Կարեն Միքայելի Մովսիսյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1959 - 1964 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող, Մասնագիտություն` Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա, Որակավորում`ռադիոֆիզիկոս
1983 թ. ֆ.մ.գ.թ, «Տարբերային հաճախության գեներացիան և նրա կիրառումը գրգռող լազերների և ոչ գծային բյուրեղների պարամետրերի որոշման համար», ՀՀ ԳԱ ՖՀԻ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1965 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասիստենտ
1973 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ավագ դասախոս
1985 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ
1990 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Ակադեմիական կուրսեր/Դասավանդման և նախապատրաստական փորձառույթներ
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, Ռադիոտեխնիկայի և տատանումների տեսության հիմունքներ, ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա, Ռադիոընդունիչ սարքեր

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ
 • ԳԲՀ ճառագայթման գեներացումը լազերային հաճախության փոխակերպման եղանակով
 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների դետեկտում

  Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
 • Լազերային ճառագայթման տարբերային հաճախության գեներացում
 • Էլեկտրամագնիսական ալիքների դետեկտում

  Շնորհներ և պատվոգրեր
 • «Անանիա Շիրակացի» մեդալ, 2009թ.
 • ԵՊՀ-80 պատվոգիր

  Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
 • ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի նախագահի տեղակալ

  Լեզվական հմտություններ
  Հայերեն և ռուսերեն - ազատ,
  Անգլերեն - բառարանով

  armenm@ysu.am
 • Կարեն Միքայելի Մովսիսյան

  Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ենթամիլիմետրային ալիքների գիտահետազոտական լաբորատորիա
   
   

  Հոդված/Article

  H․ Haroyan, A. Makaryan, K․ Movsisyan, Farokh Nazari, V․ Tadevosyan, H. Julfayan

  Detection of CO2 laser radiation in a ferrite | Journal of Physics Conference Series 672(1):012007, DOI: 10.1088/1742-6596/672/1/012007 |

  Ա. Հ. Մակարյան, Կ.Մ.Մովսիսյան

  Особенности излучения разностной частоты миллиметрового диапазона, возбуждаемого волной нелинейной поляризации (Ոչ գծային բևեռացման ալիքով գրգռվող միլիմետրական տիրույթի տարբերային հաճախության ճառագայթման առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 47-53 (ռուսերեն) |

  Յու. Հ. Ավետիսյան, Պ. Ա. Պողոսյան, Կ. Մ. Մովսիսյան

  Детектирование квазимонохроматического света в волноводе, заполненном нелинейным диэлектриком (Ոչ գծային դիէլեկտրիկով լցված ալիքատարում քվազիմեներանգ լույսի դետեկտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 82-88 (ռուսերեն) |

  Յու. Հ. Ավետիսյան, Կ. Մ. Մովսիսյան, Պ. Ս. Պողոսյան

  Генерация разностной частоты лазерного излучения и определение характеристик нелинейного кристалла (Լազերային ճառագայթման տարբերային հաճախության գեներացիան և ոչ գծային բյուրեղի բնութագրի որոշումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 58-62 (ռուսերեն) |

  Կ. Մ. Մովսիսյան, Պ. Ս. Պողոսյան

  Синхронное детектирование модулированного лазерного излучения (Մոդելացված լազերային ձառագայթման սինքրոն դետեկտումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 69-73 (ռուսերեն) |