Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավր
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան և կոչում
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ։

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա, Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ, PR-տեխնլոգիաների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2005 թթ. «Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ

Իզաբելլա Ղազարյան

Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ | ԵՊՀ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2012, 16 էջ
 

Հոդված/Article

Ի. Ղազարյան

Ինքնավերլուծության և ինքնաներկայացման հմտությունների զարգացման թրեյնինգների գործառնության առանձնահատկությունները | hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 48-50

Ղազարյան Ի. Ա.

Քաղաքական իմիջի ներազդման առանձնահատկությունները | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2011, էջ 222-224

Ղազարյան Ի. Ա.

Հոգեբանական ներազդման տեսակները | «Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով», էջ 45-46, Երևան, 2010

Изабелла Казарян

Навыки эффективной самопрезентации как один из факторов самореализации личности | «Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 293-295

Ղազարյան Ի. Ա.

Ա. Մասլոուի սոցիալ-քաղաքական հայացքները | «Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» (Գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջ 24-26
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը