Քրիստինե Ռաֆիկի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2007 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Դեմարկացիայի հիմնախնդրի ժամանակակից հայեցակարգերի իմավաբանական վերլուծություն», 2010 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում սեմինարավար

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
Գիտության տրամաբանություն
Բնագիտության փիլիսոփայական հիմնահարցեր
Փիլիսոփայության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության փիլիսոփայություն
Իմացաբանություն
Գոյաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Քրիստինե Ռաֆիկի Գրիգորյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Քրիստինե Գրիգորյան

Գիտության փիլիսոփայություն (հետպոզիտիվիստական իմացաբանության ակնարկ) դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 78 էջ |
 

Հոդված/Article

Քրիստինե Գրիգորյան

Պոլ Ֆեյերաբենդն ընդդեմ դեմարկացիայի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 56-65 |

Քրիստինե Գրիգորյան

Դեմարկացիայի և գիտության աճի հիմնախնդիրների նույնացումն ըստ Իմրե Լակատոսի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 44-52 |

Ք. Ռ. Գրիգորյան

Իմրե Լակատոսն ընդդեմ ֆալսիֆիկացիայի | Կանթեղ, 2015թ․, 4(65), 174-182 էջ