Հովհաննես Ռաֆայելի Բոլիբեկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1994 - 1999 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1999 - 2002 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆորմալ հաշիվներ և աքսիոմատիկ համակարգեր ոչ դասական տրամաբանություններում», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ներկայիս դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն), ասիստենտ
2010 թ-ից առ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական տրամաբանություն, ալգորիթմների տեսություն, թեորեմների մեքենայական ապացույց, արտածումների տեսություն ոչ դասական տրամաբանություններում, հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտածումների տեսություն, տրամաբանությունը ինֆորմատիկայում, արտածումների բարդություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ՊԳԿ դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մեքենայական ապացույցների ասոցիացիայի անդամ

bolibekhov@ysu.am

Հովհաննես Ռաֆայելի Բոլիբեկյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ռ. Բոլիբեկյան, Հ. Մովսիսյան

Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու | Ուսումնական ձեոնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2008 և http:users.freenet.am/~bolibek

Болибекян О., Чубарян А.

О минимальных секвенциальных исчислениях арифметики Робинсона | Ученые записки ЕГУ, 3, 2002, 20 – 22
 

Հոդված/Article

H. R. Bolibekyan, A. R. Baghdasaryan

On Some Systems of Propositional Minimal Logic with Loop Detection | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2019, 119, N2, էջ 110-115 |

Ա. Ա. Չուբարյան, Հ. Ռ. Բոլիբեկյան

On the Rabin’s speed-up of proofs for some systems of first order logic (Առաջին կարգի տրամաբանության որոշ համակարգերում արտածումների Ռաբինի արագացման մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 61–63 |

H. Bolibekyan, Chubaryan An., Chubaryan Arm.

On the most generalized speed-up in first order logic | Proceedings of the Logic Colloquium 2005, Athens (and the Bulletin of Symbolic Logic, v. 12, No. 2, 2006), p. 59 (p. 328)

H. Bolibekyan, Chubaryan A.

On some proof systems for I. Johansson’s minimal logic of predicates | Proceedings of the Logic Colloquium 2003, Helsinki (and the Bulletin of Symbolic Logic, v. 10, No. 2, 2004), p. 56 (p.250)

А. А. Чубарян, О. Р. Болибекян

О секвенциальных системах слабых арифметик | ДНАН Армении, Прикладная математика, 2002, 102, т. 3, ц. 214-218
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

An. Chubaryan, Arm.Chubaryan, H. Bolibekyan

On the most generalized speed-up in first order logic | Logic-Colloquium 2005 ESM, ASL, Athens, 59, and the Bulletin of Symbolic Logic, v. 12, N 2, June, 2006, 328

An. Chubaryan, H. Bolibekyan

On some proof systems for I. Johansson's minimal logic of predicates | Logic Colloquium 2003, Helsinki, Finland, Aug. 14-20, Abstracts, and Bulletin of Symb. Logic, v.10, N2, 2004, 31