Կարեն Մերուժանի Շահաբասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 թ. Երեվանի Պետական Համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
1980թ, ֆիզ .մաթ. գիտ. թեկնածու, “Բաբախիչների մագնիսական դաշտերի
ստեղծման մի քանի մեխանիզմներ ”, ԵՊՀ:
1992թ, ֆիզ.մաթ. գիտ. Դոկտոր, “Նեյտրոնային աստղի առանցքահամաչափ մագնիսական դաշտերը”, ԵՊՀ
2001թ. Պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971թ. մինչ այսօր ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
1999թ. Գործուղում Ռոստոկի Համալսարան, ԳԴՀ
2012թ. Գործուղում Ֆրանկֆուրտի Համալսարան, Գերմանիա
2014թ. Գործուղում Ֆրանկֆուրտի Համալսարան, Գերմանիա

Կարդացվող դասընթացներ
Դասական մեխանիկա, Քվանտային Մեխանիկա, Գերհոսելիության և գերհաղորդականության տեսություն, Թենզորային վերլուծության հիմունքներ, Վիճակագրական ֆիզիկա և թերմոդինամիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1.Երկբաղադրիչֆերմի հեղուկի գերհոսելիությունը
2.Քվարկային նյութի գերհաղորդականությունը գերխիտ նեյտրոնային աստղի միջուկում
3.Հարաբերականւոթյան ռելյատիվիստիկ տեսություն՝ նեյտրոնային աստղերի ևսպիտակ թզուկների գրավիտացիոն ճառագայթումը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 դրամաշնորհ Volkswagen Stiftung.
2002 դրամաշնորհ ANSEF No PS 51-01
2003 դրամաշնորհ CRDF AP2-3207 / NFSAT 087-02
2005 դրամաշնորհ ANSEF No 05-PS-astroth-811-78
2006 դրամաշնորհ CRDF/NFSAT ARP2-3232-YE-04
2011 դրամաշնորհ State Science Com. of Armenia No 11-1c107
2011 դրամաշնորհ Volswagen Stiftung No 85 182

Մասնագիտական անդամակցություն
1999 ՆԱՏՈ-յի Գիտական Ծրագրերի փորձագետ
2003 CRDF-ի գիտական ծրագրերի փորձագետ
2007թ-ից Բյուրականի աստղադիտարանի թեկնածուական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Էլ. փոստ
kshahabas@ysu.am

Կարեն Մերուժանի Շահաբասյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Գ. Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

K.M. Shahabasyan, M.K. Shahabasyan

Oscillations in the angular velocity of pulsars | Astrophysics, v. 54, p. 111-116, 2011
 

Հոդված/Article

K.M. Shahabasyan, M.K. Shahabasyan, A.D. Sedrakian

Time-dependent Ginzburg- Landau equations for rotating two-flavor color superconductors | Journal of Physics: Conference Series, v. 496, 012018, 2014

K.M. Shahabasyan, M.K. Shahabasyan, A.D. Sedrakian

Extended time-dependent Ginzburg- Landau equations for rotating two-flavor color superconductors | Astrophy¬sics, v. 57, p. 105-118, 2014

K.M. Shahabasyan, M.K. Shahabasyan, A.D. Sedrakian

Time-dependent Ginzburg-Landau equations for rotating two-flavor color superconductors | Astrophysics, v. 56, p. 255-266, 2013

K.M. Shahabasyan, M.K. Shahabasyan

Time-dependent Ginzburg-Landau equations for rotating superconductors with paramagnetic impurities | Journal of Contem¬porary Physics, v. 47, p.257-259, 2012

K.M. Shahabasyan, M.K. Shahabasyan

Vortex structure of neutron stars with triplet neutron superfluidity | Astrophysics, v. 54 , p.429-438, 2011
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Shahabasyan Karen, Shahabasyan Meruzhan, Sedrakian Armen

Extended time-dependent Ginzburg-Landau equations for rotating two-flavor color superconductors | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015, p. 13

Д.М. Седракян, К.М. Шахабасян, Я. Мюкет

Внутренне магнитное поле пульсаров | Известия АН Арм. ССР, Физика, т. 10, с. 537, 1974