Հենրիկ Անուշավանի Բաբայան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ ակադեմիկոսի կոչում
1989 թ-ին Դոցենտ
1983 թ-ին Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ Գեոդեզիայի, օդալուսանկարահանման և քարտեզագրության ինստիտուտ ք. Մոսկվա
1967 - 1972 թթ. Մոսկվայի Գեոդեզիայի, օդալուսանկարահանման և քարտեզագրման ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1957 - 1962 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1987 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի դասախոս

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
1987 թ-ին ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր գիտության և տեխնիկական գծով

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց)

Հենրիկ Անուշավանի Բաբայան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Բաբայան Հ.Ա., Մանուկյան Ն.Վ.

Քարտեզների գեոդեզիական հիմք | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2012, 34 էջ

Հ.Ա.Բաբայան , Վ.Ա.Մեթանջյան , Պ.Ս. Էֆենդյան

«Գեոդեզիա» (Մաս II) | Ուսումնական ձեռնարկ ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 185 էջ

Հ.Ա.Բաբայան, Վ.Ա. Մեթանջյան, Պ.Ս. Էֆենդյան

Գեոդեզիա (Մաս I) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 167 էջ

Հ.Ա.Բաբայան, Վ.Ա.Մեթանջյան

Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (երկրորդ մաս) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004

Հ.Ա.Բաբայան, Վ.Ա.Մեթանջյան

Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (առաջին մաս) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003
 

Հոդված/Article

Հ. Ա. Բաբայան, Ե. Ս. Մանուկյան

Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301

Բաբայան Հ.Ա., Մեթանջյան Վ.Ա.

Կենցաղային թափոնների հիմնահարցը և նրա լուծման ուղիներ | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական: 2012, էջ 174-179

Հ.Ա.Բաբայան, Պ.Ս. Էֆենդյան, Վ.Ա. Մեթանջյան

Գեոդեզիա (Մաս III) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 154 էջ

Նահապետյան Ս.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Մեթանջյան Վ.Ա.

Կենցաղային կոշտ թափոնների օգտագործման հիմնախնդիրները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը | «Աշխարհագրություն-99», Երևան, 1999, էջ 150-155

Ա. Պոտոսյան, Հ.Բաբայան, Մ.Մանասյան

Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր | «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ
 

Արտոնագիր/Patent

Հ. Ա. Բաբայան

Սելավախպաշտպան կառուցվածք | Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050