Հրանուշ Հերբերտի Դարբինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
«Որոշ օրգանական հիմնային ներկանյութերի կիրառումը ոսկու և պալադիումի մեկ և երկու բևեռացված էլեկտրոդներով ամպերաչափական որոշման համար»
1999 թ-ի հուլիս, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ, ավագ լաբորանտ,
2002 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2007 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Անալիտիկ քիմիա» (բակալավրիատ),
«Անալիզի ֆիզիկաքիմիական եղանակներ»,
«Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»,
«Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ»,
«Իոնընտրական էլեկտրոդներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի էլեկտրաքիմիական և լուսաչափական եղանակները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

Հրանուշ Հերբերտի Դարբինյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Հ. Դարբինյան, Ս. Վ. Վարդանյան

Անալիզի էլեկտրաքիմիական եղանակներ (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | Երեվան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005, 73 էջ
 

Հոդված/Article

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Ոսկի (III)-ի և 2-(3-ազեպան-1-իլ)-2-հիդրօքսիպրոպիլթիոքացախաթթվի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը պոտենցիալաչափական և ամպերաչափական տիտրման եղանակներով | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 108-113 |

Ս. Ս. Հայրապետյան, Մ. Ս. Հայրապետյան, Ա. Ի. Մարտիրյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Դիատոմիտ-բենտոնիտի և ցելյուլոզի հիման վրա կազմված կոմպոզիտային սորբենտներ ծանր մետաղների հեռացման համար | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 125-135 |

Հ. Հ. Դարբինյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Սելենի քանակական որոշումը ուրց և գազ դեղաբույսերում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 196-198 |

Г. Г. Дарбинян, М. С. Алексанян, А. Г. Хачатрян

Потенциометрическое и амперометрическое определение золота (III) и платины (IV) аллил- и фенилтиомочевинами | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2015, 68, 226-232 էջ |

Հ. Հ. Դարբինյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

A study of the interaction between rhenium(VII) and allylthiourea by spectrophotometry (Ալիլթիոմիզանյութի հետ ռենիում(VII)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 3-7 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը