Իրինա Ռյուրիկի Խանամիրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1997 - 2003 ԵՊՀ Փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ, Բակալավրի կոչում, 2001
ԵՊՀ, Մագիստրոսի կոչում, 2003
թեկնածուական` «Կրտսեր դպրոցականների անձի ձևավորման վրա հրաշապատում հեքիաթի ազդեցության հոգեբանական մեխանիզմնը», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2008

Գիտական կոչում
Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2018 թ․ «Լուսէ» վերականգնողական կենտրոի սուպերվիզոր
2017 թ-ից Երևանի Անանաիա Շիրակացու անվան ճեմարանի տնօրենի խորհրդական,Հոգեբանական կենտրոնի սուպերվիզոր
2016 թ-ից Բալինտյան խմբերի ղեկավար, ԵՊՀ, Կիրառական հոգեբանության կենտրոն
2016 թ-ից Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Գյումրու «Շող» ցերեկային կենտրոն, սուպերվիզոր
2016 թ-ից Դոցենտ, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2010 թ-ից Երևանի Անանաիա Շիրակացու անվան ճեմարանի Հոգեբանական կենտրոնի ղեկավար
2010 թ-ից Ասիստենտ, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2009 թ-ից ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոնի խմբավար և հոգեթերապևտ
2007 թ-ից Դասախոս, ԵՊՀ, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2007 - 2008 թթ. Թուֆենկյան Բարեգործական Հիմնադրամի «Մենք պարտավոր ենք ապրել» ծրագրի հոգեբան-խորհրդատու
2007 - 2009 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կրտսեր դպրոցի տնօրեն
2005 - 2007 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կրտսեր դպրոցի հոգեբանական ծառայության ղեկավար
2002 - 2005 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի կրտսեր դպրոցի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Ընտանեկան հոգեթերապիա
Մանկական հոգեթերապիա
Մանկան հոգեբնանություն
Անձի զարգացման փուլեր
Հոգեբանական խորհրդատվություն
Անձնային աճ և ինքնակարգավորման հմտություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկան հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Ընտանեկան հոգեբանություն
Զույգերի հոգեթերապիա
Խմբային աշխատանքերի իրականացում հոգեբանության կիրառական ոլորտում

Խմբավարական փորձ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, «Մանկական հոգեթերապիա» ուսումնական դասընթաց, «Հեքիաթաթերապիա» ուսումնական դասընթաց, «Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա», «Կրթության հոգեբանի հմտություններ» ուսումնական դասընթաց, անձնային աճի թրեյնինգներ, Խմբավար
Փետրվար-մայիս 2011, «Երեխաների հետ շփման առանձնահատկություններ», վերապատրաստում մանկավարժների և ուսուցիչների համար, խմբավար, Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
Հունվար-դեկտեմբեր, 2012 «Ինքնակարգավորման հմտություններ» VivaCell MTS զանգերի կենտրոնի աշխատակիցների համար, խմբավար
Հունվար - մայիս 2004, «Առաջինը` երեխաներին» բարեգործական ՀԿ-ի «Հոգեբանական թրեյնինգներ սոցիալապես անապահով երեխաների համար» ծրագրի հոգեբան-խմբավար (ֆինանսավորող` Ջինիշյան Հիշատակի Հիմնադրամ)
Փետ. - Դեկ. 2002 «Ժպիտ» ՀԿ-ի «Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներում իրազեկության բարձրացում երեխաների հետ հոգեբանամանկավարժական աշխատանքի և նրանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» հոգեբան-թրեյներ /ֆինանսավորող` Համաշխարհային ուսուցում(Հայաստան կազմակերպություն)
2001 Դեկ. - 2002 Ապրիլ Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհուրդ կազմակերպության Հայաստանյան Կլոր Սեղանի «Շենգավիթ շրջանի Մանկական կենտրոն» ծրագրի հոգեբան-խորհրդատու

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2007 թ. փետ. – օգ. «Զանգակատուն» ՀԿ, հոգեբան
2004 թ. հուն. - մայիս Խմբավար «Հոգեբանական թրեյնինգներ սոցիալապես անապահով երեխաների համար» ծրագրում, «Առաջինը՝ երեխաներին» ՀԿ
2002 թ. փետ. - դեկ. Խմբավար «Երևանի գիշերօթիկ դպրոցներում իրազեկության բարձրացում երեխաների հետ մանակավարժական-հոգեբանական աշխատանքի և նրա իրավունքների պաշտպանության ոլորտում» ծրագրում, «Ժպիտ» ՀԿ
2001 դեկ. - 2002 ապր. Հոգեբան «Երևանի Շենգավիթ շրջանի Մանկական Կենտրոն» ծրագրում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Որակավորումներ
Հոկտեմբեր 2016 թ. Բալինտյան խմբերի արտոնագրված խմբավար, Համառուսաստանյան պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգա
Հուլիս 2016 թ. Բալինտյան խմբերի արտոնագրված խմբավար, Սանկտ-Պետերբուրգյան բալինտյան միություն, Ռուսաստան
Դեկտեմբեր 2015 թ. Համառուսական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգա, իսկական անդամ, արտոնագրված խմբավար և խորհրդատու, Ռուսաստան

Մասնագիտական անդամակցություն
2015 թ-ից Համառուսական պրոֆեսիոնալ հոգեթերապևտիկ լիգա, իսկական անդամ, արտոնագրված խմբավար և խորհրդատու
2000 թ-ից «Ժպիտ» ՀԿ, Երևան

Պարգևներ
Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ - 2008
ՀՀ ԿԳՆ Պատվոգիր «Կրթության բնագավառում ունեցած մեծ ավանդի համար» - 2008

Իրինա Ռյուրիկի Խանամիրյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Անձի հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Խանամիրյան Ի. Ռ., Գևորգյան Դ. Է.

Երեխան և հոգետրավման. ձեռնարկ աջակցող մեծահասակների համար | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ

Իրինա Խանամիրյան

Մանկական հոգեթերապիա | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ: 2016թ․, 155 էջ

Իրինա Խանամիրյան, Դավիթ Գևորգյան

Զվարճալի դպրոց. Ձեռնարկ մանակավարժների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004

Դ. Գևորգյան, Ի. Խանամիրյան

Փոքրիկ աշխարհ | Ուղեցույց (ձեռնարկ մանկավարժների համար), Երևան, 2002, 50 էջ
 

Հոդված/Article

Ի. Ռ. Խանամիրյան

Կորուստը որպես մանկության ճգնաժամային իրավիճակ | «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 309-312

И. Ханамирян, Т. Абраамян

К вопросу тревожности одаренных детей в среднем звене школы | "Человек в мире. Мир в человеке" актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии, Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых.Пермь, 2013, 589-598

Ի. Ռ. Խանամիրյան

Դիմադրության առանձնահատկությունները մանկական հոգեթերապիայում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 139.4, Երևան 2013թ., էջ 63-69 |

Ի. Խանամիրյան

Կրթության հումանիզացիայի գործընթացում դպրոցական հոգեբանի դերի հարցի շուրջ | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Լիմուշ հրատ., 2012, էջ 272-277

Ի. Խանամիրյան

Պատմությունների կիրառման առանձնահատկությունները մանկական հոգեթերապիայում | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Լիմուշ հրատ., 2012, , 113-119 էջ
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Ի. Խանամիրյան, Տ. Աբրահամյան

Վաղ դեռահասության տարիքում օժտված երեխաների հարմարման առանձնահատկությունները կրթական համակարգում | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013

Ի. Խանամիրյան

Ամուսնալուծությունը և երեխայի ապրումների դինամիկան | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013

Ի. Խանամիրյան, Մաջարյան Ա.

Սիբլինգների միջև հարաբերությունների ուսումնասիրություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013