-897
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ashot Saghyan, Anna Mkrtchyan, Liana Hayriyan, Zorayr Mardiyan, Hayarpi Simonyan

Efficient method for the synthesis of novel enantiomericaly enriched derivatives of unsaturated amino acids | 16th Belgian Organic Synthesis Symposium, BOSS XVI. 2018, p. 342

Hayarpi Simonyan, Lusine Sahakyan, Anna Mkrtchyan, Satenik Petrosyan, Ashot Saghyan

Asymmetric synthesis of new heterocyclic analogs of alpha-aminopropionic acid and alpha-aminobutyric acid via Michael nucleophilic addition reactions | 16th Belgian Organic Synthesis Symposium, BOSS XVI. 2018, p. 343

Anna F. Mkrtchyan, Ashot S Saghyan, Liana A Hayriyan, Ani J Karapetyan, Zorayr Z Mardiyan, Hayarpi M Simonyan, Adonc Hovhannes

Efficient method for the synthesis of novel enatiomerically enriched derivatives of propargylglycine | 5th International Conference on Green CHemistry and Technology. 2017, p. 71 |

H. M. Simonyan, L. Yu. Sahakyan, S. Gh․ Petrosyan, A. F. Mkrtchyan, N. N. Baghyan, J. N. Saribekyan, A. S. Saghyan

Asymmetric synthesis of potential biologically active new heterocyclic analogs of (s)--alanine containing 3,4-substituted 5-thioxo-1,2,4- triazoles in the side-chain radical | 5th International Conference on Green CHemistry and Technology. 2017, p. 69 |

L. Yu. Sahakyan, A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, S. Gh. Petrosyan, A. F. Mkrtchyan

Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched analog of α-aminobutyric acid containing heterocycle in the side chain radical | IV International Scientific Conference of Young Researchers Biotechnology: Science and Practice, Sept. 28-30, 2017, Yerevan, Armenia, 141
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը