Քնարիկ Հակոբի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2012 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի հայցորդ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Փախստականների պաշտպանության միջազգային-իրավական ակտերը և դրանց իրագործումը ՀՀ-ում», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք, 2015թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Փախստականների միջազգային իրավական պաշտպանությունը, Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք, Միջազգային իրավունք (սեմինար պարապմունքներ)

Կարդացվող դասընթացներ
Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանությունը, Միջազգային կազմակերպությունների իրավունք, Միջազգային իրավունք (սեմինար պարապմունքներ), Միգրացիոն գործընթացների եվ ապաստան տրամադրելու իրավական կարգավորումները ԵՄ-ում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ․ առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ. առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ. առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Կարիերայի կենտրոնի տնօրենի օգնական
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավաբանական կլինիկա, ասիստենտ
2005 - 2006 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի լաբորանտ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
knarikvardanyan@ysu.am

Քնարիկ Հակոբի Վարդանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների միջազգային իրավական և ներպետական պաշտպանությունը | Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 256 էջ

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների և ապաստան հայցողների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերը և դրանց ազգային իրավական իմպլեմենտացիան | Մենագրություն, «ԵՊՀ» հրատարակչություն, Երևան, 2018, 144 էջ
 

Հոդված/Article

Քնարիկ Վարդանյան

Ընտանիքի միասնության և վերամիավորման իրավունքը փախստականների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում | Դատական իշխանություն, 2017, 5-6 (215-216), էջ 124-129

Քնարիկ Վարդանյան

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում դասավանդվող «Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանություևը» մագիստրոսական դասընթացի համառոտ նկարագիրը | Դատական իշխանություն, 2017, 1-2/211-212, էջ 104-107

Кнарик Варданян

Некоторые проблемы правового регулирования защиты беженцев и убежища в законодательстве РА | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասա-խոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 308-328 |

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականների պաշտպանության և մարդու իրավունքների հարաբերակցությունը միջազգային իրավունքում | «Դատական իշխանություն», No.6 (180), Երևան 2014, էջեր 26-35 |

Քնարիկ Վարդանյան

Փախստականի հասկացության սահմանման արդի հիմնախնդիրները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 133-145 |