Կարապետ Սարիբեկի Օհանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1989 – 1991 թթ. Ասպիրանտ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, միջուկային ֆիզիկա ամբիոն, ԵՊՀ
1999 – 2001 թթ. Մագիստրոս Միջազգային հարաբերություններ, դիվանագիտության ամբիոն, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Post Graduate: 1991 թ-ից մինչ այժմ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն, Կրթական և գիտական լաբորատորիա, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Միջուկային էլեկտրոնիկա
 • Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Փորձարարական միջուկային ֆիզիկա, ծրագրային ապահովման խորը իմացություն, տեխնիկական գործիքներ, պրակտիկ փորձառություն

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
 • Կարապետ Սարիբեկի Օհանյան

  Ավագ լաբորանտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Ռ. Մարգարյան, Գ. Հովհաննիսյան, Կ. Օհանյան, Լ. Պետրոսյան

  Միջուկային ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018, 206 էջ

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

  Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Երկրորդային տիեզերական ճառագայթների հոսքերում µ-մեզոնային բաղադրիչի ուսումնասիրությունը բազմալար համեմատական խցիկների օգնությամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 44 էջ

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրսյան

  Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Գամմա քվանտների էներգիայի չափումը առկայծչային սպեկտրոմետրի օգտագործմամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 23 էջ
   

  Հոդված/Article

  Петросян Л. Г., К. Оганян

  О природе ловушек в диэлектрических пленках и возмоюность использования их для регистрации заряженных частиц | Proceedings of the "Laser Phisics – 2007", p. 201 – 204 (2008)

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

  Շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտորի օգտագործումը ալֆա մասնիկների էներգիաների չափման համար | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր 2008. Հ.5, հ.3, էջ 435 - 438

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

  Շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտորի էներգիական բնութագրերի ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 91-96 |

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան , Կ. Ա. Սարգսյան

  Շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտոր | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր 2007. Հ.4, հ.3, էջ. 475 – 477

  Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան, Կ. Ա. Սարգսյան

  Միակողմանի շրջանակային էլեկտրոդով կիսահաղորդչային դետեկտոր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 72-76 |
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  A. Margaryan, D. Soghomonyan, S. Astanyan, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

  New Approach to Monitor Gamma-rays Effects on Different Bacteria in the Environment | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 791-791

  К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

  Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70 |

  K. Ohanyan, Sh. Martirosyan, N. Gevorgyan, H. Karayan

  Modeling of a Semiconductor Matrix of Photosensitive Threshold Elements | Book of Abstracts of the 18th International Workshop "Quantum Physics and Communication'', September 12-18, 2001, Varna, Bulgaria, p. 32