Հեղինե Վարդգեսի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ֆրանսերեն լեզվի բաժին, (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն), ավարտական դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
1980 - 1990 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոն, լաբորանտ
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), իտալերեն (բառարանի օգնությամբ), ռուսերեն (գերազանց)

Հեղինե Վարդգեսի Ավետիսյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Ավետիսյան

Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք | Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2010

Հեղինե Ավետիսյան

Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր | Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2010

Հ. Ավետիսյան, Թ. Բլբուլյան, Լ. Կարապետյան

Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010

Հ. Ավետիսյան

Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք | Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2009

Հեղինե Ավետիսյան

Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր | Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2009
 

Հոդված/Article

H. Avétisian

Les sources et la tradition proverbiales des fables de La Fontaine | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, էջ 85-92, Երևան, 2004
 

Թեզիս/Thesis

H. Avétisian

La place de l’animal dans les fables de la Fontaine | Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2010

H. Avétisian

La problématique de l’énonciation | Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2006, էջ 75-79