Խաչիկ Սամվելի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
1998 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
քաղաքական գիտությունների դոկտոր
Ատենախոսության թեման՝ Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրը արդի հասարակական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում, 2016

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
«Քաղաքական բանակցությունները հասարակության քաղաքական կյանքում (ՀՀ օրինակով)», 2003
2007 թ-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական բանակցություններ», «Քաղաքագիտության հիմունքներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական կոնֆլիկտների կարգավորում,
Քաղաքական բանակցություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2007 թ-ին «Քաղաքական երկխոսություն և դեմոկրատական հանդուրժողականություն», ՀՀ նախագահի աշխատակազմից ՀԿ-ներին տրամադրվող դրամաշնորհային ծրագիր, ծրագրի ղեկավար
2006 թ-ին «Ժողովրդական դիվանագիտության դերը Հարավկովկասյան հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում՚ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար
2003 թ-ին Հակամարտությունների տրանսֆորմացիան և խաղաղության հաստատման ուղիները Հարավային Կովկասում, Միջազգային ամառային դպրոց, ծրագրի համակարգող

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, նախագահ

Խաչիկ Սամվելի Գալստյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գալստյան Խաչիկ

Բանակցային տեխնոլոգիաներ | Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 192 էջ |

Ենգոյան Ա., Գալստյան Խ., Ղազարյան Ծ.

Հակամարտությունների փոխակերպում | Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 132 էջ

Խաչիկ Սամվելի Գալստյան

Քաղաքական բանակցություններ. տեսություն եվ պրակտիկա | Երեւան, «Վան Արյան», 2007թ.
 

Հոդված/Article

Խաչիկ Գալստյան

Քաղաքական երկխոսության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 57-67 |

Խաչիկ Գալստյան

Խաղաղություն և համագործակցություն. տարածաշրջանային զարգացման նոր փիլիսոփայությունը | Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: 2016, 11-13 էջ |

Խաչիկ Գալստյան

Կոնֆլիկտների կարգավորման այլընտրանքային մեթոդաբանության կիրառումը արցախյան հակամարտության համատեքստում | ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները: 2016, 115-121 էջ |

Х. С. Галстян

Экзогенные и эндогенные факторы конституционных реформ в Армении | 21st CENTURY, 2016, 1(19), стр. 23-37 |

Խաչիկ Գալստյան

Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրը ժողովըրդավարության անցման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 32-48 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Х. С. Галстян

Перспективы урегулирования этнополитических конфликтов в рамках Евразийского интеграционного проекта | VII Всероссийский конгресс политологов, 2015-11-19, 150-152 стр. |