Հրանտ Միքայելի Ավանեսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ասպիրանտուրա, Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1978 - 1983 թթ. ասպիրանտուրա, Հոգեբանության լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1974 - 1978 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, սուսերամարտի մարզիչ, ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչ, դիպլ. Ժ-1.N 007984

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2011-2012 Կրթության հոգեբանություն –“U.A.P.V." Վերապատրասման Եվրոպական գրասենյակ, Ավինյոնի համալսարան, Ֆրանսիա
2007 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Հոգեբանություն, ԵՊՀ, Երևան
2002 թ-ին Հատուկ ադապտիվ դաստիարակության հոգեբանություն, Ֆիզիկական դաստիարակության դպրոց, Պոզնանի համալսարան, Պոզնան, Լեհաստան
1997 թ-ին Մենտալ թրեյնինգ, Յուտայի համալսարան, Յուտա, ԱՄՆ 1995 Սպորտի կառավարման ծրագիր, Ազգային դասընթացների տնօրեն, Միջազգային օլիմպիական կոմիտե, Օլիմպիա, Հունաստան
1994 թ-ին Հոգեթերապիա, “Itineraires” միջազգային ասոցիացիա, Փարիզ, Ֆրանսիա
1989 թ-ին Սպորտի կիրառական հոգեբանություն, Իլինոյսի համալսարան, Ամերիկյան սպորտի հոգեբանության ասոցիացիա, Իլինոյս, ԱՄՆ
1987 թ-ին Սպորտի հոգեբանություն, Ֆիզիկական կուլտուրայի կենտրոնական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ

Գիտական կոչում
1985 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Անհատական և թիմային մրցումներում մարզիկի գործունեության արդյունավետության հոգեբանական գործոնները», Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ, դիպլ. ПС N 001470
2004 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, «Գործունեության լարված պայմաններում մարդու աշխատունակության կարգավորիչ մեխանիզմների հոգեբանական օրինաչափությունները», Խ. Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ, Բ - 00533

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից առ այսօր Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
2004 թ-ից առ այսօր Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ղեկավար, ԵՊՀ
2004 - 2005 թթ. Հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ
2003 - 2004 թթ. պրոռեկտոր, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան
1990 - 2003 թթ. Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
1994 - 2001 թթ. համատեղության կարգով Ֆիզիկական Կուլտուրայի և Սպորտի գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական ղեկավար, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
1983 - 1990 թթ. ավագ գիտաշխատող, սպորտի հոգեբանության խմբի ղեկավար, ԳՀ լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Մասնագիտական ընտրության և աշխատակազմի համալրման մեթոդներ, Կառավարման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փորձարարական հոգեբանություն, Սպորտի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ երևանյան գրասենյակ, 2011թ. OSCE, PO. 226723

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2011-2014թթ. - Հոգեբանների հայկական գիտական միավորման, նախագահ
2013 թ. - Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 066 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
2012 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 065 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
2008 - 2010 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 060 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ
2002 - 2008 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանին առընթեր գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
1997 - 2008 թթ. BFE, Կենսաբանական հետադարձ կապի հետազոտման Եվրոպական հիմնադրամ
1991 - 2002 թթ. STAR, Սթրեսի և տագնապայնության հետազոտման միջազգային միություն
1989 - 2005 թթ. Սպորտի կիրառական հոգեբանության Ամերիկյան ասոցիացիա (Association for the Advancement of Applied Sports Psychology) 49th Division of American Psychology Association, USA
1988 - 2003 թթ. Հայաստանի Հանրապետության սպորտի հոգեբանության ֆեդերացիայի նախագահ, Federation of Sports Psychology of the Republic of Armenia. Yerevan, Armenia
1987- 1991 ԽՍՍՀ Սպորտի հոգեբանության Ֆեդերացիա, նախագահության անդամ

Գիտական ամսագրերի խմբագիր, անդամ
2013թ.- առ այսօր, «Հոգեբանություն և կյանք» գիտական հանդես, Զանգակ հրատ. Երևան ՀՀ
2010թ.- առ այսօր, ԵՊՀ Բանբեր , Երևան ՀՀ
2010թ. - առ այսօր, «Հոգեկան առողճություն» գիտական հանդես, Երևան ՀՀ
2009թ. – առ այսօր, «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր. ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ
2005թ. -առ այսօր, "Հանրային կառավարում" Գիտական ամսագիր/ ՀՀ Պետական կառավարման ակդեմիա, Երևան ՀՀ
2004-2013թթ. -"Հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնահարցեր" Գիտ.աշխ.ժողովածու/ ԵՊՀ, Երևան ՀՀ
2003թ. - առ այսօր «Спортивный психолог»/“Սպորտի հոգենբան” Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ
2002-2005թթ. - “Sport Science» Լիտվայի սպորտի գիտությունների ամսագիր/ Journal of Lithuanian Sport Science Council, LOC, LPU, Vilnius, Լիտվա

Գյուտեր
2 գյուտի հեղինակ
Համար: 1459677 / 23.02.1989
Համար: 1720668 / 23.03.1992
http://patentdb.su/patents/avanesyan

psydep@ysu.am

Հրանտ Միքայելի Ավանեսյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Առաջատար գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Հրանտ Ավանեսյան

Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 258 էջ, Հայաստան, Երևան

Ավանեսյան Հ. Մ., Ասրիյան Է. Վ., Ստեփանյան Լ. Ս., Հարությունյան Ն. Ա., Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Հ. Ավանեսյան

Հայ հոգեբանների միջազգային ներուժը | Երևան, Հեղ. հրատ., 2015, 50 էջ |

Հ. Մ. Ավանեսյան

Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում | Ուս. ձեռնարկ: Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 50 էջ |

Հ. Մ. Ավանեսյան, Ն. Մ. Նազարյան

Ոստիկանների կոմունիկատիվ ոլորտի առանձնահատկությունների թեստավորման վերլուծություն | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբա¬նու¬թյան ֆակուլտե¬տի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 414-417
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Հրանտ Ավանեսյան, Նարեկ Հովսեփյան

ՏՏ մասնագետի մասնագիտական կոմպետենտության հոգեբանական գնահատման մեթոդաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 74-83 |

Аванесян Г.М., Моросанова В.И.

Ресурсный Подход К Психологическому Капиталу И Осознанной Саморегуляции Человека | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 88-99 էջ

Аванесян Г.М.

Перспективы структурирования универсальной системы психологической оценки человеческого капитала | «Организационная психология: люди и риски» Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, 2019, 17-33 էջ

Ավանեսյան Հ.Մ., Ասրիյան Է.Վ,, Սամոխվալովա Ա.Գ.

Հայ եվ ռուս դեռահասների հաղորդակցական բարդությունները. սոցիոմշակութային ասպեկտ | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(5), 270-274 էջ

Հրանտ Ավանեսյան, Հովհաննիսյան Հայկազ

Русские авторы об Армении и армянах (XIX В.) | АРМЕНИЯ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, Ռուսաստան, 287-308 էջ, 2018
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

H. M. Avanesyan

Features valuation of intellectual capital in the organization | World Academy of Science, Engineering and Technology Educational and Pedagogical Sciences Vol: 2, No:1, 2015, p. 352

H. Avanesyan , S. Hovhannisyan

The psychological aspects of applying a cycletrack in the training process of a bicyclist | "Perfectives and Profiles", 6th Annual Congress of the ECSS, German Society of Sport Science, 2001, Poster id: 185

Grant Avanesyan, Anahit Stepanyan

Athlete’s State Peculiarity in Connect with the Specificity of Sport’s Activities | The III World Congress on Mental Training, Schedule, May 20-22, Utah, USA, 1999, p. 15-17