Կարինե Վլադիմիրի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1984 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից անօրգանական քիմիայի ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1978 - 2007 թթ. անօրգանական քիմիայի ամբիոն, լաբորանտ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի` A-199, A-485, A-629 և A-1868:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

karsar@ysu.am

Կարինե Վլադիմիրի Սարգսյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լ. Հ. Գրիգորյան, Ս. Մուսա, Ռ. Հ. Դայան, Կ. Վ. Սարգսյան, Ս. Ա. Ավետիսյան

Новый реагент для экстракционно-флуориметрического определения элементов (Նոր ոեագենտ տարրերի էքստրակցիոն-ֆլուորիմետրական որոշման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 164-165 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

М. Вартанян, Ш. Маркарян, Г. Парсаданян, А. Закарян, К. Саркисян, Л. Нерсисян

Применение диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида при культивировании хлореллы | Химико-бологические технологии и экологическая безопасность, Минск, 2001г., с. 94-95