Հայկ Գերասիմի Մնացականյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2017 թ.Տնտեսագիտության պրոֆեսորի գիտական կոչում
2013 թ. Տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
2007 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
1998 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա: Ատենախոսության թեման՝ «Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», պաշտպանել է 17.05.2001 թ-ին
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
1983 - 1993 թթ. N 172 անգլերենի խորացված ուսումնասիրությամբ միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ.
2008 թ-ից մինչ այժմԵՊՀ «Ֆինանսահաշվային» ամբիոնի վարիչ
2000 թ-ի սեպ. - 2008 թ. ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դոցենտ
2003 թ-ի փետ. - 2004 թ-ի հուն. ԵՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2000 թ-ի հունիս - 2002 թ-ի սեպ. Գլխավոր մասնագետ, վարկավորման և ներդրումների վարչություն, Զարգացման Հայկական Բանկ
1999 թ-ի մարտ - 2000 թ-ի հունիս Արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ, Փոստի և հեռահաղորդակցության նախարարության

Դիպլոմներ և վկայագրեր
2014 թ.-Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ
2014 թ.-Համաշխարհային բանկի Ֆինանսական հաշվետվողականության բարեփոխումների կենտրոնի Հաշվապահության և աուդիտի կրթության միջազգային գիտաժողովի մասնակցության վկայագիր
2012 թ.-Անգլերենի իմացության միջազգային թեստ (ITEP), բարձրագույն մակարդակի սերտիֆիկատ
2011 թ-ի հուլիս - ՀՀ Կենսաթոշակային ֆոնդերի վերաբերյալ ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից կազմակերպված սեմինարի վկայագիր
2008 թ-ի ապրիլ ԵՊՀ դասախոսի որակավորման բարձրացման վկայագիր
2003 թ-ի նոյեմբեր Բիզնեսի կուրսերի ավարտման Կալիֆորնիայի պետական համալսարանի վկայագիր
2000 թ-ի հոկտեմբեր Շորբանկ խորհրդատվական ծառայությունների, ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից կազմակերպված վարկային մասնագետի վերապատրաստման վկայագիր
2000 թ-ի հունիս Ինֆորմացիոն համակարգերի մենեջմենթի կորւսերի ավարտման NIS College/University համագործակցության ծրագրի վկայագիր
1999 թ-ի դեկտեմբեր Բիզնեսի պլանավորման կուրսերի ավարտման Միջազգային Հեռահաղորդակցության Միության վկայագիր
1999 թ-ի սեպտեմբեր Մարկետինգի կուրսերի ավարտման Միջազգային Հեռահաղորդակցության Միության վկայագիր

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Հայերեն

Հայկ Գերասիմի Մնացականյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Գ. Մնացականյան, Գ. Է. Սահակյան

Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ | Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 128 էջ |
 

Հոդված/Article

Հ. Գ. Մնացականյան, Գ. Գ. Խաչատրյան

Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի կարգավորումը ՀՀ-ում | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, Մաս II, էջ 242-249 |

Հայկ Մնացականյան

Վարկավորման և վարկային տոկոսադրույքի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 90-92 էջ, Հայաստան |

Հայկ Մնացականյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

Ինտեգրացված հաշվետվողականության դերը աուդիտորական գործունեության կարգավորման համատեքստում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 99-101 էջ, Հայաստան |

А. Г. Мнацаканян

Актуальные проблемы долларизации экономики в Республике Армения | Вестник полоцкого государственного университета. Серия D: экономические и юридические науки. 2017, Серия D, стр. 71-74 |

Hayk Mnatsakanyan, Houshang Heidarian

Effect of Price of Petroleum Products on Macroeconomics Parameters | International Journal of Applied Business and Economic Research, 2017, 5, 289-303 pp. |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը