Հենրիկ Աշոտի Պարսամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012թ. -2016թ․- Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավր (Թեմա: Ատոմի ճառագայթման առանձնահատկությունները մետաղական նանոմասնիկի մերձակայքում)
2016թ. -2018թ․- Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա (Թեմա: Կիսագլանային միկրոռեզոնատոր․ գրգռումը, մոդային կառուցվածքը և բարորակությունը)
2018թ․ - 2021-Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա (Թեմա: Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանո համակարգերում)

Աշխատանքային փորձ
2017 - 2020 թթ. - Գրովֆ ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան, Ճարտարագետ-ծրագրավորող
2018 - 2021 թթ. – Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոն, դասախոս
2020 – 2021 թթ. –Միկրոալիքային ֆոտոնիկայի լաբորատորիա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Սոգանգ համալսարան, Սեուլ, Կորեայի Հանրապետություն, Գիտաշխատող
2021թ․- մինչ այժմ - ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Նանոգիտության և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, Գիտաշխատող
2021թ․- մինչ այժմ - Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոնի ուսումնական ասիստենտ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2017-2019 թթ․ - ՀՀ ԿԳՆ – Գերմանիայի ԿՀԴՆ համատեղ հետազոտական ծրագիր: MESBMBF Call 2016 STC
2018-2019 թթ․ - EIF – PMI Science, Ասպիրանտների աջակցության ծրագիր
2020-2021 թթ․ - Միջազգային կրթության ազգային ինստիտուտ, Կորեայի Հանրապետություն, GKS հետազոտական դրամաշնորհ
2021-2022 թթ․ - EIF – PMI Science Ֆակուլտետային հետազոտությունների աջակցության ծրագիր 2021-2026 թթ․ - ՀՀ ԳՊԿ Առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմայի դրամաշնորհ: 21AG-1C061

Հետազոտությունների ոլորտը
Հաշվարկային էլեկտրամագնիսականություն, ֆոտոնիկա, պլազմոնիկա, օպտիկա, միկրոալիքային ճարտարագիտություն

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Օպտիկական միկրոռեզոնատորներ, մետանյութեր, մետամակերևույթներ, պլազմոնային նանոմասնիկներ, էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանիչներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, LabView, COMSOL Multiphysics (Wave Optics, RF, Semiconductor, AC/DC), Lumerical (FDTD, Mode Solutions)

Էլ. փոստ
hparsamyan@ysu.am

Հենրիկ Աշոտի Պարսամյան

Ասիստենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

H. Parsamyan, A. Babajanyan, Sh. Arakelyan, K. Lee

Determination OF Glucose Concentration in Aqueous Solution by using Modified Hilbert Shaped Microwave Metamaterial Sensor | Proceedings of Yerevan State University, 2018, Volume 52, issue 2, 144-148 էջ

H. Parsamyan, H. Haroyan, T. Yezekyan, Kh. Nerkararyan

Semicylindrical microresonator: excitation, modal structure, and Q-factor | Applied optics, 2018, Volume 57, issue 22, 6309-6313 էջ