Կարեն Արմենի Թռչունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1995 - 2005 թթ. դպրոց N8, Երևան

Գիտական աստիճան
Գ.00.02 Կենսաֆիզիկա և Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա կ.գ.թ. - 2013 թ
Գ.00.04 Կենսաքիմիա կ.գ.դ. - 2017 թ

Գիտական կոչում
2019 թ. դոցենտ ՀՀ ԲՈԿ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. դոցենտ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլգիայի ամբիոն
2015 - 2019 թթ. ասիստենտ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլգիայի ամբիոն
2015 թ-ից առ այսօր գիտաշխատող Կենսաբանության գ/հ ինստիտուտի մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա
2011 - 2015 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
2011 - 2013 թթ. Ասպիրանտ ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն

Վերապատրաստումներ
2010 թ. Գործուղում Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան (պրոֆ. Գ. Սովերս), Հալլե, Գերմանիա
2012 թ. Գործուղում Վագենինգենի համալսարան (պրոֆ. Ա. Ստամս), Վագենինգեն, Նիդեռլանդներ

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա, մանրէաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014, 2012, 2008: EBEC-2014 (FEMS գիտաժոցովի դրամաշնորհ) EBEC-2012 և EBEC-2008 դրամաշնորհներ
2013, 2011։ 5th և 4th FEMS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2013, 2010 թթ. 38th և 35th FEBS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2012 թ. FEBS-ի երիտասարդ գիտնականների ծրագիր (YSP)/ Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողովի դրամաշնորհ
2012 թ. FEMS-ի հետազոտական դրամաշնորհ Վագենինգենի համալսարանում ուսուցման համար 2012-1, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ
2011 թ. «Առեքսիմբանկ-Գազպրոմբանկ» կրթաթոշակ, Երևան, Հայաստան
2010 թ. FEBS-ի ամառային հետազոտական դրամաշնորհ, Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան, Հալլե, Գերմանիա
2009, 2007 թթ. Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) կրթական դրամաշնորհ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, ակադ. Լ. Օրբելու անվ. Կրթաթոշակ
2011, 2008 թթ. Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ
2011 թ. 8th EBSA գիտաժողովի դրամաշնորհ

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
2010 թ-ից այսօր Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS
2010 թ-ից այսօր Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2009-այսօր: Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա
2008-այսօր: Կենսաքիմիկոսների ընկերություն
2008-այսօր: ԱՄՆ Կենսաֆիզիկական ընկերություն
2007-այսօր: Կենսաֆիզիկական համահայկական ասոցիացիա

Պարգևներ
2013 թ. Կենսաբանության ոլոտտում մինչև 35 տարեկան երիտասադդ գիտնականների ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված «Ակադեմիա» մրցույթի հաղթող
2005, 2004, 2003 թթ. Հանրապետական Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Հայաստան
2005, 2004, 2003 թթ. Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Երևան, Հայաստան
2005 թ. ՀՀ Գիտության և Կրթության Նախարարության հավաստագիր գերազանց ուսուցման համար

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

K.Trchounian@ysu.am

Կարեն Արմենի Թռչունյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Trchounian, K. Trchounian

Evidence for Escherichia coli DcuD carrier dependent FOF1-ATPase activity during fermentation of glycerol | Scientific Reports, 2019, 9, pp. 4279/7 |

Armen Trchounian, Karen Trchounian

Fermentation Revisited: How Do Microorganisms Survive Under Energy-Limited Conditions? | Trends in Biochemical Sciences, 2019, 44, 5, pp. 391-400 |

Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli during anaerobic utilization of mixture of lactose and glycerol: enhanced rate and yield, prolonged production | International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 9272-9281

B. Hakobyan, C. Pinske, G. Sawers, A. Trchounian, K. Trchounian

pH and a mixed carbon-substrate spectrum influence FocA- and FocB-dependent, formate-driven H2 production in Escherichia coli | FEMS Microbiology Letters, 2018, 365, 21, fny233, pp. 1-8

Heghine Gevorgyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Understanding the role of Escherichia coli hydrogenases and formate dehydrogenases in the FOF1-ATPase activity during the mixed acid fermentation of mixture of carbon sources | IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2018, 70, 10, pp. 1040-1047

L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Vassilian, A. Trchounian, K. Trchounian

Relationship of dcu transport system and proton ATPase during glycerol fermentation | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 359-359 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Anait Vassilian, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases | Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp. |

D. Soghomonyan, A. Margaryan, K. Trchounian, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17 | Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases | International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.

Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs | The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12

L. Karapetyan, Valle A., Bolivar J., Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol | The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P7 a/22

Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Role of hydrogenases 3 and 4 in Escherichia coli growth and H2 producing hydrogenase activity during anaerobic utilization of lactose | International Journal of Hydrogen Energy 43, 2018, 18151-18159 pp.

Թռչունյան Կ. Ա., Գաբրիելյան Լ. Ս., Փոլադյան Ա. Ա., Թռչունյան Ա. Հ.

Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում | Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145 |

Karen Trchounian, Satenik Mirzoyan, Anna Polafyan, Armen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp. |

Karen Trchounian, Anna Poladyan, Armen Trchounian

Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 10, pp. 6590-6597 |

Karen Trchounian, Nicolai Muller, Bernhard Schink, Armen Trchounian

Glycerol and mixture of carbon sources conversion to hydrogen by Clostridium beijerinckii DSM791 and effects of various heavy metals on hydrogenase activity | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 7875-7882

Karen Trchounian, R. Gary Sawers, Armen Trchounian

Improving biohydrogen productivity by microbial dark- and photo-fermentations: Novel data and future approaches | Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 80, pp. 1201-1216 |

Satenik Mirzoyan, Pablo Maria Romero-Pareja, Maria Dolores Coello, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Evidence for hydrogenase-4 catalyzed biohydrogen production in Escherichia coli | International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 21697-21703 |

Harutyun Sargsyan, Karen Trchounian, Lilit Gabrielyan, Armen Trchounian

Novel approach of ethanol waste utilization: Biohydrogen production by mixed cultures of darkand photo-fermentative bacteria using distillers grains | International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 2377-2382 pp. |

Karen Trchounian, Anna Poladyan, Armen Trchounian

Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures | Applied Energy, 2016, 177, 335-340 pp. |

Diana Soghomonyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria? | Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100, 4761-4771 pp.

Trchounian K., Trchounian A.

Hydrogen production from glycerol by Escherichia coli and other bacteria: An overview and perspectives | Applied Energy 156, pp. 174-184 |

Karen Trchounian, Armen Trchounian

Escherichia coli hydrogen gas production from glycerol: Effects of external formate | Renewable Energy, 2015, 83, 345-351 pp. |

K. Trchounian, H. Sargsyan, A. Trchounian

H2 production by Escherichia coli batch cultures during utilization of acetate and mixture of glycerol and acetate | International Journal of Hydrogen Energy, Great Britain, 2015, 40, 12187-12192 pp. |

Karen Trchounian, Anna Poladyan, Armen Trchounian

Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs | International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 9935-9941 pp. |
 

Թեզիս/Thesis

Anna Poladyan, Karen Trchounina, Armen Trchounian

From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli | 12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96

S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

Role of Acetate in Hydrogen producing Hydrogenase 3 Activity during Glycerol Fermentation in E. coli pH 7.5 | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-130

Anna Poladyan, Lena Margaryan, Karen Trchounian, Tatyana Semashko, Armen Trchounian

Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746

Karen Trchounian, Bella Hakobyan, Lusine Karapetyan, Armen Trchounian

Understanding Escherichia coli formte channels working direction during fermentation of mixture of glucoseխ glycerol and formate at pH 7.5 | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 990

Karen Trchounian, Armen Trchounian

Interdisciplinary approach and use of active learning methods in Master program of Applied Microbiology at university | 8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 849

Lusine Karapetyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The relationship between proton ATPase and Dcu transport system during glucose fermentation at pH 6.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 317-318 |

Liana Vanyan, Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The role of several subunits of Escherichia coli hydrogenase 4 in hydrogen production during fermentation of various glucose concentrations at pH 7.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 315

Karen Trchounian , Gayane Mikoyan, Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan, Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian

Role of dcu transporters in proton ATPase dependent proton flux during glucose fermentation at pH 7.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 314-315

Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The role of Escherichia coli hydrogenase 3 subunits in hydrogen production during fermentation of high glucose concentration at different pHs | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 318 |

S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The effect of the mixture acetate and glycerol on E. coli growth and H2 production during fermentation | The 44th FEBS Congress 2019, p. 314

H. Gevorgyan, S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The impact of FOF1-ATPase on H2 producing hydrogenase activity in Escherichia coli during mixed carbon sources fermentation | The 44th FEBS Congress 2019, p. 313-314 |

H. Gevorkyan, A. Vassilian, G. Sawers, A. Trchounian, K. Trchounian

Effect of hydrogenases on the F0F1-Atpase activity in escherichia coli during fermentation of glucose, glycerol and formate | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-1081

Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11

H. Gevorgyan, A. Poladyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli | International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 20

Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan, Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol | 20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e100

Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs | 20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e116

K. Trchounian, S. Mirzoyan, P. Romero-Pareja, M. Coello, A. Trchounian

Growth and Hydrogen Production Properties of Escherichia Coli During Fermentation of the Mixture of Glucose, Glycerol and Formate at Di | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 612 |

A. Poladyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste | ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 622 |

Karen Trchounian, Armen Trchounian

Input of hydrogenasesi n Hz cycling and proton Escherichiac oli during fermentation | 1st International GIBB Meeting. 2017, p. 21 |

A. Poladyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 248

Mirzoyan S., Poladyan A., Trchounian K., Trchounian A.

H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107

K. Trchounian, S. Mirzoyan, A. Vassilian, A. Trchounian

Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation | FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095

K. Trchounian, A. Trchounian

Role of Escherichia coli formate channels in H2 production during mixed carbon sources fermentation | 19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S270 |

A. Poladyan, S. Blbulyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli | 19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S289 |

K. Trchounian, S. Spaans, A. Trchounian, A. Stams, S. Kengen

Investigation of the Formate and Hydrogen Metabolism of Different Thermococcus Species | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 218

A. Poladyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Glycerol Fermentation and Hydrogen Metabolism by Escherichia coli: New Approaches to Enhance Hydrogen Production | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 070

A. Poladyan, S. Mirzoyan, K. Trchounian, A. Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions | VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156 |

Karen Trchounian, Armen Trchounian

New role of Escherichia coli hydrogenase 4 during glucose fermentation | 11th International Hydrogenase Conference. 2016, p. 53 |

K. Trchounian, A. Poladyan, L. Gabrielyan, A. Trchounian

Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions | 21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180

K. Trchounian, A. Trchounian

H2 production by Escherichia coli during utilization of acetate and mixture of glycerol with acetate | 21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 277-278