Ինգա Լևոնի Բազուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, դիպլոմ

Գիտական աստիճան
2008 թ., կ.գ.թ.: «Բուսական (Helianthus tuberosus L.) և խմորասնկային (Rhodotorula aurantiaca KM-1) ֆենիլալանին - ամոնիակ-լիազի համեմատական բնութագիրը և սպիտակուցի կիրառման հնարավորությունները» 03.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա»

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
1998 - 2010 թթ. Գիտաշխատող Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Կենսակատալիզատորների կիրառությունը կենսատեխնոլոգիայում, Գյուղատնտեսական մանրէաբանություն, Մանրէների երկրորդային մետաբոլիտներ, Բժշկական մանրէաբանություն, Կիրառական կենսաբանության ձեռքբերումները – Ժամանակակից կենսատեխնոլոգիայի բաժինները, Գյուղատնտեսական կենսատեխնոլոգիա, Սննդի մանրէաբանություն, Մանրէական տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսատեխնոլոգիա, կենսաքիմիա, մանրէաբանություն, մոլեկուլային կենսաբանություն, գենետիկական ճարտարագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA-2011/10081 դրամաշնորհի մասնակից, 2011 թ-ից մինչ օրս
2. 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնակից, 2010 թ-ից մինչ օրս
3. «Danisco Cultor Company», Միլվոկե, ԱՄՆ և Երևանի Պետական Համալսարան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, Բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն «Հայաստանի տարբեր մարզերի մածուններից անջատված կաթնաթթվային բակտերիաների հավաքածուի ստեղծումը»
4. Կենսաբազմազանության 4րդ Ազգային Հաշվետվության պատրաստում, UNDP
5. NATO-ի ծրագրեր անվտանգություն գիտության միջոցով, Գիտությունը հանուն խաղաղության «Կաթնաթթվային բակտերիաներով ստացված մթերքների հակաբակտերիական և ցածրալերգեն հատկությունների ուսումնասիրությունը» SFP 982164

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա
Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիա
Մանրէաբանների Հայկական Ասոցիացիա

Պարգևներ
2010 թ. լավագույն գիտական աշխատանքի և ներկայացման համար Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիաի կողմից կազմակերպված գիտաժողովում «Երիտասարդ գիտնականների ներուժը կենսատեխնոլոգիայում»
2009 թ. լավագույն ինտերնետային ներկայացման համար «Էկոլոգիական, Արտադրական և Կիրառական Մանրէաբանություն» Միջազգային կոնֆերանսում, (BioMicroWorld2009), Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2007 թ. լավագույն գիտական աշխատանքի համար Հայաստանի Ազգային Ակասդեմիայի Բունիաթյանի անվան Կենսաքիմիային ինստիտուտի և Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված երիտասարդ գիտնականնների գիտաժողովում

Ինգա Լևոնի Բազուկյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թռչունյան Ա. Հ., Փանոսյան Հ. Հ., Բազուկյան Ի. Լ., Մարգարյան Ա. Ա., Պոպով Յու.Գ.

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ
 

Հոդված/Article

Bazukyan I.L., Hambardzumyan A.A., Popov Yu.G.

Method of the simultaneous determination of L-phenylalanine and L-tyrosine by means phenylalanine - ammonia-lyase from Rhodotorula aurantiaca KM-1 | Biological J. of Armenia, 1-2, 60, 2008, p. 167-174

Bazukyan I.L.

Possibilities of application of Rhodotorula aurantiaca КМ-1 phenylalanine - ammonia-lyase in L-phenylalanine synthesis from trans-cinnamic acid | NAS RA, Electronic journal of natural science, Microbiology, N2 (11), 2007, p. 18-21

Ա. Ս. Հակոբյան, Հ. Հ. Փանոսյան, Ի. Լ. Բազուկյան

Выделение и изучение свойств молочнокислых бактерий из заквасок мацуна из различных регионов Армении (Հայաստանի տարբեր շրջանների մածնի մերանների կաթնաթթվային մանրէների անջատումն ու ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 149-152 (ռուսերեն) |

Акопян А.С., Паносян О.А., Базукян И.Л.

Выделение и изучение свойств молочнокислых бактерий из заквасок мацуна различных регионов Армении | Ученые записки Ереванского Государственного университета, Естественные науки, 3, 2006, стр. 149-152 |

Bazukyan I.L., Vardanyan A.E., Hambardzumyan A.A.

Phenylalanine – ammonia-lyase of Rhodotorula aurantiaca: purification and primary characteristic | in the book “Biocatalysis and Biocatalytic technologies”, Ed. G.E. Zaikov, Nova Science Publisher, 2006, p. 9-21
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

I. Bazukyan, S. Hakobyan, T. Ghrejyan, G. Karagyan, M. Kalashian, A. Trchounian

Antibacterial and cytotoxic effects of biological liquids of Armenian scorpions | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 35-36, Armenia

I. Bazukyan, T. Aleksanyan, A. Trchounian

GUT microbiota and probiotics: In vitro and in vivo hydrophobicitayn da dhesiono f lactica cid bacteria | "Towards a Redox Healthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA16112. 2018, p. 32 |

Inga L. Bazukyan

The effect of different types of irradiation on the lactic acid bacteria isolated from Armenian dairy products | 5th Microbiome R&D & Business Collaboration forum/ 2nd Probiotics Congress. 2018, p. 3 |

I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611

Bazukyan I., Petrosyan A., Sarukhanyan A., Trchounian A.

New lactic acid bacteria isolated from Armenian honeybee's gastrointestinal tract | Second Young Scientists Seminar on Genetics with International Participation. 2018, p. 42
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը