Կարեն Կառլենի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 – 1996 թթ. ուսանող, ԵՊՀ
1996 - 1999 թթ. ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ–ից առ այսօր գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա, էկոլոգիա, բնության պահպանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

k.k.huruntz@ysu.am

Կարեն Կառլենի Գրիգորյան

Դասախոս | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Հ.Գ. Ժամհարյան

Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ | Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
 

Հոդված/Article

L. Hakobyan, K. Grigoryan, A. Trchounian

The content of sulfur dioxide in dried vine fruit realized in Armenia | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 113-117 pp. |

Armen G. Hayrapetyan, Jörg B. Götte, Karen K. Grigoryan, Stephan Fritzsche, Rubik G. Petrosyan

Electromagnetic wave propagation in spatially homogeneous yet smoothly time-varying dielectric media | Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2016, 178, 158-166 pp.

Ա. Ա. Դանիելյան, Կ. Վ. Գրիգորյան, Կ. Կ. Գրիգորյան, Կ. Ա. Ղազարյան, Ն. Փ. Ղազարյան

Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157 |

Հ. Մ. Կարաքեշիշյան, Ի. Ա. Նավասարդյան, Գ. Զ. Էլբակյան, Կ. Կ. Գրիգորյան

Некоторые вопросы и результаты микробиологического способа борьбы с эрозией почвы (Որոշ հարցեր հարցեր և արդյունքներ հողի էրոզիայի դեմ միկրոկենսաբանական պայքարի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 112-118 (ռուսերեն) |

Կ. Վ. Գրիգորյան, Ի. Հ Սեմերջյան, Կ. Կ. Գրիգորյան

Ոռոքման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2003, էջ.40-42
 

Թեզիս/Thesis

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Կ.Կ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա | «Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30