Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավր
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրոս
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան և կոչում
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ։

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Հոգեբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա, Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ, PR-տեխնլոգիաների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2005 թթ. «Մագիստրոսական կրթության չափորոշիչներ» ծրագիր, Բաց համալսարան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Իզաբելլա Արտավազդի Ղազարյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հարոյան Նելլի, Բազոյան Ֆենյա, Իզաբելլա Ղազարյան, Շահվերդյան Սեդա

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ

Իզաբելլա Ղազարյան

Իմիջի հոգեբանության հիմունքներ | ԵՊՀ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2012, 16 էջ
 

Հոդված/Article

Изабелла Казарян

От образа к имиджу: казаться, а не быть (историко-философский обзор взглядов на проблему) | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», «Ասողիկ» հրատ., էջ 235-243, Երևան, 2009

Изабелла Казарян

Имидж в структуре Я-концепции | «Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» (Միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու), «Զանգակ-97» հրատ., էջ 56-61, Երևան, 2007

Изабелла Казарян

Динамика развития представлений об образе политического деятеля в архаическом мире | «Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր» (Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու),Երևանի Համալսարանի հրատ., էջ 142-147, Երևան, 2006

И. Казарян

Имидж как обьект изучения психологии | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2005, էջ 175-181

Իզաբելլա Ղազարյան

7-9-րդ դասարանի աշակերտների ինտելեկտուալ և կրեատիվ կարողությունների համեմատական վերլուծություն | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), էջ 106-116, Երևան, 2005
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը