Կարեն Կառլենի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 – 1996 թթ. ուսանող, ԵՊՀ
1996 - 1999 թթ. ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
1999 թ–ից առ այսօր գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա, էկոլոգիա, բնության պահպանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

k.k.huruntz@ysu.am

Կարեն Կառլենի Գրիգորյան

Դասախոս | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ.Վ. Գրիգորյան, Ա.Հ. Եսայան, Կ.Կ. Գրիգորյան, Հ.Գ. Ժամհարյան

Բնական ջրերի անալիզի մեթոդներ | Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան 2006թ., 72 էջ
 

Հոդված/Article

Կ․ Կ․ Գրիգորյան

Աբրահամ-Մինկովսկու հակասության նմանակը էլեկտրոնային օպտիկայում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #3, էջ 169-173 |

Կ․ Կ․ Գրիգորյան

Էլեկտրամագնիսական ալիքի իմպուլսը ժամանակի մեջ փոփոխվող դիէլէկտրական միջավայրերում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #2, էջ 148-152 |

Ս. Ա. Մկրտչյան, Ռ. Ա. Դունամալյան, Լ. Է. Ղուկասյան, Մ. Ա. Մարդյան, Կ. Կ. Գրիգորյան

Վաղաժամ ծնված նորածինների կյանքի որակը և զարգաման փոփոխոթյունները վաղ մանկության շրջանում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 91-102 |

K. Grigoryan, M. Parejo, J. Momeni, J. Langa, R. O. Nielsen, I. Montes, L. Papoutsis, L. Farajzadeh, C. Bendixen, E. Căuia, J.-D. Charrière, M. Coffey, C. Costa, R. Dall’Olio, P. De la Rúa, M. Maja Drazic, J. Filipi, T. Galea, M. Golubovski, A. Gregorc, F. Hatjina, R. Ilyasov, E. Ivanova, I. Janashia, I. Kandemir, A. Karatasou, M. Kekecoglu, N. Kezic, E. Sz. Matray, E. Sz. Matray, R. Moosbeckhofer, A. Nikolenko, A. Papachristoforou, P. Petrov, M. Alice Pinto, A. Poskryakov, A. Sharipov, A. Siceanu, M. Ihsan Soysal, A. Uzunov, M. Zammit-Mangion, R. Vingborg, M. Bouga, P. Kryger, M. Meixner, A. Estonba

Authoritative subspecies diagnosis tool for European honey bees based on ancestry informative SNPs | BMC Genomics, 2021, N 101, 12 pages

Կարեն Գրիգորյան, Զարուհի Վարդանյան, Վ. Հովսեփյան

Թանթրվենի սև բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններից ստացված հյութի հակաբակտերիալ հատկությունների ուսումնասիրումը | «Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր», 2021, Բ-1, էջ 69-77
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Կ.Ա. Ղազարյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Կ.Կ. Գրիգորյան

Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա | «Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30