Հայաստան Գեորգիի Ալվանջյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
ԵՊՀ,Քիմիայի ֆակուլտետ 1986 - 1991 թթ. (կարմիր դիպլոմով):
ԵՊՀ, ասպիրանտուրա 1991 - 1994 թթ.

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 1998 թ. ՀՀ. ԳԱԱ. ՕՔԻ

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ,Քիմիայի ֆակուլտետի, օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, ավագ գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Չհագեցած լակտոններ

Լեզուներ
Հայերեն(գերազանց), ռուսերեն(լավ), գերմաներեն(լավ), անգլերեն(լավ)

hay.alvanjyan@ysu.am

Հայաստան Գեորգիի Ալվանջյան

Ասիստենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

А. А. Аветисян, А. Г. Алванджян, К. С. Аветисян

Синтез функционально замещенных 2-имино-3-арил-2,5-дигидрофуранов и их химические превращения | ЖОрХ, 2011, 47, 2, с. 313-315

А. А. Аветисян, А. Г. Алванджян, К. С. Аветисян

Удобный синтез 2-имино-(2-тиенил)-2(5Н)-фуранов и их некоторые превращения | ЖОрХ, 2011, 47, 2, с. 273-275

А. А. Аветисян, А. Г. Алванджян, К. С. Аветисян

Синтез новых непредельных производных функционально замещенных 2-имино-2,5-дигидрофуранов | ЖОрХ, 2011, 47, 3, с. 439-441

Аветисян А.А., Алванджян А.Г., Костанян Т.А., Бидар М.М.

Синтез и некоторые превращения функциональнозамещенных лактонов | ЖОрХ. 2011, 47, 6, с. 529-531

А. А. Аветисян, А. Г. Алванджян, К. С. Аветисян

Новые синтезы на базе 4-гидрокси-2Н-хромен-2-онов | ЖОрХ., 2009, 45, 7, с. 1098-1101
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Հ. Գ. Ալվանջյան, Կ. Ս. Ավետիսյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա.Ա.Ավետիսյան

Նոր սինթեզված միացությունների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրությունը | «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում», Երևան 2007, էջ 52-53