Իրինա Ռյուրիկի Խանամիրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2003 ԵՊՀ Փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ, Բակալավրի կոչում, 2001
ԵՊՀ, Մագիստրոսի կոչում, 2003
թեկնածուական` «Կրտսեր դպրոցականների անձի ձևավորման վրա հրաշապատում հեքիաթի ազդեցության հոգեբանական մեխանիզմնը», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2008

Գիտական կոչում
Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից Դոցենտ, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2010 թ-ից Երևանի Անանաիա Շիրակացու անվան ճեմարանի Հոգեբանական կենտրոնի ղեկավար
2010 թ-ից Ասիստենտ, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2009 թ-ից ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոնի խմբավար և հոգեթերապևտ
2007 թ-ից Դասախոս, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2007 - 2008 թթ. Թուֆենկյան Բարեգործական Հիմնադրամի «Մենք պարտավոր ենք ապրել» ծրագրի հոգեբան-խորհրդատու
2007 - 2009 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կրտսեր դպրոցի տնօրեն
2005 - 2007 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կրտսեր դպրոցի հոգեբանական ծառայության ղեկավար
2002 - 2005 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կրտսեր դպրոցի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Ընտանեկան հոգեթերապիա
Մանկական հոգեթերապիա
Մանկան հոգեբնանություն
Անձի զարգացման փուլեր
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Անձնային աճ և ինքնակարգավորման հմտություններ
Ծնողավարություն և ծնողական խորհրդատվություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկան հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Ընտանեկան հոգեբանություն
Զույգերի հոգեթերապիա
Խմբային աշխատանքերի իրականացում հոգեբանության կիրառական ոլորտում

Խմբավարական փորձ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, «Մանկական հոգեթերապիա» ուսումնական դասընթաց, «Հեքիաթաթերապիա» ուսումնական դասընթաց, «Կրթության հոգեբանի հմտություններ» ուսումնական դասընթաց, անձնային աճի թրեյնինգներ, Խմբավար
Փետրվար-մայիս 2011, «Երեխաների հետ շփման առանձնահատկություններ», վերապատրաստում մանկավարժների և ուսուցիչների համար, խմբավար, Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
Հունվար-դեկտեմբեր, 2012 «Ինքնակարգավորման հմտություններ» VivaCell MTS զանգերի կենտրոնի աշխատակիցների համար, խմբավար
Հունվար - մայիս 2004, «Առաջինը` երեխաներին» բարեգործական ՀԿ-ի «Հոգեբանական թրեյնինգներ սոցիալապես անապահով երեխաների համար» ծրագրի հոգեբան-խմբավար (ֆինանսավորող` Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամ)
Փետ. - Դեկ. 2002 «Ժպիտ» ՀԿ-ի «Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներում իրազեկության բարձրացում երեխաների հետ հոգեբանամանկավարժական աշխատանքի և նրանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» հոգեբան-թրեյներ /ֆինանսավորող` Համաշխարհային ուսուցում(Հայաստան կազմակերպություն)
2001 Դեկ. - 2002 Ապրիլ Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհուրդ կազմակերպության Հայաստանյան Կլոր Սեղանի «Շենգավիթ շրջանի Մանկական կենտրոն» ծրագրի հոգեբան-խորհրդատու

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2007 թ. փետ. – օգ. «Զանգակատուն» ՀԿ, հոգեբան
2004 թ. հուն. - մայիս Խմբավար «Հոգեբանական թրեյնինգներ սոցիալապես անապահով երեխաների համար» ծրագրում, «Առաջինը՝ երեխաներին» ՀԿ
2002 թ. փետ. - դեկ. Խմբավար «Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներում իրազեկության բարձրացում երեխաների հետ մանակավարժական-հոգեբանական աշխատանքի և նրա իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» ծրագրում, «Ժպիտ» ՀԿ
2001 դեկ. - 2002 ապր. Հոգեբան «Երևանի Շենգավիթ շրջանի Մանկական Կենտրոն» ծրագրում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2015 թ-ից Համառուսական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգա, իսկական անդամ, արտոնագրված խմբավար և խորհրդատու
2000 թ-ից «Ժպիտ» ՀԿ, Երևան

Պարգևներ
Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ - 2008
ՀՀ ԿԳՆ Պատվոգիր «Կրթության բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար» - 2008

Իրինա Ռյուրիկի Խանամիրյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Իրինա Խանամիրյան

Մանկական հոգեթերապիա | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ: 2016թ․, 155 էջ |

Իրինա Խանամիրյան, Դավիթ Գևորգյան

Զվարճալի դպրոց. Ձեռնարկ մանակավարժների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004

Դ. Գևորգյան, Ի. Խանամիրյան

Փոքրիկ աշխարհ | Ուղեցույց (ձեռնարկ մանկավարժների համար), Երևան, 2002, 50 էջ
 

Հոդված/Article

Ի. Խանամիրյան

Ծնողական հրահանգների ազդեցությունը կանացիության ձևավորման վրա | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու): 2016թ․, 42-49 էջ, Հայաստան |

Ի. Խանամիրյան, Ն. Ադամյան

Առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների մայրերիարժեիմաստային ոլորտի առանձնահատկությունները | Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու): 2016թ․, 263-273 էջ, Հայաստան |

Ի. Խանամիրյան

Театр архетипов в сказкотерапии: алгоритм анализа клиентских сказок | Театр архетипов в профессиональной практике: психотерапия, консультирование, коучинг, тренинг. Сборник статьей. 2016, стр.62-68 |

Ի. Խանամիրյան

Анализ клиентских сказок: Взгляд с точки зрения методики "Театр архетипов" | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողով, 2015, 593-596 էջ |

Ի. Ռ. Խանամիրյան

Ընտանեկան խորհրդատվության խնդիրները փոփոխվող հասարակությունում | «Ընտանիք, հասարակություն և եկեղեցի. ժամանակակից մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, էջ 110-119
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ի. Խանամիրյան, Տ. Աբրահամյան

Վաղ դեռահասության տարիքում օժտված երեխաների հարմարման առանձնահատկությունները կրթական համակարգում | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013

Ի. Խանամիրյան

Ամուսնալուծությունը և երեխայի ապրումների դինամիկան | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013

Ի. Խանամիրյան, Մաջարյան Ա.

Սիբլինգների միջև հարաբերությունների ուսումնասիրություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013