Հենրիկ Հարությունի Սեմերջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1954 - 1959 թթ. ԵԱԻ դիպլոմ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Որոճողների կտրիչի Olidotricha կարգի նախակենդանիների ազոտական և ածխաջրատային միացոիթյունները», ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, Երևան 1971թ.

Աշխատանքային փորձ
1961 - 1963 թթ. Լաբորանտ ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1967 - 1970 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1971 - 1976 թթ. աբագ դասախոս ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1976 - 1986 թթ. դոցենտ, ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոն
1987 - 1990 թթ. Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1990 - 1996 թթ. Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան
1996 թ-ից Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Վիտամինների և հորմոնների կենսաքիմիա», «Էկոլոգիական կենսաքիմիա», «Սննդի կենսաքիմիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆերմենտներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS - «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում Երևան, 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
FEBS- ի անդամ

Պարգևներ
Աշխատանքի վետերան

hsemer@ysu.am
(+374 10) 55-67-78

Հենրիկ Հարությունի Սեմերջյան

Դեկանի տեղակալ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա.Խ. Աղաջանյան, Մ.Ա. Դավթյան, Հ.Հ. Սեմերջյան, Է.Խ. Բարսեղյան, Ս.Ա. Կարապետյան, Գ.Ա. Գաբրիելյան

Կենսաքիմիայի պրակտիկում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
 

Հոդված/Article

Գ. Հ. Սեմերջյան, Հ. Հ. Սեմերջյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Effects of Mg(2+), Cd(2+), Cu2(+) low concentrations and immobilization stress on the activity of adenosine deaminase in different organs of rabbits (Mg(2+), Cd(2+), Cu(2+)-իոնների ցածր և անշարժացման սթրեսի ազդեցությունն ադենոզին դեզամինազի ակտիվության վրա ճագարների տարբեր օրգաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 122-127 |

Г. Г. Семерджян, Г. А. Семерджян

Использование ферментов обмена пуриновых оснований для мониторинга загрязнения окружающей среды | Биологический журнал Армении. 2017, 1 (69), стр. 63-66

М.А. Давтян, М.А. Хачатрян , Г.Г. Семерджян , Н.Н Айрапетян , Г.А Семерджян

Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения | Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14 |

М. А. Давтян, М.А. Хачатрян, Г.Г. Семерджян, Н.Н Айрапетян, Г.А Семерджян

Внутриклеточная локализация аденазы и аденозиндезаминазы, влияние двухвалентных металлов ионов на активность ферментов различного происхождения | Информационные Технологии и Управление, 2007, Ν2, стр.8-14

Давтян М.А., Хачаятрян М.А., Aйэрапетян Н.Н., Семерджан Г.Г., Семерджан Г.А.

Внутриклеточная локализация аденазы и аденозондезаминасы, влияние ионов на активность ферментов различного происхождения | Информационные технологии и управления, т. 2, 2007
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը