Կարինե Մելիքի Մխիթարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 – 1971 ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռուսաց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Աշխարհի բանաստեղծական պատկերը Ն.Զաբոլոցկու ստեղծագործության մեջ», 10.01.03, 2008, ՀՀ ԳԱ Մ.Աբեղյանի անվ. Գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2005 – մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), ասիստենտ
1998 - 2005 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), դասախոս
1988 - 1998 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (արտասահմանյան ուսանողների և ասպիրանտների համար), դասախոս
1983 – 1988 ԵՊՀ Ռուս գրականության ամբիոն, ավ.լաբորանտ
1982 – 1983 ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար), լաբորանտ
1980 – 1982 Ատոմային էլեկտրոկայանների շահագործման ինստիտուտ, խմբագիր
1975 – 1980 Ռադիոֆիզիկական չափումների գիտա-հետազոտական ինստիտուտ, խմբագիր
1972 – 1975 Վ.Բրյուսովի անվ. Ռուսաց և Օտար լեզուների ինստիտուտ, փիլիսոփայության ամբիոն, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
XIX դ. Ռուս գրականության պատմություն
XVIII-XX դդ. Ռուս փիլիսոփայական քնարերգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուս գրականություն, քնարերգություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ հրատարակչության «Декабрьские литературные чтения» ժողովածուի խմբագիր

Կարինե Մելիքի Մխիթարյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուս գրականության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Каринэ Мхитарян

Интимная лирика Н. Заболоцкого как часть картины мира (Ն. Զաբոլոցկու մտերմիկ քնարերգությունը, որպես աշխարհի պատկերի մաս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 48-59 |

Наталия Гончар, Карине Мхитарян

Итоги полувековой обращенности Армении к Осипу Мандельштаму (Օսիպ Մանդելշտամի հանդեպ Հայաստանի կեսդարյա ուշադրությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 2 (5), էջ 28-54 |

Мхитарян К. М.

Город в «Столбцах» Н. Заболоцкого | «Традиции и новаторство в филологических исследованиях», 2015, 195-197 стр. |

Каринэ Мхитарян

Книга и сад в поэзии Н. Заболоцкого 1930-х годов (Գիրքը և այգին Ն. Զաբոլոցկու 1930-ական թվականների պոեզիայում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 57-65 |

Карине Мхитарян

Время и пространство в системе поэтических представлений Н.Заболоцкого 50-х годов | Декабрьские литературные чтения. Сборник литературоведческих статей. Вып.11, Изд. ЕГУ, Ереван, 2011, с. 50-61
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը