Կարեն Լարիկի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Ավարտել է ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, 1990 թ.
Ավարտել է ասպիրանտուրան, ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակ., 1993 թ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկ., Գիտ. թեզը` «Կշռով ինտեգրելի սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների դասեր շրջանում և կիսահարթությունում», ԵՊՀ, 1996 թ.
Ֆիզ.մաթ. գիտ. դոկ., Գիտ. թեզը` «Հարմոնիկ և հոլոմորֆ ֆունկցիաների կշռային տարածություններ», ԵՊՀ, 2009 թ.

Աշխատանքային փորձ
2014 թ.-ից մինչ այժմ Ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
2000-2013 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
1996-2002 թթ. Գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
1994-2000 թթ. Ավագ դասախոս, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
1993-1994 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթ. անալիզ, Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
Հատուկ դասընթացներ` Ասիմպտոտական մեթոդներ, Հատուկ ֆունկցիաներ,
Հարմոնիկ անալիզի և Պոտենցիալի տեսության ընտրովի բաժիններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքս և Հարմոնիկ անալիզ, Մեկ և մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն, ֆունկցիոնալ տարածություններ, Հարակից օպերատորների տեսություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 - 2002 թթ. ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող թեմա, ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ,
2005 - 2007, 2008 - 2010 թթ. ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող թեմա,ԵՊՀ,
2005, 2008, 2011 թթ. DAAD դրամաշնորհներ Գերմանիայում գիտական համատեղ ծրագրերի համար:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

avetkaren@ysu.am

Կարեն Լարիկի Ավետիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ․ Ավետիսյան

Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

K.L. Avetisyan

Asymptotic methods | Yerevan State Univ. Publ., 2007, 120 pp
 

Հոդված/Article

K.L. Avetisyan

Littlewood-Paley type inequalities for R(n) | [in Russian],Izv. Nat. Akad. Nauk Armenii, Matematika, 2001, vol. 36, No. 3, pp. 5-11 [English translation: Journal of Contemporary Math. Analysis(Armenian Academy of Sciences) 2001, vol. 36, No. 3, pp. 1-8]

K.L. Avetisyan

On Littlewood-Paley type inequalities | [in Russian], Dokl. Nat. Akad. Nauk Armenii, 2001, vol. 101, No. 1, pp. 20-23

K.L. Avetisyan

Bounded projections on harmonic mixed norm spaces | [in Russian], Dokl. Nat. Akad. Nauk Armenii, 2001, vol. 101, No. 3, pp. 211-215

K.L. Avetisyan

Fractional integro-differentiation in harmonic mixed norm spaces on a half-space | Comment. Math. Univ. Carolinae, 2001, vol. 42, No. 4, pp. 691-709 |

K.L. Avetisyan

Fractional integration and integral representations in weighted classes of harmonic functions | Analysis Mathematica, 2000, vol. 26, No. 3, pp. 161-174
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

K. Avetisyan, K. Guerlebeck

On some Hardy-Littlewood type inequalities for weighted spaces in reduced quaternions | International Conf. dedicated to 90th anniversary of S. Mergelyan, 20-25 May 2018, Yerevan, Armenia. 2018, p. 18 |

K. L. Avetisyan

On bounded projections on Bloch and Lipschitz spaces over the real ball | Седьмое российско-армянское совещание по математической физике, комплексному анализу и смежным вопросам. 2018, стр. 6 |

K. L. Avetisyan

On harmonic conjugation problem in spaces of quaternion-valued functions | Armenian Mathematical Union Annual Session 2017. p. 12 |

K. Լ. Avetisyan, N. T. Gapoyan

On normal weighted Bergman type operators on mixed norm spaces | Armenian Mathematical Union Annual Session 2016 Dedicated to the 110th anniversary of A. Shahinyan. 2016, p. 18 |

K. Avetisyan

On harmonic conjugates in weighted Dirichlet spaces of quaternion-valued functions | International Conference Harmonic Analysis and Approximations, VI, 2015-09-12, 17-18 pp. |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը