Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտացում
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացում (գերազանցության դիպլոմ)
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
2011 թ. տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքակնության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում»
2014թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2016թ․-ից առ այսօր` ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դոցենտ
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ըներության նախագահ

Հասարակական աշխատանք
2011-2018թթ. ՀՀ Նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավար մարմնի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահության անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ
2005 թ-ից «Համահայկական Երիտասարդական Շարժում» ՀԿ-ի հիմնադիր և ղեկավար
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի անդամ

Պարգևներ
2017թ. ՀՀ ԿԳՆ Ոսկե մեդալ
2017թ. ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր
2017թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր
2007թ. ՀՀ Տարվա լավագույն ուսանող (ոսկե մեդալ)
2005թ. ԵՊՀ Լավագույն ուսանող (ԵՊՀ արծաթե մեդալ)

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում, Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա, Պետական տնտեսական քաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
պետության կայացվածության խնդիրներ, սահմանադրական տնտեսագիտություն, պետական տնտեսական քաղաքականություն, հարկային համակարգ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

Էլ. փոստ
karlen.khachatryan@ysu.am

Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Կ. Գ. Խաչատրյան

Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 67-76 |

Խաչատրյան Կ.

Ձեռնարկատիրական ակտիվության վրա հարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում | Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն Միջազային գիտաժողովի նյութեր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան 2010, էջ 266-270

Կ. Խաչատրյան

Հարկային օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես 3-4, 2010, էջ 111-118

Хачатрян К., Арзаканцян М.

Глобализация и внешняя экономическая политика Республики Армения | Проблеми розвитку соціально-економіческих систем в контексті глобалізаційних процесів, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Хмельницький 2009, Том 1, с. 225-227
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը