Ինգա Լևոնի Բազուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, դիպլոմ

Գիտական աստիճան
2008 թ., կ.գ.թ.: «Բուսական (Helianthus tuberosus L.) և խմորասնկային (Rhodotorula aurantiaca KM-1) ֆենիլալանին - ամոնիակ-լիազի համեմատական բնութագիրը և սպիտակուցի կիրառման հնարավորությունները» 03.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա»

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
1998 - 2010 թթ. Գիտաշխատող Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Կենսակատալիզատորների կիրառությունը կենսատեխնոլոգիայում, Գյուղատնտեսական մանրէաբանություն, Մանրէների երկրորդային մետաբոլիտներ, Բժշկական մանրէաբանություն, Կիրառական կենսաբանության ձեռքբերումները – Ժամանակակից կենսատեխնոլոգիայի բաժինները, Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա, Սննդի մանրէաբանություն, Մանրէական տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսատեխնոլոգիա, կենսաքիմիա, մանրէաբանություն, մոլեկուլային կենսաբանություն, գենետիկական ճարտարագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA-2011/10081 դրամաշնորհի մասնակից, 2011 թ-ից մինչ օրս
2. 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնակից, 2010 թ-ից մինչ օրս
3. «Danisco Cultor Company», Միլվոկե, ԱՄՆ և Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն «Հայաստանի տարբեր մարզերի մածուններից անջատված կաթնաթթվային բակտերիաների հավաքածուի ստեղծումը»
4. Կենսաբազմազանության 4րդ Ազգային Հաշվետվության պատրաստում, UNDP
5. NATO-ի ծրագրեր անվտանգություն գիտության միջոցով, Գիտությունը հանուն խաղաղության «Կաթնաթթվային բակտերիաներով ստացված մթերքների հակաբակտերիական և ցածրալերգեն հատկությունների ուսումնասիրությունը» SFP 982164

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա
Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիա
Մանրէաբանների Հայկական Ասոցիացիա

Պարգևներ
2010 թ. լավագույն գիտական աշխատանքի և ներկայացման համար Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիաի կողմից կազմակերպված գիտաժողովում «Երիտասարդ գիտնականների ներուժը կենսատեխնոլոգիայում»
2009 թ. լավագույն ինտերնետային ներկայացման համար «Էկոլոգիական, Արտադրական և Կիրառական Մանրէաբանություն» Միջազգային կոնֆերանսում, (BioMicroWorld2009), Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2007 թ. լավագույն գիտական աշխատանքի համար Հայաստանի Ազգային Ակասդեմիայի Բունիաթյանի անվան Կենսաքիմիային ինստիտուտի և Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված երիտասարդ գիտնականնների գիտաժողովում

Ինգա Լևոնի Բազուկյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թռչունյան Ա. Հ., Փանոսյան Հ. Հ., Բազուկյան Ի. Լ., Մարգարյան Ա. Ա., Պոպով Յու.Գ.

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ
 

Հոդված/Article

Lusine Matevosyan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

Comparative analysis of the efect of Ca and Mg ions on antibacterial activity of lactic acid bacteria isolates and their associations depending on cultivation conditions | AMB Express, 2019, 9, 32, pp. 1-11 |

Lusine Matevosyan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

Antifungal and antibacterial effects of newly created lactic acid bacteria associations depending on cultivation media and duration of cultivation | BMC Microbiology, 2019, 19, 102, pp. 1-8 |

I. Bazukyan, A. Trchounian, L. Matevosyan

Effect of CA and MG ions on antimicrobial activity of lactic acid bacteria communities | FEBS advanced lecture course. 2019, p. 32 |

I. Bazukyan, L. Matevosyan, A. Toplaghaltsyan, A. Trchounian

Antifungal activity of lactobacilli isolated from Armenian dairy products: an effective strain and its probable nature | AMB Express. 2018, 8, 87, 1-8 pp. |

Ի. Լ. Բազուկյան

Identification and comparative characterization of new lactic acid bacteria isolated from Armenian dairy products by phenotypic and molecular methods (Հայաստանի կաթնամթերքից մեկուսացված նոր կաթնաթթվային բակտերիաների շտամների նույնականացումը ֆենոտիպային և մոլեկուլային եղանակներով և դրանց համեմատական բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 45-51 |

Արշալույս Վերդյան, Ինգա Բազուկյան, Արմեն Թռչունյան

Հայաստանի թթու դրած բանջարեղենից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների հակաբակտերիական ակտիվությամբ օժտված բաղադրիչների որոշ հատկությունները | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017, 1.5(22), էջ 147-156 |

Anna Toplaghaltsyan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

The effects of different carbon sources on the antifungal activity by lactic acid bacteria | Current Microbiology. 2017, 74, pp. 168-174

S. Grigoryan, I. Bazukyan, A. Trchounian

Aggregation and Adhesion Activity of Lactobacilli Isolated from Fermented Products In Vitro and In Vivo: a Potential Probiotic Strain | Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2017, Online 29 Apr, pp. 1-8

Inga L. Bazukyan, Varduhi A. Hovhannisyan, Vardan K. Gasparyan

Application of silver nanoparticles and CdSe quantum dots sensitized with of C-like lectin for detection of St. aureus Comparison of various approaches | Talanta. 2017, 22 July, pp. 1-16 |

Andranik Keryan, Inga Bazukyan, Armen Trchounian

Lactobacilli isolated from the Armenian fermented milk product matsoun: growth properties, antibacterial and proteolytic activity and their dependence on pH | International journal of dairy technology. 2016, 69, 1-10 pp.

Акопян А. Э., Маргарян А. А., Аттарян О. С., Асатрян Г. В., Базукян И. Л., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Антимикробная активность хитозановых пленок, модифицированных пиразолкарбоновыми кислотами | Биолог. журн. Армении, 67 (1), с. 45-49 biology.asj-oa.am/11178/1/2015-1(45).pdfam |

Ինգա Բազուկյան

Կաթնաթթվային բակտերիաների պրոբիոտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 26-32 էջ |

Inga Bazukyan, Yeter Simonyan, Andranik Keryan

Isolation of lactic acid bacteria with Broad-Range antimicrobial and proteolytic activity from armenian traditional dairy products | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 37-42 էջ |

Ինգա Բազուկյան, Սաթենիկ Հանիսյան

Տարբեր դեղաբույսերի լուծամզվածքների ազդեցությունը կաթնամթերքի մերանների թթվառաջացման և հակաբակտերիական ակտիվության վրա | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 90-98 էջ, Հայաստան |

Hakobyan A. E., Margaryan A. A., Attaryan H. S., Hasratyan G. V., Bazukyan I. L., Panosyan H. H., Trchounian A. H.

Antimicrobial activity of chitosan’s films modified by pyrazole carbonic acids | Biological Journal of Armenia, 67 (1). pp. 45-49 biology.asj-oa.am

H. H. Panosyan, I. L. Bazukyan, A. A. Margaryan, Yu. G. Popov, A. H. Trchounian

The modern approaches to teaching the lab courses in high education system | Bnaget, Special Ed., 2014, pp. 145-146

El-Ghaish Sh., Ahmadova A., Hadji-Sfaxi I., Eddine El Mecherfi K., Bazukyan I., Choiset Y., Rabesona H., Sitohy M., Popov Yu., Kuliev A., Mozzi F., Chobert J-M., Haertle T.

Potential use of lactic acid bacteria for reduction of allergenicity and for longer conservation of fermented foods | Trends in Food Science & Technology XX, 2011, p. 1-8

I. L. Bazukyan, N. G. Ahabekyan, R. A. Madoyan, M. Dalgalarrondo, J.-M. Chobert, Yu. G. Popov, T. Haertlé

Study of cell envelope proteinase systems of natural isolated thermophilic lactobacilli | III International conference on environmental, industrial and applied microbiology, BioMicroWorld, in book «Microorganisms in Industry and Environment. From scientific and industrial research to consumer products», p. 446-450, 2010

I. A. Movsesyan, N. G. Ahabekyan, I. L. Bazukyan, R. A. Madoyan, M. Dalgalarrondo, J-M. Chobert, Yu. G. Popov, T. Haertlé

Properties and survival under simulated gastrointestinal conditions of lactic acid bacteria isolated from armenian cheeses and matsuns | II Balkan conference on biology, Plovdiv, Bulgaria, p.444-449, 2010

A. S. Hakobyan, I. L. Bazukyan, A. A. Papoyan

Study of antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from different regions of Armenia | Electronic journal of Natural Science, National Academy of RA, Microbiology, 2(11), 2008, p. 18-21

Bazukyan I.L., Hambardzumyan A.A., Popov Yu.G.

Method of the simultaneous determination of L-phenylalanine and L-tyrosine by means phenylalanine - ammonia-lyase from Rhodotorula aurantiaca KM-1 | Biological J. of Armenia, 1-2, 60, 2008, p. 167-174

Bazukyan I.L.

Possibilities of application of Rhodotorula aurantiaca КМ-1 phenylalanine - ammonia-lyase in L-phenylalanine synthesis from trans-cinnamic acid | NAS RA, Electronic journal of natural science, Microbiology, N2 (11), 2007, p. 18-21

Ա. Ս. Հակոբյան, Հ. Հ. Փանոսյան, Ի. Լ. Բազուկյան

Выделение и изучение свойств молочнокислых бактерий из заквасок мацуна из различных регионов Армении (Հայաստանի տարբեր շրջանների մածնի մերանների կաթնաթթվային մանրէների անջատումն ու ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

Акопян А.С., Паносян О.А., Базукян И.Л.

Выделение и изучение свойств молочнокислых бактерий из заквасок мацуна различных регионов Армении | Ученые записки Ереванского Государственного университета, Естественные науки, 3, 2006, стр. 149-152 |

Bazukyan I.L., Vardanyan A.E., Hambardzumyan A.A.

Phenylalanine – ammonia-lyase of Rhodotorula aurantiaca: purification and primary characteristic | in the book “Biocatalysis and Biocatalytic technologies”, Ed. G.E. Zaikov, Nova Science Publisher, 2006, p. 9-21

Арзуманян А.Н., Щербакова Е.Н., Базукян И.Л.

Применение метода изолированных культур для сохранения биоразнообразия Армении на примере некоторых видов рода Hypericum | Материалы III республиканской молодежной научной конференции “XXI век: экологическая наука в Армении”, Ереван, 2002, стр. 38-43

Арзуманян А.Н., Базукян И.Л., Попов Ю.Г.

Конструирование трансгенных растений Helianthus tuberosus L.несущих бактериальный ген леваназы | Биологический Журнал Армении, 1-2 (53), 2001, p. 81-86

Амбарцумян А. А., Тозалакян П. В., Базукян И.Л., Попов Ю.Г.

Фенилаланин–аммиак-лиаза Helianthus tuberosus L.: выделение и первичная характеристика | Биотехнология, 2000, N 2, p. 24-28

Փանոսյան Հ., Զաքարյան Ռ., Բազուկյան Ի.

L-ֆենիլալանինի սինթեզը բուսական L-ֆենիլալանին-ամոնիակ – լիազի ՖԱԼ կիրառմամբ | Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Բնական գիտություններ, Երևան, N 2, 2000, էջ 70-73
 

Թեզիս/Thesis

I. Bazukyan, S. Hakobyan, T. Ghrejyan, G. Karagyan, M. Kalashian, A. Trchounian

Antibacterial and cytotoxic effects of biological liquids of Armenian scorpions | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 35-36, Armenia

I. Bazukyan, T. Aleksanyan, A. Trchounian

GUT microbiota and probiotics: In vitro and in vivo hydrophobicitayn da dhesiono f lactica cid bacteria | "Towards a Redox Healthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA16112. 2018, p. 32 |

Inga L. Bazukyan

The effect of different types of irradiation on the lactic acid bacteria isolated from Armenian dairy products | 5th Microbiome R&D & Business Collaboration forum/ 2nd Probiotics Congress. 2018, p. 3 |

I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611

Bazukyan I., Petrosyan A., Sarukhanyan A., Trchounian A.

New lactic acid bacteria isolated from Armenian honeybee's gastrointestinal tract | Second Young Scientists Seminar on Genetics with International Participation. 2018, p. 42

А. С. Галстян, Т. В. Кочикян, И. Л. Базукян, С. М. Бадалян, Т. А. Шахбазян

Синтез и биологическая активность некоторых производных 1,2,4- и 1,2,3-триазолов | V Научная конференция Армянского химического общества (АХО-5). 2017, стр. 24 |

Grigoryan S., Bazukyan I., Grigoryan R., Sarkisyan N., Trchounian A.

Study of host-microbial interaction of lactic acid bacteria | FEBS Advance Course “Current Advances in Pathogen Research”. 2016, p. 15-16 |

Hovik Panosyan, Armine Margaryan, Inga Bazukyan, Ekaterine Jaiani, Ekaterine Gabashvili

Antibiotic resistant bacteria inhabiting Lake Sevan (ARmenia) | ISME16 16th International Symposium on Microbial Ecology. 2016, p. 66 |

Y. Simonyan, A. Keryan, I. Bazukyan, A. Trchounian

New lactic acid bacteria strains isolated from Armenian traditional dairy products with great potential for dairy production | Food Micro. 2016, p. 169 |

A. Keryan, I. Bazukyan, A. Trchounian

Controlled and uncontrolled pH as a tool to control the biological activity of two new lactobacilli strains isolated from Armenian dairy product matsoun | Food Micro. 2016, p. 157 |

Ekaterine Gabashvili, Nino Janelidze, Elene Didebulidze, Hovik Panosyan, Armine Margaryan, Inga Bazukyan, George Tsertsvadze, Marina Tediashvili, Ekaterine Jaiani

Antibiotic resistant environmental bacilli and their bacteriophages isolated from freshwater and marine environments of Georgia and Armenia | Bacteriophages as tools for therapy, prophylaxis and diagnostics, 2015-10-19, p. 41 |

Galstyan A.S., Shirinyan E.A., Bazukyan I.L

Novel potential biologically active of sulfur-containing vicinal aminoalkohols: Synthesis and activity | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

Bazukyan I., Agabekyan N., Popov Yu., Trchounyan A.

Creation of new ferments with lactic acid bacteria from dairy products of different regions of Armenia | ISTC Conference «Modern State of Biotechnological Developments and Ways of Their Commercialization», Yerevan, Armenia, 2012, p. 59-60

Bazukyan I., Popov Yu., Trchounyan A.

Some properties of lactic acidnbacteria isolated in Armenia | ISTC International conference: «Bacteriophages and Probiotics–Alternatives to Antibiotics», Tbilisi, Georgia, 2012, p. 106

Агабекян Н.Г., Мовсесян И.А., Базукян И.Л., Мадоян Р.А.

Разработка нового пробиотического препарата, включающего молочнокислые бактерии, выделенные из различных экологических ниш Армении | 13-я международная пущинская школа-конференция молодых ученых «Биотехнология наука XXI века», 2009, стр. 156

Bazukyan I., Ahabekyan N., Madoyan R., Dalgalarrondo M., Chobert J.-M., Popov Yu., Haertlé T.

Study of cell envelope proteinase systems of natural isolated thermophilic lactobacilli | Book of abstracts, III International conference on environmental, industrial and applied microbiology, BioMicroWorld, in book «Microorganisms in Industry and Environment. From scientific and industrial research to consumer products», p. 353, 2009

Tkhruni F.N., Karapetyan K.J., Hakobyan A.S., Karapetyan Yu.I., Bazukyan I.L., Popov Yu.G.

Study of antimicrobial products of lactic acid bacteria | Section “Biotechnology for food industry and Agriculture” in the International Conference “State-of the-Art Biotechnology in Armenia & ISTC contribution”, Armenia, Tsakhkadzor, 28 September - 2 October, 2008, p. 230

Hakobyan A.S., Bazukyan I.L., Popov Yu.G.

Studying of antibacterial component nature of lactic acid bacteria isolated from matsun samples from various regions of Armenia | Section “Biotechnology for food industry and Agriculture” in the International Conference “State-of the-Art Biotechnology in Armenia & ISTC contribution”, Armenia, Tsakhkadzor, 28 September - 2 October, 2008, p. 218

Акопян А.С., Базукян И.Л., Попов Ю.Г.

Выявление биотехнологического потенциала молочнокислых бактерий | 12-я международная пущинская школа-конференция молодых ученых “Биотехнология наука XXI века”, 2008, стр. 193

Bazukyan I.L., Hambardzumyan A.A., Popov Yu.G.

Catalytic properties of phenylalanine–ammonia-lyase of Rhodotorula aurantiaca KM-1 and possibilities of its application in phenylketonuria diagnostic | Section «Biocatalytic processes» in the International Conference «State-of the-Art Biotechnology in Armenia & ISTC contribution», Armenia, Tsakhkadzor, 28 September-2 October, 2008, p. 85

Bazukyan I.L.

Phenylalanine – ammonia-lyase of Rhodotorula aurantiaca KM-1 in the synthesis of L-phenylalanine from trans-cinnamate | Proceedings of the international conference: “Advanced Biotechnology: Perspectives of Development in Armenia”, RA, Tsakhadzor, July 12-14, 2006, p. 41

Mkrtumyan M.K., Bazukyan I.L., Panosyan O.H., Hakobyan A.S., Karapetyan Yu.I.

Studing of several properties of lactic acid bacteria from matsun of different regions of Armenia | Materials of the III international congress «Biotechnology: condition and development perspectives», Moscow, 2005, p. 134

Bazukyan I.L., Hambardzumyan A.A., Vardanyan A.E.

Phenylalanine – ammonia-lyase of Rhodotorula aurantiaca: purification and primary characteristic | Materials of the III international congress «Biotechnology: condition and development perspectives», Moscow, 2005, p. 180

Arzoumanian A., Darbinian N., Movsesian N., Bazukyan I. L., Popov Yu.G.

Construction of Helianthus tuberosus L. and Nicotiana tabacum L. transgenic plants expressing the some bacterial genes | Materials of the international congress "Conversion potential of Armenia and MNTC programs". Section of "Biotechnology and science of live", Yerevan, 2-7 October, 2000, p. 6

Hambardzumyan A.A., Tozalakyan P.V., Bazukyan I.L., Popov Yu.G.

Peculiarities of phenylalanine ammonia-lyase of topinambour grown in vivo and in vitro and changing of its activity under the influence of environmental factors | Abs. of IY Cong. of Soc. of Plant Physiologists of Russia, Moscow, 1999, p. 515-516

Arzoumanian A.N., Popov Yu.G., Bazukyan I.L.

Construction of Helianthus tuberosus L. transgenic plants expressing the bacterial sac C gene | XVI International botanical congress, St. Lousis, 1999, p. 609

Базукян И.Л.

Получение трансгенных растений топинамбура (Helianthus tuberosus L.) несущих ген леваназы sac C | Приложение к журналам “Ученые записки” и “Вестник Ереванского университета”, Ереван, 1997, стр. 35