Իշխան Վոլոդյայի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. Մագիստրատուրա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2007 թթ. Բակալավրիատ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, «Պորֆիրինների փոխազդեցությունը տՌՆԹ-ի հետ», ԵՊՀ-ում գործող 051 կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ, 2012թ.

Աշխատանքային փորձ
2014 թ. ԵՊՀ Գիտակազմակերպական բաժնի վարիչ
2014 թ. Գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա
2010 թ. Ասիստենտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
2009 - 2014 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա
2006 - 2009 թթ. Լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա

Հասարակական աշխատանքի փորձ
2014 թ-ից մինչ օրս Հայկական գիտական միավորման հիմնադիր և նախագահ
2011 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորման խորհրդի անդամ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին
ԴՆԹ Սեկվենավորում – ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի մագիստրոսներին

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Կենսապոլիմերների ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում (թթվային և ալկալյական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): Կենսապոլիմեր - լիգանդ փոխազդեցություն: Մեմբրանային տրանսպորտ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2013 թթ. Հայ - բելոռուսական դրամաշնորհ 11РБ-017
2010 թ. «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» «11A-1f040»
2008 թ. ANSEF 08

Պարգևներ
2012 թ. Biophysical Society Travel Award
2010 թ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական պարգև, «Լավագույն ասպիրանտ» անվանակարգում
2009 թ.Նորայր Քոչարյանի անվան «լավագույն մագիստրոսական աշխատանք» պարգև

Անդամակցություն (մասնակցություններ խորհուդներին
ԱՄՆ Կենսաֆիզիկայի ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ishkhan@ysu.am

Իշխան Վոլոդյայի Վարդանյան

Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Ասիստենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Հոդված/Article

Yeva B. Dalyan, Ishkhan Vardanyan, Lusine Aslanyan, Tigran V. Chalikian, Jordan Ko, Byul G.Kim

Effect of urea on G-quadruplex stability | Journal of Physical Chemistry B. 2017, 121, pp. 6511-6519 |

Ani A. Avetisyan, Ishkhan V. Vardanyan, Yeva B. Dalyan

Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.

I.V. Vardanyan

The interaction of ZnTOEPyP4 porphyrin with tRNA. The influence of ionic strength | Biolog. Jour. of Armenia, 64(1) p. 105-107 (2012)

Варданян И.В., Галюк Е.Н, Ландо Д.Ю., Далян Е.Б

Взаимодействие металлопорфирина CuTOEPyP4 с транспортной РНК | Вестник МАНЭБ, Том 16 No5, вып. 2, с. 26-30, (2011)

И.В. Варданян

Влияние рН на взаимодействие TOEPyP4 с тРНК и ДНК | Юбилейная научная сессия СНО посвященная 90-летию ЕГУ,11-15 мая 2009г. Сборник Статей, Том 1, с. 145-149 (2010)
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. Aslanyan, I. Vardanyan, Y. Dalyan

The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42 |

Ishkhan Vardanyan, Yeva Dalyan

The Influence of the Form of tRNA on Complex Formation with Porphyrins | Biophysical Journal, Vol. 106, Issue 2, p. 282a (2014)

I. Vardanyan

The peculiarities of complex formation of porphyrins with transfer RNA | FEBS Journal, Vol. 281, Iss. s1, p. 399-400 (2014)

Y. Dalyan, I. Vardanyan

The interaction of Zn metalloporphyrin with different forms of tRNA | Biophysical Journal, Vol. 104, Issue 2, S1, p. 263a, (2013)

I. Vardanyan

The interaction of porphyrins with different forms of tRNA | International Conference “Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior” May 27-29, 2013, Yerevan, Armenia , Abstracts, p. 27
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը