Կարինե Նիկոլայի Ասրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 CERGE Univerzita Karlova, Պրագա
Տնտեսագիտության Դոկտորանտուրայի նախապատրաստական կուրս
1990-1995 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
1990-1996 “Կառավարում” մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
“ԼՈՏՈՒՍ” Յոգայի կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն
2000 ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Կառավարման և գործարարության ամբիոն, դոցենտ
2005-2011 Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն (BSC), Մարքետնգի դասավանդող
2000 – 2001 “FOBICS” ՍՊԸ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների մարքետինգի թրեյներ և խորհրդատու
1999 “Մանես և Վալլեքս” ՀՁ, Նախագահի օգնական
1998 “Ռոսիյսկի Կրեդիտ-Արմենիա” բանկ, սմարթ-քարտերի բաժնի ղեկավար
1997–1998 “Հայէկոնոմբանկ” ԲԲԸ, Խորհրդի նախագահի օգնական
ՙՀայէկոնոմբանկ՚ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի խորհրդական
1996 ՙԱրդշինբանկ՚ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի օգնական
1995 Համաշխարհային Բանկի ներկայացչությունը ՀՀ-ում,պատվիրակությունների կորդինատոր, տնտեսագետ-վերլուծաբան
1994 – 1995 "TeleMedia East" ՍՊԸ, Ֆինլանդիա, Նախագահի օգնական ԱՊՀ երկրների գծով

Դասավանդվող դասընթացներ
Մարքետինգ, Գործարարության հիմունքներ, Նախագծերի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մարքետինգային հետազատություններ, նեյրչոմարքետինգ, Բիզնես ր մարքետինգային ռազմավարություն, Գովազդ, Գնագոյացում, Բրենդինգ, Նախագծերի կառավարում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ

Կարինե Նիկոլայի Ասրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Ասրյան

Մարքետինգի հիմունքներ | Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2006 թ.

Կ. Ասրյան

Մարքետինգի հիմունքներ | ՈՒսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2003 թ.
 

Հոդված/Article

Կ.Ն. Ասրյան

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի վրա | 2010 թ.

Կ. Ասրյան, Կ. Բադալյան

Նորամուծության պետական խթանման խնդիրները փոքր և միջին ձեռնարկություններում | 2008 թ.

Կ. Ասրյան

Բյուզանդական արքունի կիսինդրոմը տպագիր | Արցախգիտական ժողովածու, 2006 թ.

K. Asryan

E-Government development tendencies and perspectives | Armenian Trends, Q1, Armenian European Policy and Legal Advice Centre, 2004

Կ. Ասրյան, Կ. Բադալյան

Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի տնտեսության ներկա փուլում | ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսկան անձնակազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2003 թ.