Հայկ Լևոնի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965-1967 Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆ-տ
1967-1968 Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆ-տ
1968-1970 Մոսկվայի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆ-տ
1971-1974 Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1992 /փետրվար, մարտ/ Հանրային կառավարման միջազգային ինստիտուտ, Փարիզ
1994-1995 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան
2000 /մարտ, ապրիլ/ Մակեդոնիայի համալսարան, Սալոնիկ, Հունաստան


Աշխատանքային փորձ
1974-1975 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման,
ամբիոնի դասախոս
1975-1980 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի Էկոնոմիկայի
մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
1980-1989 Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության
ինստիտուտ, բաժնի վարիչ
1990-1992 ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
1992-1993 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ
1994-1996 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման,
ամբիոնի պրոֆեսոր
1996-2000 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի
հիմնադիր վարիչ
2000- մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Տնտեսության պետական կարգավորում
Տնտեսագիտություն (խորացված մակարդակ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սահմանադրական տնտեսագիտություն
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարման հիմնահարցեր
Տնտեսության տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հայկ Լևոնի Սարգսյան

Դեկան | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Հայկ Սարգսյան

Տնտեսական Հեղափոխության Գաղափարական Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1(1), 3-15 էջ

Հայկ Սարգսյան, Գևորգյան Ռ․, Մինասյան Կ․, Մխիթարյան Ժ․, Զաքարյան Հ․

ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ հրատարակչություն, 162 էջ,

Սարգսյան Հ., Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.

Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը | Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ., Գևորգյան Ռ. Ա.

Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ | Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Հայկ Լևոնի Սարգսյան, Н.С. Кочинян, Мхитарян Ж

Проблемы конституционализации экономических отношений, Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии | Market Transformations: New Business Models, Innovation Technologies, Practice Of Decisions (Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений), 2021, N 1, c. 58-71

Հայկ Սարգսյան, Ժիրայր Մխիթարյան

Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրականացումը սոցիալական պետությունում (ՀՀ օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-21 |

Саргсян Г. Л., Кочинян Н.С

кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении | Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ

Саргсян Г. Л., Кочинян Н.С.

Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении | Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ

Հայկ Սարգսյան, Р.А. Геворгян, Н.С. Кочинян

Передаточные механизмы воздействия конституционных изменений на социо-экономические показатели | Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов, 2020 (1)
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Hayk Sargsyan, Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan

The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54 |