Կարինե Վլադիկի Քոչունց
Կենսագրություն
Կրթություն
1995-1999 - Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999-2001 - Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2001-2005 - Երևանի Պետական Համալսարան, անգլիական բանասիրության ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
2007, մայիս - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, տրված Երևանի
Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ Բարձրագույն Որակավորման հանձնաժողովի հաստատումով:

Մասնագիտական փորձ
2007 - դասախոս ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական հետաքրքրություն
Անգլերենի տեսական քերականություն, շարահյուսական ոճաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
AASE-ի անդամ

Կարինե Վլադիկի Քոչունց

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Kochunts K., Aloyan A.

On ways of expressing refusal in English discourse | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 3 - 13 |

Կարինե Քոչունց

Ներքին խոսք` նեքին մենախոսություն և ներքին երկխոսություն | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2010, Էջ 135-141

Կարինե Քոչունց

Պարցելյացիան հոգեբանակն տեքստում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2009, Էջ167-172

Կարինե Քոչունց

Հոգեբանական արձակի շարահյուսական արտահայտչամիջոցները | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2005, Էջ 151-156

Կարինե Քոչունց

Հոգեբանական վեպի տեքստի որոշ կոմպոզիցիոն-ոճական առանձնահատկությունների շուրջ | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2004, Էջ 59-68