Կարո Մնացականի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1952 - 1962 թթ. N1 միջնակարգ դպրոց, Մախաչկալա, Դաղստան
1962 - 1967 թթ. Դաղստանի պետական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)
1972 - 1975 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոսկվայի Մ. Թորեզի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1977 թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկանծու, դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
Ավելի քան 35 տարվա դասավանդման փորձ դպրոցում և ԵՊՀ-ում: 3 տարի թարգմանիչ Իրաքում: Կուրսային աշխատանքների, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզերի և ատենախոսությունների ղեկավարում:

Հետազոտական աշխատանք
Օտար լեզուների դասավանդման, կիրառական լեզվաբանության և ընդհանուր բանասիրության հետազոտությունների փորձ: Ավելի քան 40 հրատարակումներ, ներառյալ բառարաններ, դպրոցական և բուհական դասագրքեր, հոդվածներ:

Գիտական հետաքրքրություններ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդներ, բառագիտություն և անգլերենի դարձվածաբանություն:

Վարչական աշխատանք
1987 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի ամբիոնի վարիչ
1991 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
2009 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ

Մասնակցություն գիտաժողովներին և դասընթացներին
Օտար լեզուների դասավանդման հարցերի շուրջ բազմաթիվ միջազգային, միութենական, հանրապետական գիտաժողովների մասնակցություն:
1985 թ-ին Մեծ Բրիտանիա, Լիդզի համալսարան:
1991 թ-ին ԱՄՆ, Ջորջթաունի համալսարան:
1999 թ-ին Զալցբուրգ, սեմինար:

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

(+374 10) 55-40-71

Կարո Մնացականի Կարապետյան

 
 

Գիրք/Book

K. Karapetyan, M. Voskanyan, A. Karapetyan

Getting Experience in Interpretation | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 246 էջ

Կ. Կարապետյան

English - Armenian practical dictionary | Dictionary, Yerevan, 2010

Կ. Կարապետյան, Վ. Գրիգորյան

Անգլերեն-հայերեն ,հայերեն -անգլերեն համակարգչային և մաթեմատիկական տերմինների բառարան /English - Armenian, Armenian- English Dictionary of Computing and Mathematics Terms | Բառարան, Նորք Գրատուն, Երևան, 2006

Karo M. Karapetian, Vatchick G. Grigorian

English for students of Natural Sciences | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1997

Ա. Մ. Մինասյան, Կ.Մ. Կարապետյան, Զ.Մ. Աբրահամյան

Անգլերենի դասագիրք 6-րդ դասարանի համար | Դասագիրք, Երևան 1995, 209 էջ
 

Հոդված/Article

Карапетян К.

Отраслевая специфика проподавания иностранных языков в вузе | Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Էջ 47-48, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009

Karapetyan Karo

Communicative Approach to FLSP | FLSP, N1, Էջ 11-16, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2001

Karo Karapetyan

Error analysis in foreign language class | Problems of English Philology and English Language Acquisition in Armenia , Achievements and Perspectives/ Abstracts, էջ.35-36, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1996

К. М. Карапетян

Что стоит за некоторыми лингво-методическими терминами (Ինչ իմաստ ունեն որոշ լեզվա-մեթոդական տերմիններ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 151-155 |

K.M. Karapetyan

English Similes | Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1984
 

Թեզիս/Thesis

Karapetyan Karo

Defining modern requirements for communication | AASE, Second International Conference “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”/ Programme and Abstracts, 16-19 Oct., Էջ 133, Լուսակն հրատ., Երևան, 2007