Իշխան Վոլոդյայի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2007 - 2009 թթ. Մագիստրատուրա, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2007 թթ. Բակալավրիատ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, «Պորֆիրինների փոխազդեցությունը տՌՆԹ-ի հետ», ԵՊՀ-ում գործող 051 կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ, 2012թ.

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից ԵՊՀ Գիտական քաղաքականության վարչության պետ
2016 - 2017 թթ. ԵՊՀ Գիտակազմակերպական վարչության պետ
2014 - 2015 թթ. ԵՊՀ Գիտակազմակերպական բաժնի վարիչ
02.07.2018 - 31.08.2018 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.08.2017 - 31.08.2017 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.07.2016 - 31.08.2016 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
08.06.2015 - 08.08.2015 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
13.04.2014 - 25.04.2014 թթ. Հրավիրված գիտաշխատող Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
2014 թ-ից Գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա:
2010 թ-ից Ասիստենտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն:
2010 - 2014 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա:
2006 - 2010 թթ. Լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից «Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա» գիտահետազոտական լաբորատորիա:

Հասարակական աշխատանքի փորձ
2014 թ-ից մինչ օրս Հայկական գիտական միավորման հիմնադիր և նախագահ
2011 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորման խորհրդի անդամ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին
ԴՆԹ Սեկվենավորում - ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի մագիստրոսներին

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Կենսապոլիմերների ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում (թթվային և ալկալիական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): Կենսապոլիմեր – լիգանդ փոխազդեցություն: Մեմբրանային տրանսպորտ: Անոմալ դիֆուզիա: Նանոնմասնիկների դիֆուզիան պոլիէլեկտրոլիտային բազմաշերտերում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2018 - 2020 թթ. 18T-1F055, Միզանյութի ազդեցությամբ պայմանավորված մարդու թելոմերային ԴՆԹ-ի կոնֆորմացիոն անցումները, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհային ծրագիր
2015 - 2019 թթ. Հորիզոն 2020 HYMADE project H2020-MSCA-RISE-2014- GA nº645686
2014 - 2017 թթ. Tempus VERITAS դրամաշնորհային ծրագիր
2015 - 2017 թթ. 15T-1F048, Մարդու թելոմերային ԴՆԹ-ի կենսաբա-նական ֆունկցիայի ֆիզիկական բնութագրությունը, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհային ծրագիր
2013 - 2015 թթ. 13-1F094, ԴՆԹ-ի և պոլինուկլեոտիդների հետ նոր կենսաբանորեն ակտիվ մետաղապորֆիրինների կապման ընտրողականության հետազոտությունը, ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհային ծրագիր
2011 - 2013 թթ. Հայ-բելառուսական դրամաշնորհ 11РБ-017
2010 թ. «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» «11A-1f040»
2008 թ. ANSEF 08

Պարգևներ
2012 թ. Biophysical Society Travel Award
2010 թ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական պարգև, «Լավագույն ասպիրանտ» անվանակարգում
2009 թ.Նորայր Քոչարյանի անվան «լավագույն մագիստրոսական աշխատանք» պարգև

Անդամակցություն (մասնակցություններ խորհուդներին
ԱՄՆ Կենսաֆիզիկայի ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիկոսների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ishkhan@ysu.am

Իշխան Վոլոդյայի Վարդանյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Հոդված/Article

Ե. Բ. Դալյան, Լ. Գ. Ասլանյան, Ի. Վ. Վարդանյան

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122 |

Ishkhan Vardanyan, Zaven Navoyan, Sergio Enrique Moya, Valeri Arakelyan, Edwin Donath

Flow Cytometry Study of the Non-Fickean Diffusion of Small-Charged Molecules in Poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)/Poly(styrene sodium sulfonate) Multilayers: Impact of the Layer Number, Top Layer, and Concentration of Diffusing Molecules | J. Phys. Chem. B, 2019, 123 (9), pp. 2182–2189

E.Donath, I. Vardanyan, S. Meyer, R. A. Murray, S. E. Moya, Z. Navoyan, V. Arakelyan

Atypical Diffusion Monitored by Flow Cytometry: Slow Diffusion of Small Molecules in Polyelectrolyte Multilayers | Nanoscale, 2018,10, pp. 765-772

Yeva B. Dalyan, Ishkhan Vardanyan, Lusine Aslanyan, Tigran V. Chalikian, Jordan Ko, Byul G.Kim

Effect of urea on G-quadruplex stability | Journal of Physical Chemistry B. 2017, 121, pp. 6511-6519 |

Ani A. Avetisyan, Ishkhan V. Vardanyan, Yeva B. Dalyan

Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.

I.V. Vardanyan

The interaction of ZnTOEPyP4 porphyrin with tRNA. The influence of ionic strength | Biolog. Jour. of Armenia, 64(1) p. 105-107 (2012)

Варданян И.В., Галюк Е.Н, Ландо Д.Ю., Далян Е.Б

Взаимодействие металлопорфирина CuTOEPyP4 с транспортной РНК | Вестник МАНЭБ, Том 16 No5, вып. 2, с. 26-30, (2011)

И.В. Варданян

Влияние рН на взаимодействие TOEPyP4 с тРНК и ДНК | Юбилейная научная сессия СНО посвященная 90-летию ЕГУ,11-15 мая 2009г. Сборник Статей, Том 1, с. 145-149 (2010)

Dalyan Y.B., Vardanyan I.V., Chavushyan A.S., Balayan G.

Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA at Low Ionic Strength | J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.28, N.1, p.123-131, 2010

Y. Dalyan, I. Vardanyan, A. Chavushyan

Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA | Abstracts of Albany 2009: 16th Conversation. June 16-20, Albany, New York, USA, Abstract #63. J Biomol Struct Dyn 26, 787-927 (2009)

ArakelyanV.B., Aramyan K.S., Arustmyan V.M, Gevorgyan H.K., Karamyan K.K., Vardanyan V.I., Potikyan G.G.

Isotherms of particle adsorbtion on membranes on account of adsorption center changes | Procedings of the Yerevan State Uneversity. Physycal and Mathematical Sciences. 2009, No1, p.49-53

Ե. Բ. Դալյան, Ի. Վ. Վարդանյան

Влияние pH на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК (pH-ի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ CuTOEPyP4-ի փոխազդեցության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 97-100 (ռուսերեն) |

Dalyan Y.B, Vardanyan I.V

The influence of рН on the interaction of CuTOEPyP4 with DNA | Proceedings of the YSU, 2008, N. 3, p.97-100. (in Russian)

I. Vardanyan, A. Chavushyan, Y. Dalyan

Interaction of mesotetra (4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli | International Conference “Biotechnology and Health”-2 & DAAD Alumni seminar, April 21-25, 2008, Yerevan, Book of Abstract, p.158-159

Далян Е.Б, Варданян И. В

Влияние рН на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК | Ученые Записки ЕГУ, No 3, с.97-100 (2008)

J. Monaselidze, G. Majagaladze, Sh. Barbakadze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, Y. Kalandzdze, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan, V. I. Vardanyan

Microcalorimetric Investigation of DNA, poly(dA)poly(dT) and poly[d(A C)]poly[d(G T)] melting in the presence of Water Soluble (Meso tetra (4 N oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn Complex | Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 2007, v. 25, No. 4, p. 419-424

L.R. Aloyan, G.V. Ananyan, V.I. Vardanyan, Y.B. Dalyan

The Influence of ionic strength on the interactionof Porphyrins with DNA | Vestnik SPSU, V 4, N2, pp. 48-52 (2007)

L. R. Aloyan, G. V. Ananyan, I. V. Vardanyan, Ye. B. Dalyan

The influence of ionic strength on the binding of porphyrins with DNA | Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, No. 2, p.48-52, 2007

A. A. Ghazaryan, Y. B. Dalyan, G. Haroutiunian, V. I. Vardanyan, R. K. Ghazaryan, T. V. Chalikian

Thermodynamics of Interactions of TAlPyP4 and AgTAlPyP4 Porphyrins with Poly(rA) poly(rU) and Poly(rI)poly(rC) Duplexes | J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.24, No.1, p.67-74, 2006

Асланян В. М., Морозов В. Ф., Варданян В. И., Бархударян В. Г., Аветисян М. Г., Оксузян К. А., Фаршян Г. С.

Способ ускоренных испытаний полиэтилена и изделий на его основе | Авт. свид. No. 2985-884, (СССР), 1980
 

Թեզիս/Thesis

L. Aslanyan, I. Vardanyan, Y. Dalyan

The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42 |

Ishkhan Vardanyan, Yeva Dalyan

The Influence of the Form of tRNA on Complex Formation with Porphyrins | Biophysical Journal, Vol. 106, Issue 2, p. 282a (2014)

I. Vardanyan

The peculiarities of complex formation of porphyrins with transfer RNA | FEBS Journal, Vol. 281, Iss. s1, p. 399-400 (2014)

Y. Dalyan, I. Vardanyan

The interaction of Zn metalloporphyrin with different forms of tRNA | Biophysical Journal, Vol. 104, Issue 2, S1, p. 263a, (2013)

I. Vardanyan

The interaction of porphyrins with different forms of tRNA | International Conference “Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior” May 27-29, 2013, Yerevan, Armenia , Abstracts, p. 27

I.V. Vardanyan, Y.B. Dalyan, D.Yu. Lando

Interaction of Porphyrins with tRNA.The influence of Ionic Strength | Biophysical Society 56th Annual Meeting, February 25-29, 2012, San Diego, USA, Abstract issue, Biophysical Journal, Vol. 102 Iss. 3, S1, p. 635a. (2012)

I. Vardanyan, Y. Dalyan

The influence of pH on Binding of Zn-meso-tetra-(4N-hydroxyethyl-pyridyl) porphyrin with tRNA | An International Symposium on “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, May 17-21, 2010, Tsakhkadzor, Armenia , Abstracts, p. 40.

I.Vardanyan

Interaction of Zn-mesotetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli.The influence of pH | International Conference “Biotechnology and Health”-3 & DAAD Alumni seminar, October 15-17, 2009, Yerevan, Book of Abstract, p. 111

A.A. Ghazaryan, V.I. Vardanyan, L.R. Aloyan, M.A. Paytyan, E.B. Dalyan

The role of hydratation in “entropic” interaction of porphyrins with DNA | International Conference of Modern Problem of Chemical Physics, Yerevan, Armenia, book of Abstract, p.112 (2008)

I.V.Vardanyan, L.R. Aloyan, A.A. Ghazaryan

Effect of modification of porphyrins on interaction with DNA. The influence of ionic strength | International Conference on “Modern problems of Chemical Physics, October 21-24, 2008, Yerevan, Book of Abstracts, p. 108.

Dalyan Y.B, Aloyan L.R., Ananyan G.V., Vardanyan V.I., Ghazaryan A.A

Interaction of Porphyrins with DNA. Effect of Central metal and Peripheral Substituents | XIII Symposium of intermolecular interaction and conformations of molecules, Saint -Petersburg, Russia, book of Abstract, p.181 (2006)

L.R. Aloyan, V.I. Volodya , Y.B. Dalyan

Interaction of Zn-containing meso-tetra-(3N-pyridyl) porphyrins with DNA. Effect of Peripheral Substituents. | International Symposium on Hydration and Thermodynamics of Molecular Recognition, Tsakhadzor, Armenia, Abstracts, p. 55 (2005)

L.R. Aloyan, V.I. Vardanyan, Y.B. Dalyan

The effect of peripheral substituent on interaction of meso-tetra-(3N-pyridyl)porphyrins with DNA | European Biophysics Journal, Vol.34, No.6, p. 667 (2005)