Կարեն Վաչագանի Սաղաթելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1963 – 1968 թթ. ԵՊՀ, Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1968 – 1971 թթ. Լենինգրադի համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
թեկնածուական թեզ` «Կոնտինում այլընտրանքներով դիրքային խաղեր», ԽՍՀՄ ԳԱԱ Հաշվողական կենտրոն, Մոսկվա, 1973թ.

Աշխատանքային փորձ
1982 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ
1987թ. Գերմանիայի Յենայի համալսարան (գործուղում)
1976 -1982թթ., ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, բաժնի վարիչ
1971-1976թթ., Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀ ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ, գործույթների հետազոտում,
խաղերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Որոշումներ ընդունելու դինամիկ մոդելներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
AMS, 1980թ.-ից առ այսօր
FHP, 2003թ.-ից առ այսօր

ksaghatelian@ysu.am
(+374 10) 55-37-66

Կարեն Վաչագանի Սաղաթելյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Սաղաթելյան

Օպտիմալացման մեթոդներ և խաղերի տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013
 

Հոդված/Article

К. В. Сагателян

Математические и практические основы обеспечения ИБ | Уч - мет. Пособие. РАУ, 2010

Կ. Վ. Սաղաթելյան, Վ. Ի. Թաիրյան

Some game-theoretical models of information security problems (Ինֆորմացիոն անվտանգության խնդիրների որոշ խաղային մոդելներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009, #3, էջ 61–63 |

Saghatelyan K.V., Tairyan V.U.

Some Game-theoretical Models of ISP | Proceedings of the YSU, № 3, 2009, Yerevan, p.61-63

К. В. Сагателян

Об эквивалентности информационных структур и стратегий в динамических играх | Proceedings of Int. Conf. SCP , St.Petersburg, 2005, p. 615-621

Կ.Վ. Սաղաթելյան

On Induced Stohastic Processes on Graphs | On Induced Stohastic Processes on Graphs, 2004
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը