Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճաննր և կոչումներ
2007 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԲՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն դասախոս
1993-1998 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն ասիստենտ
1998 -2008- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն

Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան

Իսպաներեն - հայերեն կենդանուն պարունակող դարձվածների բառարան – տեղեկատու | Բառարան, «Ասողիկ» հրատ., 91 էջ
 

Հոդված/Article

Հ. Լ. Օհանյան

Իսպաներենում և հայերենում դարձվածքի կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 613-621 էջ, Հայաստան |

Հռիփսիմե Օհանյան

Կենդանիների անուններ պարունակող դարձվածների հոմանիշության առանձնահատկությունները իսպաներենում և հայերենում | «Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., 2006

Հռիփսիմե Օհանյան

Ձկնանուն պարունակող դարձվածները իսպաներենում և հայերենում | «Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., 2004

Հռիփսիմե Օհանյան

Թվի և սեռի քերականական կարգերը «աղվես» պարունակող որոշ դարձվածներում | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատ., 2004