Կարեն Արամայիսի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատուրա Դիպլոմի մասնագիտությունը - կենսաբան
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, մագիստրատուրա Դիպլոմի մասնագիտությունը - կենսաբան, էկոլոգ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, թեման` «Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը և տարածքի կառավարումը»: Կենդանաբանության ինստիտուտում գործող էկոլոգիայի մանագիտական խորհրդում, Գ.00.11 մասնագիտությամբ, 2004 թ-ին:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ավագ գիտաշխատող
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ասիստենտ
14.08.2000 - 14.11.2000 թթ. Մասնակցել եմ IAESTE ուսանողների փոխանակման ծրագրին, որի շրջանակներում զբաղվել եմ գիտական ուսումնասիրություններով Շվեյցարիայի Ագրոէկոլոգիայ Դաշնային Հետազոտական Կենտրոնում (Ցյուրիխ)
05.06.2015 - 05.09.2015 թթ. Խինջյանգի էկոլոգիայի և աշխարհագրության ինստիտուտ, Չինաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Անապատների և օազիսների էկոլոգիայի պետական գլխավոր լաբորատորիա (Հետազոտության թեման – Ոռոգման նպատակով օգտագործվող Չինաստանի Տիկլանիկ օազիսի գրունտայի ջրերի որակի հիդրոքիմիական գնահատումը IWQI-ի և գեոստատիստիկական մեթոդներով)
15.06.2014 - 15.09.2014 թթ. Խինջյանգի էկոլոգիայի և աշխարհագրության ինստիտուտ, Չինաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Անապատների և օազիսների էկոլոգիայի պետական գլխավոր լաբորատորիա (Հետազոտության թեման – Ոռոգման նպատակով օգտագործվող մակերևույթային ջրերի որակի հիդրոքիմիական գնահատումը և դրանց ազդեցությունը Չինաստանի Տիկանլիկ օազիսի հողերի աղակալվածության վրա)

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ», «Բնագիտություն», «Մշակույթի էկոլոգիա», «ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները», «Սննդի ազդեցությունը հանրային առողջության վրա», «Հողերի էկոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոհամակարգերի մոնիթորինգ և կառավարում, հողերի էկոլոգիա, հիդրոէկոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
159340-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPCR
Ծրագրի անվանումը - «Sharing Collectively The Competences of the Researchers to the Farmers for a Sustainable and Ecological Exploitation of The Agricultural and Environment Protection / ECO-AGRI», (no. 2.2-2.72569.20M1, I S-ETC 264) financed from the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) in the framework of the Black Sea Basin Joint Operational Programme
05.06.2015 - 05.09.2015 թթ.` Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահի միջազգային կրթաթոշակ: Դրամաշնորհի համարը. 2014BAC15B02
01.08.2014 - 30.07.2015 թթ.` Նորվեգիայի թագավորական դեսպանատուն, Քաղաքացիական հասարակության աջակցության ծրագիր: Դրամաշնորհի համարը. ARM-14/EMB/5.
05.06.2014 - 05.09.2014 թթ. Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի զարգացող երկրների հետազոտողների այցելության կրթաթոշակ, Դրամաշնորհի համարը. 2013FFZA0010
01.01.2014 – 31.12.2015 թթ.` Սև ծովյան ավազանի երկրների համատեղ գործողությունների ծրագիր 2007 - 2013 թթ. (Եվրոպական հարևանության և գործընկերության միջող (ENPI). Դրամաշնորհի համարը. 2.2.3.72546.202, MIS-ETC 2177.
01.10.2013 - 01.12.2014 թթ.` Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամ (NFSAT) - 2013Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր (YSSP-2013): Դրամաշնորհի համարը. YSSP-13-47.
01.01.2013 - 31.12.2014 թթ.` 2013: sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection. Grant provider: Black Sea Basin - Joint Operational Programme 2007-2013 – Lecturer.
01.08.2013 - 31.07.2015 թթ.` ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետազոտական ծրագիր: Դրամաշնորհի համարը. SCS 13-4C202.
2010 - 2012 թթ. 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ

Մասնագիտական անդամակցություն
2011–ից առ այսօր. Լանդշաֆտային էկոլոգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ
2011–ից առ այսօր. «Շրջակա միջավայրի մենեջմենտի» ստանդատիզացման տեխնիկական խմբի անդամ: Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտ, Էկոնոմիկայի Նախարարություն, Հայաստան:
2011–ից առ այսօր. INTECOL միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
2011- Երիտասարդական գիտնականների ճանապարհորդական մրցանակ 8-րդ IALE համաշխարհային կոնգրես.

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

kghazaryan@ysu.am

Կարեն Արամայիսի Ղազարյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Դեկանի տեղակալ | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Կ. Ղազարյան, Հ. Խաչատրյան, Հ. Մովսեսյան

Հողի ֆերմենտային ակտիվության ցուցանիշների կիրառական ասպեկտները | «Հայաստանի կենսաբանական հանդես», 2020, թիվ 72 (3), էջ 65-71

Գ. Ֆայվուշ, Ս. Բալոյան, Մ. Առաքելյան, Կ. Աղաբաբյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ասլանյան, Ա. Ղազարյան, Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Քալաշյան, Ս. Նահապետյան

Հայաստանի հանրապետության «Էմերալդ ցանցը» | Վան Արյան, 2016թ․, 144 էջ

Ղազարյան Կ. Ա., Խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ.

Հողի էկոլոգիա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 114 էջ |
 

Հոդված/Article

K. Ghazaryan, V. Chaplygin, N. Chernikova, G. Fedorenko, A. Fedorenko, T. Minkina, D. Nevidomskaya, S. Mandzhieva, H. Movsesyan, V. Beschetnikov

Influence of soil pollution on the morphology of roots and leaves of Verbascum thapsus L | Environmental Geochemistry and Health, 2021, p. 1-17

K. Ghazaryan, T. Minkina, G. Fedorenko, D. Nevidomskaya, Y. Fedorov, T. Pol’shina, A. Fedorenko, V. Chaplygin, S. Mandzhieva, H. Movsesyan, T. Hassan

Adaptive potential of Typha laxmannii Lepech to a heavy metal contaminated site | Plant and Soil, 2021, N 465, p. 273-287

K. Ghazaryan, H. Movsesyan, T. Minkina, S. Sushkova, V. Rajput

The identification of phytoextraction potential of Melilotus officinalis and Amaranthus retroflexus growing on copper- and molybdenum-polluted soils | Environmental Geochemistry and Health, 2021, N 43, p. 1327-1335

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան

Հողի մանրէների կենսազանգվածի և ֆերմենտային ակտիվության պատասխանը պղնձով և մոլիբդենով աղտոտմանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակայքում, Հայաստան | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 235-245 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան

Soil salinization in the agricultural areas of Armenian semi-arid regions: case study of Masis region (Հողերի աղակալումը Հայաստանի կիսաչորային շրջանների գյուղատնտեսական հանդակներում. հիմնախնդրի ուսումնասիրում Մասիսի տարածաշրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 159–167 |

Կ․ Ա․ Ղազարյան

Suitability assessment of groundwater for irrigation purpose at high-risk sites of the Ararat plain (Ստորերկրյա ջրերի պիտանիության գնահատումը ոռոգման նպատակով Արարատյան դաշտի բարձր ռիսկայնության շրջաններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 75-82 |

K. Ghazaryan, H. Movsesyan

Soil Microbial Biomass And Enzyme Activities Response to Copper And Molybdenum Pollution in the Vicinity of Zangezur Copper And Molybdenum Combine, Armenia | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 235-245

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան , Ա. Ս. Եզեկյան

Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199 |

Ghazaryan Karen, Movsesyan Hasmik, Ghazaryan Naira, Watts Beatriz Amanda

Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia | Environmental Pollution, 2019, 249, pp. 491-501

Marina Burachevskaya, Tatiana Minkina, Victor Chaplygin, Tatiana Bauer, Victor Chaplygin, Inna Zamulina, Svetlana Sushkova, Alexey Fedorenko, Karen Ghazaryan, Hasmik Movsesyan, Denis Makhinya

Study of copper, lead, and zinc speciation in the Haplic Chernozem surrounding coal-fired power plant | Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 102-108

Tatiana Minkina, Dina Nevidomskaya, Victoria Shuvaeva, Tatiana Bauer, Alexander Soldatov, Saglara Mandzhieva, Alexander Trigu, Yan Zubavichus, Karen Ghazaryan

Molecular characterization of Zn in Technosols using X-ray absorption spectroscopy | Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 168-175

Karen A. Ghazaryan, Hasmik S. Movsesyan, Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan, Tatiana M. Minkina, Svetlana N. Sushkova, Saglara S. Mandzhieva, Vishnu D. Rajput

Copper phytoextraction and phytostabilization potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia | Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2019, 19 (2), pp. 155-163

Կ․ Ա․ Ղազարյան, Հ․ Ս․ Մովսեսյան, Հ․ Է․ Խաչատրյան, Ա․ Ս․ Եզեկյան

Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199 |

Ղազարյան Կ․ Ա․

Պղնձով և մոլիբդենով աղտոտված հողերում աճող Artemisia Vulgaris և Medicago Coerulea բուսատեսակների ֆիտոէքստրակցիայի ներուժի | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 2 (71), էջ 26-32 |

Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան , Տ. Գ. Լեահ , Հ. Գ. Ժամհարյան

The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125 |

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, G. A. Gevorgyan

Potentially toxic elements content in soils in the vicinity of shamlugh copper mining area (armenia): ecological, agricultural and health risk assessment | Biological Journal of Armenia, 2018, 4 (70), pp. 6-11 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Ս. Վ. Անտոնյան, Ռ. Է Ավետիսյան

Environmental risk assessment of soil pollution by some trace elements around open mine and tailing dump of Akhtala Mining and Processing Enterprise (Որոշ միկրոտարրերով Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի բաց հանքի և պոչամբարի շրջակա տարածքի հողերի աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 198-203 |

Ghazaryan Karen, Movsesyan Hasmik, Khachatryan Hrant, Antonyan Susanna, Ruzan Avetisyan

Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia | FAO, Global Symposium on Soil Pollution. 2018, 699-709 pp. |

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Rajput V. D., Minkina T. M., Behal A., Sushkova S. N., Mandzhieva S., Singh R., Gorovtsov A., Tsitsuashvili V. S., Purvis W. O.

Effects of zinc-oxide nanoparticles on soil, plants, animals and soil organisms: A review | Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2018, 9, 76-84 pp.

Vishnu Rajput, Tatiana Minkina, Alexey Fedorenko, Svetlana Sushkova, Saglara Mandzhieva, Vladimir Lysenko, Nadezhda Duplii, Grigory Fedorenko, Konstantin Dvadnenko, Karen Ghazaryan

Toxicity of copper oxide nanoparticles on spring barley (Hordeum sativum distichum) | Science of the Total Environment. 2018, 645, 1103-1113 pp.

Karen A. Ghazaryan, Hasmik S. Movsesyan, Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan

Geochemistry of Potentially Toxic Trace Elements in Soils of Mining Area: A Case Study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2018, Published online, 1-6 pp.

Бурачевская М. В., Манджиева С. С., Минкина Т. М., Казарян К. А., Мовсесян А. С., Сушкова С. Н.

Фракционное распределение цинка в чернозёмах зоны аэротехногенного загрязнения | Современное состояние чернозёмов: II Международная научная конференция. 2018, 57-62

Rajput V. D., Chapligin V. A., Minkina T. M., Sushkova S. N., Mandzhieva S. S., Tsitsuashvili V. S., Ղազարյան Կ. Ա., Մովսեսյան Հ. Ս.

Effect of PBO nanoparticle on plant growth | Экология и биология почв. 2017, стр. 128-132 |

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Ghazaryan N. P.

Heavy metals in the soils of the mining regions of Kajaran, Armenia: A preliminary definition of contaminated areas | Academic Journal of Science. 2017, 07(03), 421–429 pp. |

Gevorgyan G. A., Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Zhamharyan H. G.

Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia | Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա

Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112 |

Ղազարյան Կ. Ա., Խաչատրյան Հ. Է.

Հողի աղտոտումը ծանր մետաղներով և դրա հետևանքները | Բնագետ, 2016թ․, 1, 73-78 էջ, Հայաստան |

Ղազարյան Կ. Ա.

Hydrochemical assessment of surface water for irrigation purposes and its influence on soil salinity in Tikanlik oasis, China | Environmental Earth Science, 2016, 75:383, 1-15 pp.

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, N. P. Ghazaryan

Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia | World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp. |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Հ. Գ. Ժամհարյան, Ն. Փ. Ղազարյան

Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան |

Saglara S. Mandzhieva, Tatiana M. Minkina, Marina V. Buratchevskaya, Victor A. Chapligin, Viktoriia S. Tsitsuashvili, Vishnu D. Rajput, Karen A. Ghazaryan, Palma Orlović-Leko, Ivan Šimunić

Effect of Natural and Technogenic Factors on the Mobility and Transformation of Metal Compounds in Soil | Biogeosystem Technique, 2016, Vol.(10), Is. 4, 317-327 pp. |

Ղազարյան Կ. Ա., Շալունց Շ. Վ.

Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շրջակա տարածքների հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատականը | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 1-2, 79-84 էջ, Հայաստան |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց

Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42 |

G. A. Gevorgyan , K. A. Ghazaryan , T. H. Derdzyan

Heavy Metal Pollution of the soils around the mining area near Shamlugh town (Armenia) and related risks to the Environment Proceedings of 2015 International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental Technology (BMEET-2015) | London, March 21-22, 2015, p. 215-221 |

T. H. Derdzyan , K. A. Ghazaryan, G. A. Gevorgyan

The Investigation of Enzymatic Activity in the Soils under the Impact of Metallurgical Industrial Activity in Lori Marz, Armenia | Rome Italy May 05-06, 2015, 17 (5) Part I p. 167-170 |

K.A. Ghazaryan, G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan

The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine | Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166 |

K. A. Ghazaryan , S. S. Avetisyan , N. A. Gevorgyan

Monitoring of soils in ecologically vulnerable mining areas around Shamlugh town in Armenia | International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934, 07(03), 2014, p. 97–105 |

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.

Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement | Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57 |

Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S., Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V

The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia | Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361 |

Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S, Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.

General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia | Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196 |

Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան, Ն. Փ. Ղազարյան, Գ. Ա. Գևորգյան, Կ. Վ. Գրիգորյան

General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50 |

Շ. Վ. Շալունց , Կ. Ա. Ղազարյան , Կ. Վ. Գրիգորյան

Որոտան գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի հիդրոքիմիկան բնութագիրը և ոռոգելի հատկությունները | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #3, էջ 99-106 |

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, N. P. Ghazaryan, K. V. Grigoryan

The ecological assessment of soils around Agarak town | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43 |

K. A. Ghazaryan, S. H. Minasyan, K. V. Grigoryan, G. A. Gevorgyan

Chemico-ecological evaluation of the quality of Lake Arpi waters according to nutrient elements | International Journal of Arts and Sciences, 2012, v. 5, #4, p. 265-268 |

Ա. Ա. Դանիելյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Կ. Կ. Գրիգորյան, Կ. Ա. Ղազարյան, Ն. Փ. Ղազարյան

Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157 |

Казарян К.А., Григорян К.В.

Экономическая оценка природных ресурсов озера Арпи и его водосборного бассейна | Международный научный журнал “Известия” Государственного Аграрного Университета Армении, 2005, N6 (14), стр. 114 – 116.

Ghazaryan K.A., Derdzyan T.H., Grigoryan K.V.

The negative influence of human activity on the degradation of Lake Arpi zooplankton species | Electronic Journal of Natural Sciences National Academy of Sciences Republic of Armenia, 2004, 1(2), pp. 7-9 |

Դանիելյան Ա.Ա., Գրիգորյան Կ.Վ., Ղազարյան Կ.Ա., Ղազարյան Ն.Փ.

Լոռու մարզում մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայր ներմուծվող կենսածին տարրերի քանակական բնութագիրը | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, գիտ. հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, №3, 2004, Երևան, էջ 452-456

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Արփի լճի ավազանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա | Հայաստանի Էկոլոգիական Հանդես, N 1, Երևան, 2003, էջ 65-68
 

Թեզիս/Thesis

K. Ghazaryan, N. Chernikova, V. Chaplygin, D. Nevidomskaya, S. Mandzhieva, T. Minkina, H. Movsesyan, A. Glinushkin, V. Kalinichenko, V. Beschetnikov, I. Sazonov

Mechanism of hyperaccumulation of heavy metals by of Verbascum thapsus from soil | EGU General Assembly, 19-30.04.2021, p. 1, Germany

Ghazaryan K., Khachatryan H.

Environmental risk assessment of soil contamination by trace elements around open mine and tailing dump of the Akhtala Ore Processing Combine | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 109 |

Ghazaryan K., Antonyan S., Movsesyan H.

Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104 |

Ghazaryan Karen, Ruzan Avetisyan, Hrant Zhamharyan

Copper bioaccumulation status and phytoremediation potential of some agricultural plant species growing in polluted agricultural lands of Armenia | International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 103 |

Burachevskaya M., Minkina T., Zamulina I., Lobzenko I., Movsesyan A., Ghazaryan K.

The lead compounds in the soil in conditions of air pollution | International Conference Contaminated Sites. 2018, pp. 136-137

Burachevskaya M., Ghazaryan K., Minkina T., Movsesyan H., Mandzhieva S., Bauer T., Sushkova S.

Strength of zinc fixation in soils in the conditions of aerosol contamination | 2nd International Young Scientists Conference on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological Issues. 2018, pp. 64-65

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.

Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia | 15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179 |

Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan, Hasmik Movsesyan, Naira Ghazaryan

Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia | 5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38 |

K. A. Ghazaryan, G. A. Gevorgyan, K. V. Grigoryan

Evaluation of pollution level of soils of ecologically vulnerable areas around Agarak town and suggestion of improvement ways | 4th International Congress “Soil science for the benefit of mankind and environment” 2012, Bari, Italy, p. 2351

Ghazaryan K.A.

Ecological Evaluation and Management of Lake Arpi and its Watershed Basin | Papers Abstracts of "Fifth International Conference on Environmental Science and Technology 2010". The American Academy of Sciences. July 12 – 16, 2010.Housten, Texas. USA . P 52

Ղազարյան Կ., Գրիգորյան Կ.

Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33 |

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigoryan K.V.

General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport | Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277

Казарян К.А., Карапетян А.М., Григорян К.В.

Бактериопланктон как индикатор эвтрофирования озер | Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 195

Ghazaryan K.A., Movsesyan H.S., Grigorian K.V.

Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them | 6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Արփի լճի ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգիչ հատկությունները | «Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները»հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 55–57 |

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Կ.Կ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա | «Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30

Ghazaryan K.A., Grigoryan K.V.

The influence of the antropogenic factor on the change of number of zooplankton speciec of the Lake Arpi | “Исследование и охрана животного мира ‎южного Кавказа”, Материалы региональной конференции, посвященной 60-лети‎ю института зоологии НАН РА. Ереван, 2003, стр. 51-53

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան

Մարդածին գործոնի ազդեցությունը Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի վրա | Անդրկովկասի տարածաշըրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնխնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Մաս 1-ին,Երևան, 2002, էջ 303-306 |