Կորյուն Խաչատուրի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթական կենսագրություն
1959 - 1965 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1968 - 1971 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1987 թ-ին Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու, «Ատոմների և ատոմական միջավայրերի փոխազդեցությունը բիքրոմատիկ ինտենսիվ ճառագայթման հետ»

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1974 - մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, դասախոս
1966 - 1968 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ստաժյոր հետազոտող

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա, Ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ, Միկրոաշխարհի ֆիզիկա, Ճառագայթման տեսության ընտրովի հարցեր, Քվանտային ֆիզիկայի ընտրովի գլուխներ:

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Օպտիկա, լազերային ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Ատոմի փոխազդեցությունը ինտենսիվ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման դաշտի հետ, ալիքների պարամետրական փոխազդեցությունը ատոմական միջավայրում:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն` ազատ, անգլերեն` բառարանի օգնությամբ

Գիտաժողովների մասնակցություն, գիտական ուղղևորություններ
Մասնակցություն «Լազերային ֆիզիկա» թեմայով գիտաժողովներին, 2005-2010թթ. ք.Աշտարակ

Կորյուն Խաչատուրի Սիմոնյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

А.О.Меликян, К.Х.Симонян

Двухуровневая система в поле двух интенсивных волн | 9-ая всесоюзн. конф. по когер. и хелин. опт. Тез. док., ч.2, Ленинград 1978
 

Հոդված/Article

Меликян А. О., Чалтыкян В. О., Симонян К. Х.

Эффекты интенсивности пробной волны при параметрическом взаимодействии с волной накачки в резонансной среде | Изв. Ан Арм ССР, Физика, 1987, т.22, N6, с. 305 – 309

К.Х.Симонян

Взоимодействие атомов и атомарных сред с интенсивным бихроматическим излучением | Автореферат диссертации, Ереван, 1987

Ю.Л.Вартанян, А.С.Арутюнян, К.Х.Симонян

Когерентная длина в теории изучения электромагнитных волн. Межвуз | Сбор. научн. труд., Физика, вып.6, Ереван, 1986

Вартанян Ю.Л., Арутюнян А.С. , Симонян К.Х.

Когерентная длина в теории излучения электромагнитных волн | Минвуз. Сб. НТ, Физика, изд-во ЕГУ вып.6, с.26-27, 1986

Меликян А. О., Симонян К. Х.

Предельный переход в методе Хилла для квазичнергетических состояний | Теоретическая и матем. физика, 1980, т.45, Н1, с. 76 – 79