Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճաննր և կոչումներ
2016թ.-ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիր,
2014թ.-դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ,
2007-Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ,
1998-2002թթ.-ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,
1993-1998թթ.- ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպաներեն լեզու և գրականություն,
1983– 1993թթ.- Արաբկիրի վարչական շրջանի թիվ 172 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային գործունեություն
1998-2008թթ.ԵՊՀ ռգբ ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս,
2008-2013թթ. ԵՊՀ ռգբ ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ,
2013թթ. առ այսօր ԵՊՀ Եվրոպական լեզուներ և հաղորդակցություն ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ճանաչողական լեզվաբանություն
Լեզու և հաղորդակցություն փոխհարաբերություն
Հանրալեզվաբանության դերը հաղորդակցության ժամանակ

Կարդացած դասընթացներ
«Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ», «Ճանաչողական իմաստաբանություն և դարձվածաբանություն», «Հանրալեզվաբանություն»

Լեզուներ
հայերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. հասցե
hr.ohanyan@ysu.am

Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հռիփսիմե Օհանյան

Կենդանիների անուններով դարձվածքները իսպաներենում և հայերենում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. ԵՊՀ հրատ. Երևան

Հռիփսիմե Օհանյան

Իսպաներեն - հայերեն կենդանուն պարունակող դարձվածների բառարան – տեղեկատու | Բառարան (երկրորդ հրատարակություն), «Ասողկ» հրատ. Երևան

Հռիփսիմե Լևոնի Օհանյան

Իսպաներեն - հայերեն կենդանուն պարունակող դարձվածների բառարան – տեղեկատու | Բառարան, «Ասողիկ» հրատ., 91 էջ
 

Հոդված/Article

H. Ohanyan, Ա. Արսենյան

Sobre la enseñanza de la gramática en diferentes niveles educativos | iScience Актуальные Научные Исследования в Современном мире 11(6),XI Международная научная конференция

H. Ohanyan

Breve análisis de los valores semánticos de los fraseologismos comunicativos en el proceso de la comunicación en español y en armenio | iScience Актуальные Научные Исследования в Современном мире 11(2), Международная научная конференция

Հ. Լ. Օհանյան

Իսպաներենում և հայերենում դարձվածքի կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 613-621 էջ, Հայաստան |

Հռիփսիմե Օհանյան

Կենդանիների անուններ պարունակող դարձվածների հոմանիշության առանձնահատկությունները իսպաներենում և հայերենում | «Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., 2006

Հռիփսիմե Օհանյան

Ձկնանուն պարունակող դարձվածները իսպաներենում և հայերենում | «Ռոմանագերմանական բանասիրության հանդես», «Ասողիկ» հրատ., 2004