Հայրապետ Գևորգի Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1973 - 1975 թթ. ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ(ասպիրանտուրա, «կովկասագիտություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (թեմա` «Հյուսիսային Հայաստանը և Վրաստանը ԺԲ դարի 20-70-ական թթ.», 1979 թ., Երևանի պետական համալսարան)
Պատմական գիտությունների դոկտոր (թեմա` «Ռազմաքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և հայ ավատատիրական ավագանին ԺԲ դարում-ԺԴ դարի առաջին կեսում», 1996 թ., ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1983 թթ. ՀՀ Ա Արևելագիտության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1983 - 1996 թթ. ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոն, դոցենտ
2000 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոն, պրոֆեսոր
2007 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, Հայոց պատմության պատմագրություն, Վրաստանի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի և հարակից երկրների պատմություն և պատմագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն, գրաբար, հին վրացերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
“Iran & the Caucasus”, International Publications of Iranian Studies, Խմբագրական խորհրդի անդամ

(+374 10) 72-84-05

Հայրապետ Գևորգի Մարգարյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պատմության ֆակուլտետ - Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Բ. Հարությունկան, Վլ. Բարխութդարյան, Հ. Մարգարյան, Գ. Հարությունյան

Հայոց պատմություն, Միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար) | Երևան, 2008, 207 էջ

Հայրապետ Մարգարյան

Ազատագրական պայքարը 5-րդ դարում, Հայաստանը 6-7-րդ դարերում | «Հայոց պատմություն», Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2006

Հայրապետ Մարգարյան

Պայքարը արաբական խալիֆայության լծի դեմ, Հայոց եկեղեցին և աղանդավորական, ժողովրդական շարժումները 5-11-րդ դարերում, Հայ-վրացական համագործակցությունը և հայկական երկրամասերի ազատագրումը, Հայոց պետությունը Կիլիկիայում, Կիլիկյան Հայաստանը թագավորության ժամանակաշրջանում, Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական անկման սկիզբը, Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում | Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2006

Հայրապետ Մարգարյան

Հայկական մշակույթը (Հնագույն ժամանակներից մինչև XX դարի սկիզբը) | «Հայոց պատմության հիմնահարցեր», Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000թ.

Հայրապետ Մարգարյան

Վրաստանը հնագույն ժամանակներից մինչև մ.թ. 4-րդ դարը, Վրաստանը վաղ ավատատիրական ժամանակաշրջանում, Վրաստանը զարգացած ավատատիրության ժամանակաշրջանում | «Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն», Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանի համար, Երևան, 1992
 

Հոդված/Article

Հայրապետ Մարգարյան

Վահան Տեր-Ղևոնդյան. Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260) | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 207-212 էջ, Հայաստան |

Հ. Մարգարյան

Վրաստանը XIV-XV դարերում | Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, 2016, II, 334-341 էջ |

Հ. Մարգարյան

Վրաստանը XI-XIII դարերում | Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, 2016, II, 314-332 էջ |

Հայրապետ Մարգարյան

Մոնղոլների սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը և դրա հետևանքները | «Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 281-285

Հայրապետ Մարգարյան

Զալալ ադ - Դինի ասպատակությունները | «Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 267-272
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը