Կարեն Արշալույսի Նավասարդյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1992 - 1995 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ներկայացման և միակության թեորեմներ ըստ Ուոլշի բազմապատիկ համակարգի», 1996 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, Ֆունկցիոնալ անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր, Ֆուրյեի անալիզ, Մոտարկումների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

knavasard@ysu.am

Կարեն Արշալույսի Նավասարդյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ. Գալստյան, Ա.Կ. Թասլաքյան, Գ.Վ. Միքայելյան, Կ.Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | «Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ
 

Հոդված/Article

Կ. Ա. Նավասարդյան

On a uniqueness theorem for the Franklin system (Ֆրանկլինի համակարգի միակության մի թեորեմի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 93-100 |

Կ. Ա. Նավասարդյան

Uniqueness theorems for multiple Franklin series (Միակության թեորեմներ բազմապատիկ Ֆրանկլինի շարքերի համար) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 241-249 |

Г. Г. Геворкян, К. А. Навасардян

Об одном методе суммирования рядов по системам Виленкина и Хаара | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2017թ․, 117, 1, 20-25 էջ, Հայաստան

Գ. Գ. Գևորգյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

On a summation method for Vilenkin and generalized Haar systems (Հաարի ընդհանրացված և Վիլենկինի համակարգերի համար մի գումարման եղանակի վերաբերյալ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 13–17 |

Григорян М. Г., Навасардян К. А.

О поведении коэффициентов Фурье по системе Уолша | ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, 2016թ․, 51,1, 3-20 էջ, Հայաստան
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Navasardyan K.A.

On series with monotone coefficients by Walsh system | International Conference Harmonic Analysis and Approximations, IV,Tsaghkadxor, Armenia, September 19-26, (2008), p.98

Навасардян К. А.

Универсальные ряды по системе Уолша с монотонными коэффициентами | Тезисы докладов 12-й Саратовской зимней школы(2004), с.126

Navasardyan K.A., Gevorkian G.G.

On Walsh series with monotone coefficients | International Conference Harmonic Analysis and Approximations, Nor Amberd, Armenia, September 18-25,(1998), p.20