Կարեն Յուրիկի Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2006 թ. նոյեմբերի 16-ից ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն` հայցորդ:
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ:
1994 - 1997 թթ. Անկախ միջազգային էկոլոգոքաղաքագիտական համալսարան, բակալավրիատ:

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու,ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2007 թթ. «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Մշակութային արժեքների և հավաքածուների կառավարման ու զարգացման բաժնի վարիչ:
2004 թ. «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի Գիտամեթոդական աշխատանքների և ցուցադրությունների կազմակերպման բաժնի գիտական աշխատող:
2001 - 2002 թթ. Երևանի թիվ 153 միջնակարգ դպրոցում` պատմության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր պատմություն,
Պառլամենտարիզմի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վեստֆալի, Վիեննայի, Վերսալի աշխարհակարգային համակարգերի ձևավորման հիննախնդիրները

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն

Կարեն Յուրիկի Գասպարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն