Հենզել Գերասիմի Մանուչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1964 - 1968 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
«Մշո Առաքելոց վանքի գրչության դպրոցը», 1976 թ.
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
«Հայ ազգի հատկանիշները», 1993 թ
2006 թ-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1968 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայ քաղաքական մտքի պատմություն», «Ազգ և ազգային գաղափարախոսություն», «Քաղաքական հրապարակախոսություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական հայագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Քաղաքական հայագիտության խնդիրները գլոբալացվող աշխարհում» - 2008

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ, գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի անդամ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» հանդեսի խմբագրության անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ (2014)

Հենզել Գերասիմի Մանուչարյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Մանուչարյան, Մ. Դավթյան

Մովսես Բաղրամյան. Հայ քաղաքական հրապարակախոսության սկզբնավորումը | ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 136 էջ

Հ. Գ. Մանուչարյան

Հայ քաղաքական մտքի պատմություն.գիրք Ա, V-XVIII դդ. | Եր. 2013, 310 էջ

Հենզել Գերասիմի Մանուչարյան

Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմություն | Եր. 2002թ., 280 էջ

Հ. Մանուչարյան

Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսությունը | Եր. 1994 թ., 80 էջ

Հ. Մանուչարյան

Սոցիալիստական հայ ազգի էթնոտարբերիչ հատկանիշները | Եր. 1988 թ., 135 էջ
 

Հոդված/Article

Հենզել Մանուչարյան

Հերոսության շարունակվող պատմություն | Հայաստանի հանրապետություն օրաթերթ, 2017, 61, 6 էջ |

Հենզել Մանուչարյան

Հայոց ազգային գաղափարախոսության ֆենոմենը | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, էջ 13-22 |

Հ. Գ. Մանուչարյան

Հայ ժողովրդի ազգային գաղափարախոսության սկզբնավորումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 140.6, Երևան 2013թ., էջ 45-52 |

Հենզել Մանուչարյան

Զիա Գյոքալփը և «թուրքականության հիմունքները» | Գրախոսություն, Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, թիվ 3, էջ 233-235

Մանուչարյան Հենզել

Հայկական լիբերալիզմի սկզբնավորումը ու պահպանողականությունը | «Քաղաքագիտության հարցեր»/միջբուհական նյութերի ժողովածու/,Եր.,Մանկավարժ,2011,էջ 140-158
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը