Իսկուհի Լևոնի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական թեզ - «Հետերոտրիցիկլիկ միացություններ 4-օքսի և 2-օքսի (մեր-կապտո) C3 և N-ալիլային խինոլինի ածանցյալների բազայի վրա», 1985 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1971 - 1974 թթ. ՍՍՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի ավագ լաբորանտ
1974 - 1983 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ
1983 -1989 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
1994 թ.- հիմա ԵՊՀ օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Օրգանական քիմիա»
«Հոմոգեն կատալիզը օրգանական միացություններում»
«Տեսական օրգանական քիմիայի ընտրովի գլուխներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ տեղակալված խինոլինի քիմիա: Նոր կենսաբանորեն ակտիվ հետերոպոլիցիկլիկ համակարգերի սինթեզ նրանց բազայի վրա:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2010 թ - մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2010թ – մինչ այժմ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ
2017թ. – մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական խորհրդի կոնսուլտատ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ - մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2010թ – մինչ այժմ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ
2017թ. – մինչ այժմ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական խորհրդի կոնսուլտատ

Պարգևներ
ԽՍՀՄ-ի գյուտարարի կրծքանշան
2019 թ-ին ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

Էլ. փոստ
ialeksanyan@ysu.am

Իսկուհի Լևոնի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Օրգանական քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալեքսանյան Ի.Լ.

Հոմոգեն կատալիզը օրգանական քիմիայում | Երևան 2013

Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան

Քիմիական կապերի էլեկտրոնային կառուցվածքը և ատոմների փոխադարձ աղդեցությունը օրգանական մոլեկուլներում (զուգորդված համակարգեր) | Երևան 2003 թ
 

Հոդված/Article

I. Aleqsanyan, L. Hambardzumyan

Synthesis and Transformations of 4-[2-methyl-4-(methylsulfanyl)quinolin-3-yl]butan-2-ones Substituted in the Benzene Ring | Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, N 57, p. 1289-1294

Aleksanyan, I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis of Quinolinyl-Substituted Five-Mem-bered Heterocycles and Schiff Bases from 2-(4-Hydroxy-2-methylquinolin-3-yl)- Acetohydrazide | Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(12), 2114–2118. DOI:10.1134/S1070428020120118

Aleksanyan, I.L., Hambardzumyan, L.P.

Synthesis of Novel Combined Heterocyclic Systems Derived from 2-[(2-Methylquinolin4-yl)sulfanyl]acetohydrazides Substituted in the Benzene Ring | Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(2), 265–268. DOI: https://doi.org/10.1134/-S1070428020020141

Aleksanyan, I.L., Hambardzumyan, L.P.

Synthesis of Hetarylquinolines Derived from 2-[(4-Methylquinolin-2-yl)sulfanyl]acetohydrazides Substituted in the Benzene Ring | Russ. J. Org. Chem. 2020, 56(2), 261–264. DOI: https://doi.org/10.1134/S107042802002013X

I.L. Aleksanyan, L.P. Hambardzumyan

Syntheses Based on 4-(2-Hydroxy-4-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones | Russ. J. Org. Chem. 2019, Vol. 55, No. 3, pp. 399–401. DOI https://doi.org/10.1134/S1070428019030242

I.L. Aleksanyan, L.P. Hambardzumyan

Synthesis and Transformations of 4-Hydroxy-2-methylquinoline-6-carbohydrazide | Russ. J. Org. Chem., 2019, Vol. 55, No. 2, pp. 262-265. DOI https://doi.org/10.1134/S1070428019020209

I. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of new class of hetarylquinolines on base of 4-hydroxy-2-methyl-6- ethoxycarbonylquinoline | Arm. Chem. Front., 21-25 october, ACF2018 PS148B, Armenia 2018. https://www.armchemfront.com/2018/abstracts_-posters.php

I. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of new derivatives of quinolines fused with thiazolidinones and thiazolidines | Arm. Chem. Front., 21-25 october, ACF2018 PS148A, Armenia 2018. https://www.armchemfront.com/2018/abstracts_posters.php

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of Hetarylquinolines from 2-{[(4-Methylquinolin- 2-yl)sulfanyl]acetyl}-N-phenylhydrazine-1-carbothioamides | Russian Journal of Organic Chemistry, 2018, Vol 54; Number 9, 1402-1405 pp.

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L. P.

Synthesis of Hetarylquinolines Proceeding from 2-[(2-methylquinolin-4-yl)sulfanyl]acetohydrazide Substituted in the Benzene Ring | Russian J. Org. Chem. 2017, Vol. 53, No. 2, pp. 226–230. DOIhttps://doi.org/10.1134/S1070428017020142

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyzn

Synthesis of hetarylquinolines Proceeding from 2-[(2-methylquinolin-4-yl)sulfanyl]acetohydrazide substituted in teh benzene ring | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 56(2), pp. 226-230

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)-ylidene- and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquino¬lines on the base of corresponding phenyl-hydrazinecarbothioamide | Book of abstracts International congress on heterocyclic chemistry “KOST-2015”, poster 004, p. 268

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis of hetarylquinolines from 4-(4-hydroxy-2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one thiosemicarbazones | Russ. J. Org. Chem. 2015, Vol. 51, No. 7, p.1046–1049. DOI https://doi.org/10.1134/S1070428015070301

I. L. Aleksanyan, L. P. Ambartsumyan

Synthesis of Hetarylquinolines from 4-(4-Hydroxy- 2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one Thiosemicarbazones | Russian Journal of Organic Chemistry, Russia, 2015, 51 (7), 1046–1049 pp.

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան

2-methyl-4-chloro(mercapto)-6(8)-methoxyquinoline interaction with sulfur nucleophiles and benzyl chlorides (2-Մեթիլ-4-քլոր(մերկապտո)-6(8)-մեթօքսիխինոլինների փոխազդեցությունը S-նուկլեոֆիլների և բենզիլքլորիդների հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 8-12 |

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան, Վ. Ս. Հարությունյան

Synthesis of benzsubstituted 2-(2-mercaptophenylamino)-4-methylquinolines (Բենզտեղակալված 2-(2-մերկապտաֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 3-5 |

Aleksanyan I.L., Ambartsumyan L.P.

Synthesis and transformations of 2-(4-ethoxycarbonylphenylamino)- and 2-(2-carboxyphenylamino)-4-methylquinolines | Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 12, 1851-1853

Aleksanyan I.L., Ambartsumyan L.P.

Synthesis of 2-(hydroxyphenylamino)- and 2-(aminophenylamino)-4-methylquinolines and N,N′-bis(4-methylquinolin-2-yl)benzenediamines | Russ. J. Org. Chem. 2013, 49, 4, 559–562

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան

Превращения замещенных в бензольном кольце 2-метил-4-хлорхинолинов в присутствии аминокислот (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-4-քլորխինոլինների փոխարկումն ամինաթթուների ներկայությամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն) |

Aleksanyan I., Sargsyan K.

Synthesis and trasformations of novel formyl-substituted quinolines | Heterocycl. commun., 2011, vol 17(3-4), 105-110

Ի. Լ. Ալեքսանյան , Ա. Ա. Պիվազյան , Լ. Պ. Համբարձումյան

Новые производные хино¬ли¬нов на основе бенз-замещенных (4-гидрокси-2-метилхинол-3-ил)пропионовых кислот (Խինոլինի նոր ածանցյալներ բենզ-տեղակալված (4-հիդրօքսի-2-մեթիլխինոլ-3-իլ)պրոպիո-նաթթուների բազայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն,2011 #1, էջ 61-64 (ռուսերեն) |

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Дургарян В.Г.

Синтез замещенных в бензольном кольце (2-метил-4-хинолилтио)уксусных, -пропионовых кислот и -пропионитрилов | ЖОрХ, 2010, vol. 46, N 4, с. 579-583

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез замещенных в бензольном кольце 1-(2-метилхинол-4-ил)тиосемикарбазидов | ЖОрХ, 2010, vol. 46, N 4, с. 576-578

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 4-гидразино-2-метилхинолинов | ЖОрХ, 2010, vol. 46, N3, с. 433-436

Малакян М.Г., Баджинян С.А., Вардеванян Л.А., Григоян Д.С., Егиазарян Д.Э., Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П., Саргсян К.С.

Изучение антиоксидантной, антигемолитической активности производных хинолина на модели окидатибного повреждения мембран эритроцитов | Химико-фарм. ж., 2009, N 1, с. 8-11

Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան, Վ. Հ. Դուրգարյան

Синтез бенз-замещенных 2-метил-3-алкил-4-меркаптохинолинов (Բենզ-տեղակալված 2-մեթիլ-3-ալկիլ-4-մերկապտոխինոլինների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 89-93 (ռուսերեն) |

Аветисян А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез и некоторые превращения замещенных в бензольном кольце 2-бромметил-4-метил-2-хлор-2,3-дигидрофуро[3,2-с]хинолинов | ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 11, с.1668-1671

Аветисяан А.А., Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез замещвнных в бензольном кольце 4-[(2-аминофенил)тио]-, 4-[(2-меркапто-фенил)амино]-2-метилхинолинов и (4E)-4-[(2-меркаптофенил)амино]-2-метил-1,4-дигидрохинолинов | ЖОрХ, 2008, vol. 44, N 5, с. 723-727

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез и превращения замещенных в бензольном кольце 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)-2-метилхинолинов и их флуоресцентные свойства | ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1058-1062

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез замещенных в бензольном кольце 4-(гидроксифениламино) и 4-(ами-нофениламино)-2-метилхинолинов | ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 7, с. 1054-1057

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, К. С. Саргсян

Синтез замещенных 2,4-диметилтиено[3,2-с]хинолинов | ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 3, с. 423-426

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, К. С. Саргсян

Синтез 2-бромметил-4-метил-2,3-дигидрофуро [3,2-с] хинолина и некоторые его превращения | ЖОрХ, 2007, т. 43, вып. 3, с. 427-429

А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, А. А. Пивазян

Cинтез и превращения 4-гидрокси-2-метил-3-(2-хлорпроп-2-енил)хинолина | ЖОрХ 2006, т. 42, вып. 5, с. 755-757

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. А. Пивазян

Способ получения бензоксазолил-, бензимидазолил- и бензтиазолил-4-гидроксихинолинов | ХГС, 2005, с. 554-557

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез и превращения 4-(4-этоксикарбонилфениламино) и 4-(2-карбоксифениламино)хинолинов | ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 5, с. 786-787

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян

Синтез производных (4-метил-2-хинолилтио)уксусной и пропионовой кислот | ХГС, 2005, 3, с. 403-406

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез замещенных 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов и 4-меркаптохинолинов | ЖОрХ 2005, т. 41, вып. 5, с. 783-785

А. А. Аветисян, А. А. Пивазян, И. Л. Алексанян

Синтез 4-гидрокси- и 4-амино-2-метил-3-(2-метилиндолил-3-ил)метилхинолинов и их 6- и 8-замещенных | ХГС, 2005, N 5 с. 554-557

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. А. Пивазян

Новый метод синтеза 2,4-диметилфуро[3,2-с]хинолинов | ЖОрХ, 2004, т. 40, вып. 9, с. 1397-1398

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян

Синтез 2-метил-4-хинолилизотиоцианатов | ЖОрХ, 2004, т. 40, вып. 3, с. 434-435

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. А. Пивазян

Новые производные хинолинов на основе (4-гидрокси-2-метилхинол-3-ил)уксусной кислоты | ЖОрХ, 2004 г, т. 40, вып. 6, с. 926-928

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян

Новые способы получения 2,4-дигидрокси-3-(3-хлор-2-бутенил)хинолина | Уч. записки ЕГУ, 2003, N 2, с. 80-83

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. А. Пивазян

Синтез производных 4-гидрокси-2-метил-3-[2-(5-меркапто-1Н-1,2,4,-триазоло-3-ил)этил]хинолина | ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 8, с. 1235-1237

Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան

Новые способы получения 2,4-дигидрокси-3-(3՛-хлор-2՛-бутенил)хинолина (2,4-դիհիդրօքսի-3-(3՛-քլոր-2՛-բութենիլ)խինոլինի ստացման նոր եղանակներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

Л. В. Гюльбудагян, И. Л. Алексанян, А. А. Аветисян

Синтез 3-(2-гидрокси-4-хлор-3-хинолил)пропионовой кислоты и 2-дихлорметил-4-хлор-2,3-дигидротиено[2,3-в]хинолина | Арм. хим. ж., 2000, т. 53, N 3-4, 51-54

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. В. Гюльбудагян

Новые пособы получения 2,4-дигидрокси-3-(3,3-дихлораллил)хинолина | Арм.хим.ж., 2000, т. 53, N 3-4, 55-59

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. Г. Алванджян

Новые производные кумаринов и 2-тиоксо-2Н-хроменов | Хим. ж. Арм., 1997, т. 50, 3-4, стр. 168-170

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. Г. Алванджян

Синтез и некоторые превращения 3-(3,3,-дихлораллил)-4-гидроксикумарина | ХГС, 1997, 1, стр. 48-51

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. Г. Алванджян

Синтез и некоторые превращения функционально-замещенных кумаринов и 2-тиоксо-2Н-хроменов | ХГС, 1996, 7, стр. 909-912

А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, А. Г. Алванджян

Способ получения 2-метил-2,3-дигидрофуро[3,2-с]кумарина | ХГС, 1996, 7, стр. 1002-1003
 

Արտոնագիր/Patent

Ավետիսյան Ա.Ա., Ալեքսանյան Ի.Լ., Դուրգարյան Վ.Հ., Ղարագուլյան Կ.Գ., Լվով Վ.Մ., Ջանփոլադյան Ե.Վ.

Հակաառիթմիկ ակտիվություն ունեցող 2-(1-տեղակալված)-4-մեթիլ-ֆուրո[3,2-c]խինոլինի ածանցյալների քլորաջրածնային աղեր | ՀՀ Արտոնագիր N 2101 A2 26.05.2008 թ.

Ավետիսյան Ա.Ա., Ալեքսանյան Ի.Լ., Դուրգարյան Վ.Հ., Ղարագուլյան Կ.Գ., Լվով Վ.Մ., Ջանփոլադյան Ե.Վ.

Հակաառիթմիկ ակտիվություն ունեցող 2-(1-պրոպօքսիէթիլ)-4-մեթիլֆուրո[3,2-c]խինոլինի ածանցյալների քլորաջրածնային աղեր | ՀՀ Արտոնագիր N 2041 A2 17.12.2007 թ.
 

Թեզիս/Thesis

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of substituted 3,4-diphenylthiazol-2(3H)--ylidene and 3-phenylthiazolidin-2-ylidenquinolines on the bases of corresponding phenylhydrazinecarbothioamide | Book of abstracts: International congress on heterocyclic chemistry "Kost-2015", 2015, p. 268

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Interaction of benz-substituted 2-chloro-4-methylquinolines with 2-mercaptoaniline | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis of new nitrogen-containing hetero polycyclic compounds range of quinoline | XIV European Symposium on Organic Reactivity Prague, Czech Republic, September 1-6, 2013, p. 96

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Synthesis benz-substituted 2-(2-methylquinol-4-ylthio)acetic acids and their esters | III International Scientific Symposium. New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 69

Aleksanyan I.L., Hambardzumyan L.P.

Interaction of benz-substituted 2-methyl-4-chloroquinolines with S-nucleophiles | III International Scientific Symposium New directions in chemistry of heterocyclic compounds. Pyatigorsk, Russia September 17-21, 2013, p. 118

I. L. Aleksanyan, L. P. Hambardzumyan

Synthesis of new sulfur-containing hetero polycylic compounds range of quinolone | 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 80

Алексанян И.Л., Амбарцумян Л.П.

Синтез и превращения бенз-замещенных 2-(4-1токсикарбонилфениламино)- и 2-(2(4)-карбоксифениламино)-4-метилхинолинов | III Научная конференция Армянского химичского общества (международным участием) “Успехи в области органической и фармацефтической химии” октябр 3-6, 2012 г, Ереван, էջ 73

Ալեքսանյան Ի.Լ., Սարգսյան Կ.Ս.

Բենզ-տեղակլաված խինալդինների փոխազդեցությունը Վիլսմեյեր-Խեեկի ռեագենտի հետ | Հայկական քիմիական ընկերության II գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ) “Նոր նյութեր և պրոցեսներ” Հոկտեմբերի 4-8-ը 2010, Երևան-Գորիս, էջ 162

Ալեքսանյան Ի.Լ., Համբարձումյան Լ.Պ.

2-(Ֆենիլամինո)-4-մեթիլխինոլինների սինթեզը և փոխարկումները | Հայկական քիմիական ընկերության II գիտաժողով (միջազգային մասնակցությամբ) “Նոր նյութեր և պրոցեսներ” Հոկտեմբերի 4-8-ը 2010, Երևան-Գորիս էջ 155

Ի. Լ. Ալեքսանյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Ֆունկցիոնալ տեղակալված խինոլինների բազայի վրա Օ-, N-, S-պարունակող տարբեր համակցված հետերոցիկլերի սինթեզ: Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումը | Երևան, 8-9 նոյեմբերի, 2007 թ., էջ 39-40

С. А. Баджинян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Алексанян, Л. П. Амбарцумян, К. С. Саргсян

Изучение антирадикальной активности производных хинолина на модели радиационновызваного гемолиза эритроцитов | Новые полимеры и радиопротекторы для биологии и медицины, Ереван, 8-10 октября, 2007, с. 30-32

Մ. Հ. Մալաքյան, Լ. Ա. Վարդևանյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Լ. Ալեքսանյան, Լ. Պ. Համբարձումյան, Կ. Ս. Սարգսյան

Նոր խինոլինային ածանցյալների հակաօքսիդանտային և ռադիոպաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը: Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումը | Երևան, 8-9 նոյեմբերի, 2007, էջ 54-55

С. А. Баджинян, М. Г. Малакян, Д. С. Григорян, Л. А. Вардеванян, А. А. Аветисян, И. Л. Aлексанян, Л. П. Амбарцумян, К. С. Саргсян

Синтез производных хинолинов и их антиоксидантной и антигемологической активности | Тез. докл. VII международная конфер. биоантиоксидахт, Москва 25-26 окт. 2006, с. 64-65