Կարինե Ռազմիկի Շահբազյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, «ֆրանսերեն լեզու»
1995 թ-ին Գործուղում «Տեմպուս» ծրագրի շրջանակներում, Դիժոնի համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1994 թ-ից ԵՊՀ-ում ֆրանսերեն լեզվի դասախոս
1993 - 1994 թթ. ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ գիտական գրադարանում արտասահմանյան գրականության բաժնում գրադարանավարուհի
1987 - 1989 թթ. «Էրեբունի» թանգարան, թարգմանիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1995 թ-ին Դիժոնի համալսարան

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն

Կարինե Ռազմիկի Շահբազյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Շահբազյան, Ժ. Շմավոնյան, Է. Մարտիրոսյան

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008
 

Հոդված/Article

Կարինե Շահբազյան, Ռոզա Մելիքսեթյան

Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125 |

Շահբազյան Կարինե

Ազգակցություն արտահայտող գոյականները ասացվածքներում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, Երևան, 2008, էջ 72-83

Շահբազյան Կարինե

Ազգակցություն արտահայտող գոյականների տիպաբանական-համադրական վերլուծությունը ֆրանսերենում և հայերենում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, Երևան 2007

Շահբազյան Կարինե

Ազգակցություն արտայատող գոյականների ազգանվանակերտ գործառույթները ֆրանսերենում և հայերենում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, էջ 53-62, Երևան, 2006

Շահբազյան Կարինե

Շարահյուսական կամ հաղորդակցական եղանակայնության փոխարկումային գործածություններ | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, Երևան, 2004, էջ 181-187