Կարինե Ստեփանի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ,
1952 - 1963 թթ. Երևանի N114 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային գործունեություն
1993 թ-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1988 - 1993 թթ. Երևանի N196 դպրոց, անգլերենի ուսուցիչ
1984 - 1988 թթ. Երևանի Ֆիզիկայի ինստիտուտ, թարգմանիչ
1977 - 1981 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտում լինգաֆոն կաբինետի լաբորանտ

Կարինե Ստեփանի Մկրտչյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Հ. Մարտիրոսյան, Կ. Ս. Մկրտչյան, Լ. Վ. Էդիլյան

A Course in Written English, Book II | Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 243 էջ, 2003 (համահեղինակությամբ)

Ն. Ս. Հայրապետյան, Լ. Վ. Էդիլյան, Ն. Հ. Մարտիրոսյան, Կ. Ս.Մկրտչյան,

A Course in Written Practice, Book 1 | Երևան 2002, 147 էջ

Ն. Հ. Մարտիրոսյան, Լ. Վ. Էդիլյան, Կ. Ս. Մկրտչյան, Ն. Ս. Հայրապետյան

A Course in Written English, Book I | Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 135 էջ, 2002 / համահեղինակությամբ/