Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1955 –1960թթ Երևանի անասնաբուծական - անասնաբուժական ինստիտուտի կենդանաբանության ֆակուլտետի տեխնալոգիայի բաժին
1960 –1965թթ Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժին
1962 – 1965թթ Ասպիրանտ Կազանի համալսարանի կենսաբանության բաժնում կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ
1984 –1986թթ Դոկտորանտւրա Մոսկվայի պետական համալսարանի ֆիզիկայի և կենսաբանության ֆակուլտետների կենսաֆիզիկայի բաժնում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն -“ Որոշ էքստրեմալ գործոնների ազդեցությունը ֆոտոսինթեզային ապարատի օպտիկական հատկությունների վրա”, 1967թ, Կազանի պետական համալսարան
Դոկտորական -“Բույսերի ֆոտոսինթեզի առաջնային պռոցեսները օդի աղտոտվածության պայմաններում և կենսաֆիզիկական մոնիթորինգի հեռանկարները”, 1991, Բելառուսիայի ազգային ակադեմիայի ֆոտոկենսաբանության ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
1961–1962թթ Տեխնիկական նորմավորման և կադրերի գծով ինժեներ: ՌՍՖՍՀ, Ստավրոպոլի մարզի Կուրսավկայի շրջան
1965 – 1968թթ Տեխնիկական կենսաքիմիայի լաբորատորիայի կենսաֆիզիկայի խմբի գիտաշխատող: ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ
1968 – 1971թթ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1971– 1994թթ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
1994 – 1998թթ ԼՂՀ , Արցախի պետական համալսարանի բժշկակենսաբանական գիտությունների և քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1968թ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսաֆիզիկա, ֆոտոկենսաբանություն, տիեզերական էկոլոգիա, էներգիայի միգրացիա և էլեկտրոնների տեղափոխություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, ֆոտո- և ռադիակենսաֆիզիկա, տիեզերական էկոլոգիա, լազերային ֆոտոկենսաբանություն, սպեկտրասկոպիա, արևային էներգիայի տեխնիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ), անգլերեն (բավ.)

Մասնագիտական անդամակցություն
IAELPS միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
Երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար ՀՍՍՀ մեդալ, 1989թ

(+374 10) 634879

Ջանիկ Մամիկոնի Ճավրշյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Ջ. Մ. Ճավրշյան

Ֆոտոկենսաբանություն և կենսասպեկտրասկոպիա | Երևան, “Ասողիկ”, 2008թ, 172էջ

Ջ. Մ. Ճավրշյան

Ֆոտոկենսաբանություն, կենսաֆիզիկական ֆոտոմետրիա, կենսասպեկտրասկոպիա | Երևան, “Ասողիկ”, 2006թ, 131էջ

Джавршян Дж., Габриелян Л.С.

Исследование индукции флуоресценции некоторых микроводорослей при последовательном действии экстремальных температур и видимого света | БЖА, N4, 2003, стр. 287-290
 

Հոդված/Article

Дж. Джавршян

Первичные процессы фотосинтеза при загрязненной атмосферы и перспективы применения гиперхромного эффекта для решения аграрных и экологических проблем | Межд. науч. журнал известия 2007г, 3(19), ст. 24-28

Дж. Джавршян, А. Минасян

Влияние рентгеновского излучения на “гиперхромного эффекта”, вызванный газ. Аммиаком у листьев растений | Вестник МАНЭБ, 2006г, N8, ст. 76-79

Габриелян Л.С., Джавршян Дж.М.

Воздействие высоких температур и ультрафиолетового излучения на структуру и функции фотосинтетического аппарата микроводорослей | Биол. журнал Армении, 1-2 (57), c. 27–32

Ջ. Մ. Ճավրշյան, Հ. Հ. Թադևոսյան

Քլորելա և սպիրուլինա միկրոջրիմուռների էլեկտրոն-տրանսպորտային շղթայի ուսումնասիրությունը միջավայրում կապարի առկայությամբ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 92-96 |

Джавршян Дж., Саркисян А.Дж.

Моделирование процессов возникновения “гиперхромного эффекта” вызваных в клетках в видимой области спектра | БЖА, 2004г, N4, стр. 296-301
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Дж. Джавршян

Индукционные переходы замедленной флуоресценции хлорофилла при обогощения атмосферного воздуха токсическими газами | Биофизики, т. 35, 1990г, стр. 381

Дж. Джавршян

Изучение температурно-зависимых переходов уровня флуоресц. хлорофилла а фотосинтетического аппарата альп. растении | Биофизики, т. 34, вып. 1, 1989г, стр. 171