Կամո Բորիսի Ալեքսանյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
բարձրագույն, ԵՊՀ, 1984 - 1989 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական աստիճանը
աշխ. գիտ. թեկնածու, 2005 թ., ՀՀ, ք. Երևան

Գիտական կոչումը
Դոցենտ, 2012 թ, Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը (տարեթիվը, կազմակերպությունը, պաշտոնը)
1981 թ-ին Ագարակի հանքաշինական վարչություն, 3-րդ կարգի բանվոր
1981 - 1984 թթ. ծառայություն ԽՍՀՄ զինված ուժերում, պահեստի լեյտենանտ
1984 թ-ին Ագարակի հանքաշինական վարչություն, էլեկտրաեռակցողի օգնական
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ, ուսանող
1990 - 1991 թթ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության գիտական գրադարանի վարիչ
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ, «Երևանի համալսարան» թերթի թղթակից, թարգմանիչ և պատասխանատու քարտուղար
1993 - 2005 թթ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, լաբորանտ
2005 - 2007 թթ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, դասախոս
2007 թ-ից մինչ օրս Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության և գրականության առընչությունները, հայ գրական երկերի աշխարհագրական նյութի ուսումնասիրություն, աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը, հայրենագիտություն

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - «Աշխարհագրական - հայրենագիտական նյութը հայ գրական երկերում (աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը)»

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Մայրցամաքների աշխարհագրություն - աշխարհագրություն, (բակ.)
Մայրցամաքների կլիման և ջրագրությունը - ջրաօդերևութաբանություն (բակ.)
ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները և Կարմիր Գիրքը - աշխարհագրություն (բակ.)
ՀՀ բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ - աշխարհագրություն (բակ.)

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
ԵՊՀ ՈւԳԸ պատվոգիր, Երևան, 2000 թ.:
ԵՊՀ պատվոգիր, ԵՊՀ թերթին պարբերաբար թղթակցելու և 2000-րդ համարի լույս ընծայման առիթով, 2004 թ.:

Անդամակցությունը ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների (տարեթիվը, կազմակերպության անվանումը, կարգավիճակը)
ա) Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ընդլայնված խորհրդի անդամ
բ) Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ 1991 թ-ից

(+374 10) 55-06-61

Կամո Բորիսի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կամո Ալեքսանյան

Իմ սրտի 55 կտորները | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 60 էջ, Հայաստան, Երևան

Կամո Ալեքսանյան

Խոզնավար (Աշխարհագրական-հայրենագիտական ակնարկ) | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 54 էջ, Երևան

Կամո Ալեքսանյան

Հայաստանի քաղաքները, Մեղրի (հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով և 30 գունավոր լուսանկարներով) | Երևան, 2010, 52 էջ

Ալեքսանյան Կ.Բ., Պոտոսյան Ա.Հ., Մանասյան Դ.Մ.

Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Աֆրիկայի արաբական երկրները) | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան, 2010, 134 էջ

Պոտոսյան Մ., Ալեքսանյան Կ., Մանասյան Դ.

Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Գ․ Մարգարյան, Կ. Բ. Ալեքսանյան, Զ. Զ. Մուրադյան

Տեխնիկական մշակաբույսերի մշակման ագրոկլիմայական նախադրյալների գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 120-128 |

Ա. Հ. Պոտոսյան, Կ. Բ. Ալեքսանյան

Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10 |

Ալեքսանյան Կ.Բ., Գրիգորյան Ա.Թ.

Ծրագիր «Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն» դասընթացի, ֆիզիկական աշխարհագրության հիմնական դասընթացների ծրագրեր և ուսումնամեթոդական նյութեր | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան, 2011, էջ 61-70

Կ. Ալեքսանյան

Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ, | Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, «Դպիր» հրատարակչություն, Գյումրի, 2009, էջ 317-321

Կամո Ալեքսանյան

Աշխարհագրության արվեստն ու գիտությունը | Թարգմանչական աշխատանք Երևան, 2007, 90 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը