Խաչատուր Լորիկի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու – «MAP հոսքերով և «բացասական» կանչերի առկայությամբ հերթերի մաթեմատիկական մոդելներ», 14 սեպտեմբերի 2007թ., «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և ինֆորմատիկա» խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1990 - 1993 թթ. ԵՊՀ, Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնին կից ուսումնական լաբորատորիա, լաբորանտ
1993 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնին կից ուսումնական լաբորատորիա, լաբորատորիայի վարիչ
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, հերթերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հերթերի տեսություն, հերթերի մաթեմատիկական մոդելներ MAP հոսքերի և «բացասական» կանչերի առկյությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Խաչատուր Լորիկի Վարդանյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն. Գ. Ահարոնյան, Ս. Մ. Նարիմանյան, Վ.Վ.Սարաֆյան, Խ. Լ. Վարդանյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից | ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ

Х.Л. Варданян, Н. Н. Хубларян

Просеивание MAP потоков | “Информационные Технологии и Управлении”, 4-1, Ереван, 2006, с.16-20
 

Հոդված/Article

Х.Л. Варданян

Мультипликативность и устойчивость динамических G-сетей | “Информационные Технологии и Управлении”, 1, Ереван, 2005, с.29-34

Խ. Լ. Վարդանյան

О модели очереди с "отрицательными" запросами (Բացասական պահանջարկներով հերթերի մի մոդելի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 22-26 (ռուսերեն) |

Х.Л. Варданян, Г. С. Григорян

Исследование некоторых характеристик систем обслуживания с “отрицательными” запросами | Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 3, Երևան, 2004, с.71-78