Հայկ Լևոնի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1967 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1967 - 1968 թթ. Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1968 - 1970 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1971 - 1974 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1976 թ-ին տնտեսագիտության թեկնածու, թեման` «Այլընտրանքային սոցիալ-տնտեսական լուծումների մոդելավորումը», Մոսկվայի պետական համալսարան
1990 թ-ին տնտեսագիտության դոկտոր, թեման` «Ռեգիոնների սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարման հիմնախնդիրները», ԽՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտական-մաթեմատիկական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման, ամբիոնի դասախոս
1975 - 1980 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
1980 - 1989 թթ. Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, բաժնի վարիչ
1990 - 1992 թթ. ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
1992 - 1993 թթ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ
1994 - 1996 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման, ամբիոնի պրոֆեսոր
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
2000 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսական պրոցեսների մոդելավորում
Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Տնտեսության պետական կարգավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարման հիմնահարցեր
Անցումային տնտեսություններում տրանսֆորմացիոն գործընթացների ուսումնասիրություններ
Տնտեսության էկոնոմիկո-մաթեմատիկական մոդելավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1995 - 1996 թթ. ՀՀ Ամերիկյան համալսարանի CEPRA կենտրոնի հետոզոտական խմբի ղեկավար և բազմաթիվ այլ խմբային դրամաշնորհների մասնակից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ և ՀՏՀ տնտեսագիտության գծով աստիճանաշնորհման մասնագիտական խորհուրդների անդամ, գիտական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների, ՀԿ-ների անդամ
2009 թ-ից մինչ օրս ՀՀ հանրային խորհրդի անդամ

Հայկ Լևոնի Սարգսյան

Դեկան | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Սարգսյան Հ., Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.

Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը | Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ., Գևորգյան Ռ. Ա.

Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ | Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտության տեսություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան

Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ., Գևորգյան Ռ. Ա.

Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ | Մենագրություն: Զանգակ: 2017թ․, 139 էջ, Հայաստան

Саргсян Г. Л., Маркосян А. Х., Сидоров В. А., Ядгаров Я. С.

Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства | Մենագրություն: Զանգակ, 2016թ․, 595 էջ, Հայաստան

Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն.

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում | Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ |

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Խ. Մարկոսյան

Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները | «Զանգակ», Երևան 2014, 552 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Խ. Մարկոսյան

Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները | «Զանգակ», Երևան 2014, 220 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Մարկոսյան, Ս. Թոքմաջյան, Գ. Իվանյան

Որակի ապահովման ներքին համակարգը ճարտարապետաշինարարական ԲՈՒՀ-երում | «ԵՊՃՇՀ հրատ.», Երևան 2013, 246 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան , Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտության տեսություն | Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2012 թ., 312 էջ

Г. Саргсян , Р. Геворгян , Саргсян Н.

Аналитическая модель структурных преобразований на рынке труда | Տարեգիրք 2011թ.,էջ 351

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան

Տնտեսական իրավիճակների գնահատում | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009 թ., 165 էջ

Ա. Մարտիրոսյան, Հ. Սարգսյան

О книге "Экономическая культура" | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 9 (73), օգոստոս 2006 թ., 234 - 235 էջեր

Ղարիբյան Գ. Ա., Կիրակոսյան Գ.Ե., Սարգսյան Հ. Լ., Ղուշյան Հ. Բ., Պետրոսյան Մ. Ե., Մարզպանյան Հ. Ա.

«Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար | Երևան, 2004թ.228 էջ

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

H. Sargsyan

Basics of human developement | Textbook for postgraduate students, "NoyanTapan PH", 2004, 40 pp.

Մարկոսյան Ա. Խ., Դավոյան Ս. Ա., Սարգսյան Հ. Լ.

Վերափոխումները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում | «Տիգրան մեծ», Երևան, 2003 թ., 600 էջ

А. Саргсян, К. Даниелян, В. Ходжабекян.

Концепция устойчивого развития РА | Ереван, 2002, 53 с.

А. Саргсян

Национальный доклад по оценочному процессу |

Հ.Լ. Սարգսյան

Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը. Պետության դերը | ՌԱՀՀԿ., Ե. 2001 թ., 69 էջ

Հ. Սարգսյան

Թաքնված զբաղվածությունը և քաղարկցած գործազրկությունը ՀՀ-ում և նրանց ծավալների նվազեցման ուղիները | ԳՀ աշխատանք, ԵՊՀ հրատ. 2000 թ., 112 էջ

Սահակյան Մ., Սարգսյան Ս., Սարգսյան Հ., Տոնոյան Ռ.

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ. Գործույթների հետազոտում. Կառավարման գիտություն. Մաս1 | Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար, (20 տ.մ.), «ԷԿԱԳՆԱՀԲ» հրատ.,Երևան, 1997թ.

Մ. Ա. Սահակյան, Հ. Լ. Սարգսյան, Ս. Դ. Սարգսյան, Ռ. Ն. Տոնոյան

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակները | Երևան, 1997 թ. 2.5 (գլուխ 1)

Г. Саргсян

Планирование и механизм регионального управления | Ереван. Изд-во АН Арм.ССР, 8.5, 1988г.

Саргсян Г.Л. , Манукян К. К

Эффективность и оптимальность экономического развития | Ереван, Изд-во АН Арм. ССР, 7. 34, 1982г.
 

Հոդված/Article

Հայկ Սարգսյան, Ռուբեն Գևորգյան

Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում | «ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28 |

Հ. Սարգսյան

Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները | Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290

Հ. Լ. Սարգսյան

Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է | Ինչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, գիտագործնական խորհրդաժողով, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների ﬕություն, 2018, Երևան, Էջ 9-16

А. Л. Саргсян, Э. Н. Матевосян

Оценка технологического развития государств – членов ЕАЭС и стран других региональных экономических объединений | Международная торговля и торговая политика, 2018, С. 124-134, 1 (13) |

Саргсян А. Л., Геворгян Р. А., Кочинян Н. С.

Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158 |

H. Sargsyan, G. Harutyunyan, R. Gevorgyan

Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies | Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VIII Issue 4(26). p. 1126-1135, 2017 |

Геворгян Р., Саргсян Г., Арутюнян Г.

Конституционализм: проблемы диагностики, мониторинга и управления | Конституционное Правосудие. 2017, 2, стр. 5-44 |

Հայկ Սարգսյան

Սահմանադրական ախտորոշման և մշտադիտարկման մեթոդական որոշ մոտեցումներ | ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: 2016, 25-40 էջ |

Саргсян Г. Л., Геворгян Р. А., Кочинян Н. С.

Применение методов классификации и распознавания к задачам определения уровня конституционализма | IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 44-46 |

Սարգսյան Հ. Լ., Գևորգյան Ռ. Ա., Մխիթարյան Ժ. Ս.

Սահմանադրականության մակարդակի գնահատման մեթոդական որոշ մոտեցումներ | Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 104-113 էջ, Հայաստան |

Г. Л. Саргсян, Р. А. Геворгян, Н. С. Кочинян

Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой | Актуальные проблемы экономической теории и практики. 2016, 20, стр. 35-49 |

Гайк Саргсян

Некоторые подходы к разработке инструментария и методов реализации конституционной диагностики | Альманах (Almanac). 2016, N, стр. 78-93 |

Г. Саргсян, Р. Геворгян, Н. Кочинян

Конституционная диагностика и мониторинг: инструментарий и методы реализации | Конституционное Правосудие. 2016, 4 (74), стр. 56-75 |

Саргсян А., Мхитарян Ж., Нагапетян С.

Конституционализм в контексте конституционной экономики | Актуальные проблемы экономической теории и практики. N19, 2015, стр. 33-42

Саргсян А. Л., Маркосян А. Х., Галстян Г. С., Кочинян Н. С.

Переходный период в РА и проблемы развития | Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256

Հայկ Սարգսյան, Ժիրայր Մխիթարյան

Երկրի սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը դիսկրետ մոդելավորման և քլաստերային վերլուծության մեթոդներով | «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի», 2015 № 3 (39), էջ 111-128

Հայկ Սարգսյան, Ժիրայր Մխիթարյան, Սեդա Նահապետյան

Սահմանադրականության հարացույցը. տնտեսագիտական առումները, գնահատման հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 36-51 |

Հայկ Սարգսյան

Երկրի սահմանադրականության սոցիալական և տնտեսական կողմերը | Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, 2015, 21-27 էջ |

Հ. Սարգսյան

Տնտեսական վերելք որոշակի շերտի զրկանքների գնով | «Հրապարակ» 19 դեկտեմբերի, 2014, 2 էջ

Հ. Սարգսյան

Էժան կրթությունը լավագույնը չէ | «Առավոտ», 01 հունվարի, 2014, 2 էջ

Հ. Սարգսյան

Անցումային երկու տասնամյակը Հայաստանի Հանրապետությունում. իրողություններ և մարտահրավերներ | Տարեգիրք 2013, ԵՊՀ հրատ, 2014, 18 էջ

Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան, Ն. Քոչինյան, Ս. Սարգսյան

Բնական ռեսուրսների արժեչափման և օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսությունում | ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հունիս 20-23, Ե. 2014, 18 էջ

Սարգսյան Հ.

Հողօգտագործման ու ջրօգտագործման ազգային ծրագրի մշակման հարցի շուրջ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 11-26 |

Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա., Խաչատրյան Լ.

Պարենի առանձին տեսակների արտադրության, արտահանման և գնագոյացման միտումները համաշխարհային շուկայում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 319-353 |

Մարկոսյան Ա., Սարգսյան Հ., Խաչատրյան Լ.

Ներքին շուկայի պաշտպանության և մրցակցության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (պարենամթերքի առանձին տեսակների օրինակով) | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 273-316 |

Սարգսյան Հ., Անտոնյան Ք., Խաչատրյան Կ.

ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91 |

Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա., Ավագյան Բ.

ՀՀ և ԼՂՀ արտաքին առևտրի վրա տնտեսական միությունների ազդեցությունների ազդեցությունների հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 92-118 |

А. Саргсян

Необходима новая программа развития сельского хозяхства и армянского села | "Деловой экспресс" 8-15 ноября, 2013г, 5 стр.

Հ. Սարգսյան

Ռեսուրսների օգտագործման ադյունավետությունը | ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հոկտեմբեր 18-21, Ե. 2013, 7 էջ

Հ . Սարգսյան, Կ. Խաչատրյան

Ճգնաժամի ակունքները և դրանց հաղթահարման ուղիները | ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Հայաստանի բնակչության թվի անկումը, հետազոտական աշխատանք, հոկտեմբեր, 2013, 26 էջ

Մարկոսյան Ա., Սարգսյան Հ. , Ավագյան Բ.

Հարավկովկասյան երկրների արտաքին առևտրի համեմատական առավելությունների դրսևորման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012,Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, էջ 284

Саргсян Г., Геворгян Р. , Саргсян Н., Оганисян Л.

Структурные сдвиги и экономический рост: закономерности и перспективы | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012,Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, 17 էջ

Սարգսյան Հ. , Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է.

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի բարելավման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012, Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, էջ 34

Հ. Սարգսյան

Ինքնության հիմնախնդիրը | Կլոր սեղան, ԷԿՈնոմիկա, հունվար 2012, 3 էջ

Հ. Սարգսյան

ՀՀ տնտեսության կառուցվածքի բարելավումը՝ որպես մրցունակության գերակա մարտահրավեր | ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հոկտեմբեր 13-15, Ե. 2012, 8 էջ

Г.Л.Саргсян , М. А. Саакян , Р. А. Геворгян

Применение принципа максимума энтропии в прогнозировании структуры ресурсов страны | Доклад на УШ-ая Международная школа- семинар, ''Многомерный статистический анализ и эконометрика'', Цахкадзор, Респувлика Армения, Труды Москва, 2012г., стр. 189

Հ. Սարգսյան

Տնտեսության բազմատեսակայնացումը՝ տնտեսական աճի նախապայման | «Հայացք», 28 նոյեմբեր, 2011, 2 էջ

Հ. Սարգսյան

Կառուցվածքային տեղաշարժերը ՀՀ տնտեսությունում | ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հոկտեմբեր 22-24, Ե., 2011, 6 էջ

Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան

Четырехсекторная модель структурных узменений на рынке труда переходных экономик | Գիտական զեկուցում ԵՊՀ գիտ. սեմինարում: Նոյեմբեր, 2011, 16 էջ

Гайк Саргсян, Рубен Геворгян, Нарек Саргсян

Современные проблемы формирования и управления интеллектуальными ресурсами организаций (Աշխատանքի շուկայում կառուցվածքային փոփոխությունների վերլուծական մոդել) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 26-35 |

Саргсян Г. , Геворгян Р. , Саргсян Н.

Четырехсекторная модель структурных изменений на рынке труда переходных экономик | Տարեգիրք 2011թ., էջ 351-359

Հ. Լ. Սարգսյան

Անցումային երկու տասնամյակը Հայաստանի Հանրապետությունում» Գիտահետազոտական աշխատանք | Իրողություններ և մարտահրավերներ Տարեգիրք, 2011թ., 14 էջ

Հ. Լ. Սարգսյան , Խ. Մ. Հարությունյան, Վ. Գ. Մանասյան

Ագրարային հատվածի և գյուղի կայուն զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2011թ., 18 էջ

Հ. Սարգսյան, Ռ. Գևորգյան

Տնտեսական վերափոխումների ընթացքը և ճգնաժամը Հայաստանում | Արդարություն մատենաշար թիվ 6, խորդրաժողովի նյութեր, Երևան, 2010 թ., 8 էջ

Г.Саркисян, Л. Казарян, Г. Бархударян

Некоторые аспекты повышения качества экономических образовательных услуг | Собрание материалов международной научной конференции (1-4 октября, 2009) “Университетское образование в XXI в.” посвященной 90-летию Ереванского Государственного Университета. Ереван, изд. ЕГУ, 2010, стр. 91-98 |

Վ. Գաբրիելյան, Հ. Սարգսյան

Տնտեսության հանրային հատվածի ընդհանուր բնութագիրը | Հանրային կառավարում գիտական հանդես N 2, 2009թ. Էջ 59-82

Հ. Լ. Սարգսյան , Ռ. Խ. Հարությունյան, Հ. Գ. Զայիմցյան

Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման տնտեսամեթոդական հարցերի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 19-30 |

Անտոնյան Ք., Սարգսյան Հ.

Model Of A Knowledge-based Economy For Armenia | Գիտաժողովի շրջանակներում, “Looking Forward: Global Competitiveness of the Armenian Economy”, Վաշինգտոն, մայիս 17-18, 2008թ., http://aiprg.net/UserFiles/File/annual08/papers/Sargsyan_Antonyan.pdf

Հ. Լ. Սարգսյան , Ռ. Խ. Հարությունյան, Հ. Գ. Զայիմցյան

Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման տնտեսամեթոդական հարցերի շուրջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 3 (126), ԵՊՀ հրատ.Երևան, 2008թ.,Էջ 19-30

Ի. Բ. Ավանեսովա, Հ. Լ. Սարգսյան

Финансовый аспект развития интеграционных процессов в рамках ОЧ ЭС. Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы | Сборник научных трудов, Одесса-Донецк, 2008г., ст. 34-38

Antonayn K., Sargsyan H., Zayimcyan H.

Public-Private Cooperation in Enhancing the Competitiveness of Economies in Transition | «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации», Материалы Международной научной конференции, Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Май 2006 года, (1066-1072 с.)

Հ. Սարգսյան, Գ. Բարխուդարյան

Տնտեսության և կրթության փոխգործակցման որոշ հիմնահարցեր | Բանբեր, ԵՊՏՀ, թիվ 2, Երևան, 2006թ.,էջ 29-43 |

Սարգսյան Հ.Լ., Վարդանյան Մ.Ռ., Ղուկասյան Գ. Մ. , Քոչարյան Ս.Ռ

Հիփոթեքի վարկավորմամբ բնակտարածքների ձեռքբերման հասանելիության մոդելային գնահատումը | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2, 2006

Մ.Ռ. Վարդանյան, Գ.Մ. Ղուկասյան , Ս.Ռ. Քոչարյան, Հ.Լ. Սարգսյան

Հիփոթեքի վարկավորմամբ բնակտարածքների ձեռքբերման հասանելիության մոդելային գնահատումը | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 2, 2006թ.,էջ 175-199

Հ. Լ. Սարգսյան , Հ.Գ. Զայիմցյան

Անցումային գործընթացները Հայաստանում | ԲանբերԵրևանիհամալսարանի, N 3(117), Երևան, 2006թ.,էջ 126-134

Հ. Լ. Սարգսյան, Հ. Գ. Զայիմցյան

Անցումային գործընթացները Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 126-134 |

Հ. Սարգսյան

Տնտեսագիտությունը և անցումային գործընթացները ՀՀ-ում | «ԵՊՀտնտեսագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 70 և վերաբացման 20 ամյակները» ձեռնարկ Երևան, 2004 թ.,էջ 42-54

Հ.Լ. Սարգսյան

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վերելքի ռազմավարությունը | Հայաստան 2020.Զարգացման և անվտանգության ռազմավարություն,Երևան,Տիգրան Մեծ,2003թ.,էջ229-234

Հ.Լ. Սարգսյան

Տնտեսական քաղաքականության հիմնահարցեր | Հայաստանի զարգացման ուրվագծեր: Զանգակ հրատարակություն,Երևան, 2002 թ.,էջ 114-118

Հ. Սարգսյան

Արտահանման խթանումը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրների համատեքստում | «Կառավարում» ամսագիր, թիվ 3 Երևան, 2000թ., էջ 49-54

H. Sahakyan, H. Sahakyan

Evaluation of the Social Situation and the Hidden Economy Scale estimation in the Republic of Armenia | Information Technology and Management, Materials of International Scientific meeting, Yerevan, Armenia, 1999

Sargsyan H.L. , Melikyan G.S.

Effectiveness and Optimality of Economic Development | Academy of Sciences of the RA Press, 1998, Yerevan, Armenia

H. Sargsyan

Social Economic Security of Armenia | Civil Forum 1998, Friedrich Ebert Stiftung, October 30, 1998, Yerevan, Armenia

H. Sargsyan

Market Economy and Planning | Civil Forum 1998, Friedrich Ebert Stiftung, September 4, 1998, Yerevan, Armenia

Հ. Լ. Սարգսյան, Կ. Դանիելյան

Վերափոխումնային գործընթացը և սոցիալական իրադրությունը ՀՀ անցումային տնտեսությունում | «Կայուն մարդկային զարգացում» ժողովածու, Երևան, 1997թ., 30 էջ

H. Sargsyan

Economic Methods of the Transition Period: The Role of the Government | Towards Free Market Economy Scientific-Practical Seminar, April 30, 1996, Yerevan, Armenia Abstract Printed in “Economic Education and Policy Analysis During A Time of National Transition” Center of Strategic Social Economic Research Publication, Yerevan, Armenia

H. Sargsyan

Problems and Ways of the Social Progress in the RA During Transition Period | International Conference on Economic and Policy Analysis During the Time of |National Transition, June 19-21, 1995, Yerevan, Armenia

H. Sargsyan, Melikyan G.S.

The formation of Local Budget in the System of Regional Self-Governance | National Economy of Armenia, No 10, 1988, Yerevan, Armenia

H. Sargsyan

The Research Methods of Regional Management | Academy of Sciences of the RA Press, 1986, Yerevan, Armenia

H. Sargsyan

Modeling of Financial Flows in the Integrated System of Strategic Planning of the Region | The Georgian Institute of Economy and Planning, Collection of Article, 1979, Tbilisi, Georgia

Г. Л. Саргсян

Оптимальный рост экономики и некоторые глобальные показатели | В кн. “Вопросы экономико-математического моделирования” М., Изд. МГУ 1972г.
 

Թեզիս/Thesis

Hayk Sargsyan, Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan

The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54 |